Kehittämisyhtiö Witas Oy on pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva elinkeinoyhtiö, joka palvelee yrittäjiä sekä yrittäjäksi aikovia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa.

Tavoitteenamme on, että voisimme tehdä pienempiä mainoskampanjoita itse. Olemme aiemmin tehneet muutaman projektin Sannan kanssa hyvin tuloksin ja osallistuneet hänen koulutuksiinsa, joten aiempien hyvien kokemusten takia Flumenia oli helppo valinta. Marja Vähäsarja, Witas Oy

Facebook-mainontaan keskittynyt koulutuskokonaisuus toteutettiin kahtena lähipäivänä ja verkkotyöskentelynä. Ensimmäisen päivän aikana keskityimme Facebook-mainonnan perusteisiin ja toisena päivänä kävimme läpi mainonnan hallinnan edistyneempiä ominaisuuksia. Valmennuspäivien jälkeen osallistujat ymmärtävät Facebook-mainonnan mahdollisuudet ja pystyvät toteuttamaan itsenäisesti kampanjoita – pitkäjänteisesti ja tavoittaen uusia kohderyhmiä. Mainonnan hallinnan opiskelua varten koulutuksen eri osa-alueista koostettiin video-ohjeistukset jatkokäyttöä varten.

Facebook-mainonnan valmennukseen sisältyi seuraavia osa-alueita:

– Facebook Business Manager – mikä se on? Hyödyt ja mahdollisuudet
– Yrityssivujen ja mainonnan ylläpito – ylläpitäjä, henkilökunta, markkinointikumppani
– Facebook-mainonnan mittaaminen (FB-pikseli) ja tuloksellisuus
– Mainoskampanjan perusteet: mainonnan kohdentaminen – ketä tavoittelen?
– Kohderyhmien rakentaminen: uudelleenmarkkinointi, tehokkaat muokatut yleisöt
– Facebook-mainonnan budjetointi ja raportit.

Olemme aiemmin toteuttaneet Facebook-kampanjoita yhteistyössä eri palveluntarjoajien kanssa, mutta nyt tavoitteena on, että voisimme tehdä pienempiä mainoskampanjoita myös itse. Olemme aiemmin tehneet muutaman projektin Sannan kanssa hyvin tuloksin ja osallistuneet hänen koulutuksiinsa, joten aiempien hyvien kokemusten takia Flumenia oli helppo valinta.

Sannan koulutuksessa saimme tarvittavat taidot ja tiedot, jotta voimme lähteä itsenäisesti toteuttamaan pienimuotoisia FB-kampanjoita. Yhden päivän koulutuksessa tuli paljon asiaa ja siksi verkkotyötila ja siellä olevat koosteet koulutuksen aikana käydyistä asioista tukivat hyvin oppimista.

Sanna oli osannut räätälöidä koulutuksen juuri meidän tarpeitamme silmälläpitäen. Olen erittäin tyytyväinen tähän lyhyeen ja tiiviiseen koulutukseen ja saimme erinomaista vastinetta rahoillemme.

Marja Vähäsarja

Markkinointikoordinaattori, Kehittämisyhtiö Witas

Flumenian koulutuksista kerrottua

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Vinkee ja Ommellinen