Kasvun vauhdittajat -kartoitus arvioi markkinointisi lähtötason

Jotta markkinointi voi onnistua, vaatii se tuekseen myös käsitystä siitä, mikä on yrityksenne lähtötaso suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Haluatko tunnistaa yrityksenne markkinoinnin tärkeimmät kehittämisen kohteet?

Kasvua vauhdittavan markkinoinnin tekeminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä

Jotta markkinointi voi vauhdittaa liiketoiminnan kasvua, vaatii se usein strategisten valintojen ohella ajatusmallien ja toiminnan uudistamista. Kun puhumme markkinoinnista, tarkoitamme myös muutakin kuin mainontaa. Kanavien käyttöönotto ja mainonnan käynnistäminen eivät yksistään riitä vaan tyypillisesti yritys tavoittaa siinä vaiheessa sellaiset kohderyhmät, jotka ovat jo etsimässä ratkaisua omaan arjen haasteeseensa.

Markkinoinnin kokonaisuus on laaja ja termi kattaa aina strategisen suunnittelun käytännön toteuttamiseen asti. Yrityksen markkinoinnin lähtötasoa arvioitaessa on hyvä tarkentaa tavoitteiden ja kohderyhmien lisäksi

  • tarkemmin sitä, miten asiakkaidemme päätöksenteko ja tavoiteltavien osaajien päätös työpaikan vaihtamisesta tapahtuu?
  • tarkemmin sitä, mitkä ovat kohderyhmiemme motivaatiotekijät ja mitä tavoitteita he omassa työssään haluavat saavuttaa?
  • millainen on vallitseva markkinatilanne tarjonnan, osaajamarkkinan ja kilpailijoiden suhteen?
  • miten hyvin erotumme kilpailijoista?

Tämä kasvun vauhdittamisen malli perustuu yli 15 vuoden kokemukseen markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja tuloksellisuuden mittaamisesta. Jotta yritys siirtyy tasolta toiselle, on kartoitettavan osa-alueen kysymyksistä 80 % oltava kunnossa.

Olemme tunnistaneet kasvun eri vaiheita ja tyypillisiä piirteitä markkinoinnin tekemisessä ja näiden pohjalta kyselyn tulokset luokitellaan kahdeksaan eri tasoon – myyntiä ja rekrytointia tukevan markkinoinnin näkökulmasta.

Kartoita markkinoinnin lähtötaso!

Testaa millä tasolla yrityksenne markkinointi on ja kehitä siitä liiketoiminnan kasvun vauhdittaja! Kartoituksen täyttämiseen on hyvä varata aikaa noin 15 minuuttia. Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, saat heti tietoosi yrityksen lähtötason sekä voit ladata käyttöösi tarkemman raportin kartoituksen tuloksista.

Markkinointi myynnin vauhdittajana

Tämä kartoitus soveltuu erityisesti B2B-markkinointia tekeville yrityksille, jotka haluavat tehostaa omaa toimintaansa sekä myynnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Siirry kartoitukseen

Markkinointi rekrytoinnin vauhdittajana

Tämä kartoitus soveltuu B2B-yrityksille, jotka haluavat rakentaa vetovoimaisempaa työnantajamielikuvaa sekä kehittää rekrytoinnin ja markkinoinnin yhteistyötä.

Siirry kartoitukseen