Poikkeustilaseteli markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen

Business Jyväskylä jakaa huhtikuun 2020 aikana pk-yrityksille suunnatun yrityspalvelusetelistä muunnellun poikkeustilasetelin, jonka arvo on 2000 € ilman yrityksen omavastuuosuutta. Tämä poikkeustilanteesta johtuvien liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen, tuote- ja palveluvalikoiman uudistamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen.

Kysy lisää palveluista

Flumenia tarjoaa Business Jyväskylän poikkeustilasetelin saaneille asiakkaille palveluita liiketoiminnan uudistamiseen sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Huhtikuun 2020 aikana jaettavan pk-yrityksille suunnatun yrityspalvelusetelistä muunnellun poikkeustilasetelin arvo on 2000 € ilman yrityksen omavastuuosuutta. Lue ohjeet Business Jyväskylän sivuilta.

Flumenian palveluiden tavoitteena on kehittää ja löytää tapoja poikkeustilanteesta aiheutuneiden liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen ja markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Näitä palveluita voivat olla mm.

  • markkinoinnin nopeasti tehtävät toimenpiteet, joilla edesautetaan tietoisuutta ja myyntiä,
  • vaihtoehtoiset tavat palveluiden ja tarjonnan myyntiin ja markkinointiin, tuote- ja palveluvalikoiman uudistaminen
  • myynti ja markkinointi digitaalisissa kanavissa, olemasssa olevien kanavien hyödyntäminen tehokkaammin, valmennuksen tai markkinoinnin asiantuntijan suunnittelun ja toteutuksen avulla.

Ota yhteyttä sanna@flumenia.fi tai soita 050 438 3350.

Liiketoiminnan kehittäminen

Tämän palvelun avulla poikkeussetelin saanut yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on luoda suunnitelma ja toimenpiteet esimerkiksi verkossa tapahtuvan liiketoiminnan toteuttamiseksi tai olemassa olevan verkkopalvelun/-liiketoiminnan kehittämiseksi markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta.

Tämä kokonaisuus sisältää 2 työpajaa, yhteistä työskentelyä verkossa/etänä ja kirjallinen suunnitelma ja toimenpiteet liiketoiminnan kehittämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Tämän palvelun avulla poikkeussetelin saanut yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on tehostaa yrityksen käytössä olevia markkinoinnin kanavia ja niiden tehokkaampaa hyödyntämistä myynnin edistämiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja ja toimenpiteitä yritystoiminnan edistämiseksi lyhyellä aikavälillä, mutta samalla yhteistyön aikana mietitään valintoja markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Tämä kokonaisuus sisältää 2 työpajaa/valmennusta (kesto 4h), räätälöitynä asiakkaan tarpeen näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää työpajat, verkossa työskentelyä sekä yhteenvedon markkinoinnin ja myynnin kehittämisestä tulevaisuudessa.

Asiantuntijapalvelut markkinoinnin toteuttamiseen

Tämän palvelun avulla poikkeussetelin saanut yritys voi hankkia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on käynnistää myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä yritystoiminnan edistämiseksi lyhyellä aikavälillä.

Tämä palvelu sisältää kampanjasuunnittelun ja markkinoinnin toimenpiteiden toteutuksen valituissa kanavissa (2 kanavaa, yritys vastaa mainonnan kuluista). Näitä voivat olla mm. uusien asiakkaiden ja liidien hankinta Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Google Ads-, YouTube- ja/tai Google Shopping -mainonnan avulla.