Mistä tehokas Facebook-mainonta koostuu? Omat kokemukseni mainonnan toteuttamisesta juontavat juurensa vuoteen 2014, josta lähtien olen seurannut työkalun kehittymistä. Nykyisin se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia uusien asiakkaiden tavoittamiseen ja siihen, että yritys on asiakkaiden näkyvillä herättäen kiinnostusta tarjontaa kohtaan.

Ei toimi meille! Ei meidän asiakkaat ole siellä!

Facebook-mainonnasta voidaan olla montaa eri mieltä. Omat kokemukseni mainonnan toteuttamisesta juontavat juurensa vuoteen 2014, jolloin työskentelin edellisessä työpaikassani digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana. Silloin orgaaniset julkaisut, eli yrityssivun julkaisut saivat hyvin näkyvyyttä seuraajien ja uusien käyttäjien keskuudessa, mutta tilanne on toinen tänä päivänä. Orgaaninen näkyvyys pienenee jatkuvasti ja päivityksien näkyvyyteen vaikuttaa seuraajien reaktiot.

Olen kokeillut ja ”boostaillut päivityksiä”

Jo oikeiden työkalujen käyttö vie Facebook-mainonnan toteuttamista eteenpäin. Facebook Business Manager, mainonnan hallinta ja Facebook-pikseli ovat edellytys toimivalle mainonnalle. Jos mainonta on yksittäisten päivityksien näkyvyyden kasvattamista, et saa parhaita tuloksia irti Facebook-mainonnasta. Asiakkaalle täysin tuntemattoman yrityksen muutaman päivän ”huuto tyhjyyteen” voi olla monella näkökulmalla kallis ja käyttäjän näkökulmasta se koetaan häiritsevänä.

No eihän minulla ole verkkokauppaa!

Digimarkkinoinnin kanavat eivät ole vain verkkokauppiaiden valtakuntaa. Olen tehnyt markkinointia niin verkkokaupoille kuin yrityksille, joilla ei ole verkkokauppaa. Silloin tavat tehdä mainontaa ovat erilaiset ja markkinoinnin tuloksellisuutta mitataan eri tavalla.

B2B-markkinoinnissa kohderyhmät toimivat parhaiten silloin kun ne ovat luotu olemassa olevan asiakasdatan perusteella eli Facebookin mainonnan hallinta pyrkii löytämään samankaltaiset käyttäjät Facebookissa. Tämä vaatii toimiakseen seurantapikselin ja toiminnallisuuksien seurantaa verkkosivustolla, joten yksittäinen kampanja harvemmin tuo tuloksia. Lue lisää Facebook-mainonnan hinnasta ja tavoista toteuttaa kampanjoita.

Facebook ei kiinnosta, asiakkaani ovat Instagramissa!

Instagramissa voit tehdä mainontaa suoraan sovelluksen kautta, mutta tässäkin oikeat työkalut auttavat paljon. Instagram on Facebookin omistama, joten kombinaatio Facebook Business Manager, mainonnan hallinta ja Facebook-pikseli auttavat huomattavasti Instagram-mainonnan tehokkaammassa toteuttamisessa. Voit valita itse missä mainontaa näytetään ja suosittelen suunnittelemaan mainontaa aina käytettävän alustan mukaan. Esimerkiksi suositut Instagram-tarinat ovat hyvin erilaisia käyttäjien näkökulmasta kuin uutisvirrassa näkyvät sisällöt ja mainokset.

Ehkä aiheeseen tutustuminen voisi sittenkin olla tarpeen?

Olen saanut seurata Facebook-mainonnan työkalun kehittymistä ja kouluttajana olen onnistunut avaamaan Facebook-mainonnan saloja osallistujille. Olen tehnyt satoja kampanjoita ja arvioisin, että erilaisten mainoksien määrä on yli 1000. Suurin harmitukseni on se, että koulutuspäivän jälkeen muu arjen työ vie mennessään ja koulutuksen oppi jää unholaan. Facebook-mainonnassa pätee vanha viisaus ”tekemällä oppii” ja yksi päivä on todella lyhyt aika uuden omaksumiseen.

Tämän palautteen pohjalta on syntynyt Facebook-mainonnan valmennus. Se auttaa hahmottamaan Facebook-mainonnan mahdollisuuksia ja suunnittelemaan kampanjointia niin, että olet asiakkaiden näkyvillä herättäen kiinnostusta tarjontaasi kohtaan. Jos haluat parempia tuloksia ja tehoja irti Facebook-mainonnan toteuttamisesta, tutustu Facebook-mainonnan tehovalmennukseen.

Voit opiskella Facebook-mainontaa kokeneen asiantuntijan valmentamana oman aikataulusi mukaan. Voit halutessasi liittyä suljettuun FB-ryhmään, jossa voit kysyä kouluttajalta, jakaa ideoitasi tai katsoa valmennuksen osallistujille saatavilla olevia Facebook Live -lähetyksiä.

Facebook-mainonnan valmennus on jaettu 8 eri osioon ja osiot koostuvat mainonnan perusteista, mainonnan hallinnan käytöstä, tehokkaasta kohdentamisesta sekä eri tavoista suunnitella ja toteuttaa Facebook-mainontaa. Verkkovalmennus koostuu 36 videosta, jossa käytännönläheisiä ohjeita ja opastusta. Videot ovat opiskeltavissa 6 kuukautta valmennuksen aloituksesta.

Tutustu valmennukseen ja aloita opiskelu jo tänään!