Savonlinnan Asukasloikka järjesti omalle hanketiimilleen sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin valmennuksen maaliskuussa 2020. Valmennuspäivän kouluttajaksi valikoitui Flumenian Sanna Virtanen.

Työpajamuotoisen valmennuksen tavoitteena oli lisätä koulutukseen osallistuvien ymmärrystä ja osaamista sosiaalisen median markkinoinnin eri kanavista ja lisätä niiden kautta palvelujen tunnettavuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

”Mielenkiintoinen kokemus osallistua näin koulutukseen – tekniikka toimi hyvin. Kouluttajalla innostava ote ja selkeä/hyvä ulosanti”. Osallistujan palaute.

Alunperin Savonlinnassa järjestettävän valmennuksen suunnitelmat menivät uusiksi. Valmennus järjestettiin etänä ja päivän aikana hyödynnettiin verkkovalmennustilaa ja videoyhteyttä. Pelkän luennoivan ”puhuvan pään” sijaan kokonaisuus toteutettiin  työpajamuotoisena ja osallistava. Osallistujat tekivät itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä ja -keskusteluita – aivan kuten valmennuksessa paikan päällä. 

Osallistujat orientoituivat digimarkkinoinnin teemaan verkkotyötilassa jo ennakkoon. Valmennuspäivän aikana työskentelimme seuraavien teemojen parissa:

  • Alustus: miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia
  • Tehtävät kohderyhmän tarkentamisen ja asiakaspersoonan luomisen näkökulmasta
  • Vaihtoehtoja näkyvyyden kasvattamiseen digitaalisissa kanavissa
  • Kiinnostavan sisällön merkitys
  • Sosiaalinen media osana markkinointia ja viestintää
    Ryhmätehtävä: millaista viestintää suunnittelen asiakkaan eri vaiheisiin?
  • Facebook-markkinointi ja maksulliset vaihtoehdot näkyvyyden kasvattamiseen

”Tapa järjestää koulutus oli minulle uusi ja tämä olikin oikein hyvä kokemus. Ryhmätehtävät tauottivat mukavasti luentosarjaa”. Osallistujan palaute.

Minulle kouluttajana on tärkeää, ettei tekniikka muodostu haasteelliseksi osallistujan näkökulmasta. Käytän valmennuksissa Howspace -verkkotyötilaa ja soveltuvaa videoyhteyttä ryhmän koon mukaan. Lisätietoja työskentelystä verkossa ja etänä.

Tekniikka pelasi mielestäni oikein hyvin. Kivaa monipuolisuutta tällaiseen verkkokoulutukseen toi ryhmätehtävä ja itse tehtävät tehtävät, helppo oli siirtyä kahden sivun välillä.

Kiitos vielä Sanna että tämä toteutus onnistui näin, ja vielä näin hyvin.

Sain uusia ideoita, sekä sellaisia mitä pääsee heti toteuttamaan, ja sellaisia vielä hautumaan jääviä. Mielestäni oikein onnistunut ja mukava päivä kaiken kaikkiaan :)

Jonna Hoppania

Asukasloikka Savonlinna -Seuraava askel