Kasvun vauhdittajat -kartoitus arvioi markkinointisi lähtötason

Jotta markkinointi voi onnistua, vaatii se tuekseen myös käsitystä siitä, mikä on yrityksenne lähtötaso suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Haluatko tunnistaa yrityksenne markkinoinnin tärkeimmät kehittämisen kohteet?

Tee maksuton Kasvun vauhdittajat -kartoitus!

Kasvua vauhdittavan markkinoinnin tekeminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä

Jotta markkinointi voi vauhdittaa liiketoiminnan kasvua, vaatii se usein strategisten valintojen ohella ajatusmallien ja toiminnan uudistamista. Kun puhumme markkinoinnista, tarkoitamme myös muutakin kuin mainontaa. Kanavien käyttöönotto ja mainonnan käynnistäminen eivät yksistään riitä vaan tyypillisesti yritys tavoittaa siinä vaiheessa sellaiset kohderyhmät, jotka ovat jo etsimässä ratkaisua omaan arjen haasteeseensa.

Markkinoinnin kokonaisuus on laaja ja termi kattaa aina strategisen suunnittelun käytännön toteuttamiseen asti. Yrityksen markkinoinnin lähtötasoa arvioitaessa on hyvä tarkentaa tavoitteiden ja kohderyhmien lisäksi

 • tarkemmin sitä, miten asiakkaidemme ostaminen ja päätöksenteko tapahtuu?
 • tarkemmin sitä, mitkä ovat asiakkaidemme motivaatiotekijät ja mitä tavoitteita he omassa työssään haluavat saavuttaa?
 • millainen on vallitseva markkinatilanne tarjonnan ja kilpailijoiden suhteen?
 • miten hyvin erotumme kilpailijoista?
 • miten pystymme itse luomaan yrityksen tarjonnalle kysyntää ja edistää sitä myöten myyntiä?

Tämä kasvun vauhdittamisen malli perustuu yli 15 vuoden kokemukseen markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja tuloksellisuuden mittaamisesta.

Olemme tunnistaneet kasvun eri vaiheita ja tyypillisiä piirteitä markkinoinnin tekemisessä ja näiden pohjalta kyselyn tulokset luokitellaan kahdeksaan eri tasoon.

Jotta yritys siirtyy tasolta toiselle, on kartoitettavan osa-alueen kysymyksistä 80 % oltava kunnossa.

Kartoitamme tässä kyselyssä:

 • Markkinoinnin merkitystä liiketoiminnan tukena
 • Käytössä olevia työkaluja ja teknologioita
 • Tavoitteiden asettamista
 • Kohderyhmän tuntemusta
 • Asiakasymmärryksen merkitystä
 • Markkinaymmärryksen merkitystä
 • Myynnin ja markkinoinnin toimintamalleja.

Onko teidän markkinoinnilla olemassa kasvun vauhdittamisen edellytykset?

Testaa maksutta markkinoinnin lähtötaso!

Testaa millä tasolla yrityksenne markkinointi on ja kehitä siitä liiketoiminnan kasvun vauhdittaja!  

Tämä kartoitus soveltuu erityisesti B2B-markkinointia tekeville yrityksille, jotka haluavat tehostaa omaa toimintaansa sekä myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Kartoituksen täyttämiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, saat heti tietoosi yrityksen lähtötason sekä voit ladata käyttöösi tarkemman raportin kartoituksen tuloksista.

Tee kasvun vauhdittajat -kartoitus!