Soihtu on Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta JYYn omistama liiketoimintakokonaisuus. Soihtu omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa sekä toimitiloja.

Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on ymmärrys tavoiteltavien asiakkaiden tiedontarpeesta ja käyttäytymisestä, sen hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja sopivien kanavien valinnassa. Yhteistyön aikana määrittelimme markkinoinnin suuntaviivoja tuleville vuosille. Osallistavan ja valmennuksellisen kokonaisuuden lopputuloksena markkinoinnin strategia ja kehittämissuunnitelma, jossa seuraavat osa-alueet:

  • Markkinoinnin mitattavat tavoitteet
  • Tavoiteltavat kohderyhmät ja heidän tiedontarpeet hakijaviestinnän näkökulmasta
  • Viestinnän tyyli
  • Sisältökalenteri 
  • Markkinoinnin kehittämiskohteet ja toimenpidesuositukset

Osallistava markkinoinnin suunnittelu toteutettiin työpaja- ja verkkotyöskentelynä. Yhteistyö piti sisällään valmennusta eri markkinoinnin osa-alueisiin:

  • Lähtötilannekysely & aloitustyöpaja: miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia?
  • Sosiaalisen median sisällöntuotanto
  • Verkkosivuston näkyvyyden kehittäminen (hakukoneoptimointi ja verkkokirjoittaminen ja hakukonemainonta).

Yhteistyömme on jatkunut markkinoinnin toteuttamisen parissa ja Flumenia on vastannut mm. Google Ads -mainonnan ja Facebook- ja Instagram-mainonnan toteuttamisesta sekä uuden Soihtu-brändin digimainonnan kampanjoinnista.

Kilpailu uusista asukkaista on kovaa, koska markkinoilla on paljon toimijoita. Google-hakumainoskampanjan tavoitteena on varmistaa mahdollisimman hyvä näkyvyys ajankohtina, jolloin opiskelijoiden asuntojen haku on käynnissä. Hakukampanja on toiminut erinomaisesti, keräten yli 30 % mainoksen nähneistä vierailemaan asiakkaan verkkosivustolla.

Kokonaisuutena olen hyvin tyytyväinen aikaansaannokseemme. Käsitelty kokonaisuus valaisi hyvin verkkoviestinnän keinoja ja mahdollisuuksia ja etenkin näihin liittyviä työkaluja ja statistiikkaa. Markkinointisuunnitelma vastaa yhteisesti käsiteltyä linjaa ja auttaa meitä konkreettisten toimenpiteiden valitsemisessa.

Mari Lähteenmäki

Viestintäpäällikkö, JYYn liiketoiminnan viestintä ja markkinointi.

Tutustu vastaavanlaisiin asiakastarinoihin

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Tilitalo Aaltonen