Lumous-yritysryhmähankkeen tavoitteena on tuoda markkinoille paikallisiin luonnonyrtteihin perustuvia tuotteita. Yritykset ovat työskennelleet yhteisen brändin ja tarinan parissa ja etsivät sopivaa valmentajaa monikanavaisen markkinoinnin suunnitteluun.

Flumenia suunnitteli kokonaisuuden verkkototeutuksena, jolloin yhteistyö koostui verkkotyöskentelystä, työpajasta sekä lopputuloksena hankkeella oli käytössään suunnitelma tuotebrändin ja tuotteiden lanseeraamiseen ja markkinointiin digitaalisissa kanavissa.

Tykkäsin todella paljon. Koulutuksen sisältö oli kivasti meille räätälöity. Tämä tapa kouluttautua patisti meitä töihin, eikä jääty jahkailemaan, kun oli pieni ryhmäpaine pohtia reippaasti ja kirjoittaa omat ajatukset ylös. Verrattuna moneen muuhun etäkoulutus/-kokouspalveluun, yhteydet toimivat todella hyvin. Ei yhtään pätkimistä, tai äänen venymistä. Osallistujan palaute

Pidän tosi paljon verkkoympäristötyöskentelystä, kun voi samanaikaisesti ja yhdessä kirjata asioita talteen, sekä käytännönläheisestä ja myynnillisestä asenteesta. Osallistujan palaute

Mitä pitää ottaa huomioon uuden tuotteen lanseerauksessa?

Työpajapäivän tavoitteena oli työskennellä markkinoinnin kehittämisen parissa, tarkentaen kohderyhmiä, sisällöntuotantoa ja valittuja markkinointikanavia.

Kun ollaan lanseeraamassa ja suunnittelemassa uudenlaista tuotetta, korostuvat suunnittelutyössä asiakasymmärrys ja kohderyhmän tarkka määrittäminen. Tämän lisäksi on hyvä tunnistaa markkinan valmius uudenlaisten tuotteiden tai palveluiden vastaanottamiseen, koska tämä luo pohjaa myös sisällöntuotantoon – millaisia asioita halutaan korostaa, millaisia mielikuvia tavoitellaan, miten voitamme puolellemme ”epäilijät” ja miten saamme varhaiset omaksujat ja rohkeat kokeilijat mukaan jo ensi metreillä?

Kehittämistyön lopputuloksena yritysryhmä sai käyttöönsä markkinointisuunnitelman, jossa tarkennettiin kohderyhmän profiilia, sisältöteemoja  – mitä viestimme, miten viestimme ja missä viestimme ja sisältöideoita valittuihin sosiaalisen median kanaviin. Tämä suunnitelma oli dokumentti, jota yritysryhmä voi itsenäisesti päivittää myös tilanteessa kun markkina muuttuu – uuden innovatiivisen tuotteen lanseeraamisessa markkinoinnin suunnitelma ja toimenpiteet ovat erilaisia kuin tilanteessa, jossa tuote on tuttu jo suuremman yleisön keskuudessa.

Lumous-yritysryhmähankkeessa mukana ovat Luontoemo Oy, Hannele Laakso, Suvikummun tila ja Seppälän tila.

Tykkäsin selkeästä viestinnästä ja koulutuksen rungon suunnitelmallisuudesta. Koulutussisältösi viestintä mukaan lukien oli jämäkän ammattitaitoista ja konsultoivaa.

Lisänä saimme "kaupan päälle" markkinointisuunnitelmapohjan sekä sisällöllisesti, visuaalisesti ja seurannallisesti tärkeitä knoppeja somekanavista. Aika hyvät bonukset! Kiitos vielä.

Tilaajan palaute, Lumous-yritysryhmähanke