Suomi tarvitsee menestyviä ja kilpailukykyisiä yrityksiä, mutta millainen rooli markkinoinnilla on kasvavan ja menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa?

 

Elämme aikakautta, joissa yritysten kasvu tyrehtyy ja kulukurit sekä säästäminen heikentävät asiakkaiden ostovoimaa – samaan aikaan henkilöstön odotetaan pääsevän entistä kovempiin tuloksiin minimiin säästetyillä resursseilla. Uusiutuvat keinot ja kanavat, viimeisimmät lakimuutokset ja jatkuvasti koveneva kilpailu aiheuttavat sen, ettei kukaan ole oikein kunnolla perillä kokonaisuudesta.

Markkinoinnin keinoista ja kanavista ei todellakaan ole tänä päivänä pulaa vaan fokus on hukassa. Kampanjointia, sitä markkinoinnin näkyvintä tekemistä, käynnistetään yleensä siitä lähtökohdasta, että kaikki muu potentiaalisen asiakkaan päätöksentekoon ja hankintaan liittyvät ja vaikuttavat asiat ovat kunnossa. Näitä ovat mm. yrityksen palvelut/tuotteet ja sisällöt verkkosivustolla sekä myynnin ja asiakkuudenhallinnan toimintamallit. Se, miten olemme asioita tottuneet tekemään, pysyy siis muuttumattomana.  Oletamme, että kokonaisuus toimii, mutta kuinka hyvin tunnistetaan ne toimimattomat tekemisen tavat, joita laahataan mukana vain tottumuksesta?

Kasaamme päivittäiseen tekemiseen rutiineja ja ratkaisuja, mutta suurin ongelma piileekin toimimattomissa tavoissa, tiedonkulun haasteissa ja pinttyneissä olettamuksissa – uudistumisen esteenä olemme usein me ihmiset. Jos ensin keskittyisimme määrittelemään realistiset suuntaviivat, tavoitteet ja tarvittavat prosessit, voisimme pysyä tavoitteen mukaisessa suunnassa, emmekä ohjautuisi jatkuvasti sivuraiteille jokaisen uuden kanavan, idean tai trendin perässä.

Jos mikään ei muutu, parempia tuloksia syntyy harvoin odottamalla ja toivomalla. Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta toivominen ei valitettavasti ole strategia. Mitä nopeammin tunnistamme asioiden toimimattomuuden ja hyväksymme muutoksen tarpeen, sitä nopeammin pystymme ottamaan etumatkaa muihin. Rakentamalla yhdessä sitä suuntaa, mihin olemme menossa.

Mikä on menestyvien yritysten liiketoiminnan ja markkinoinnin fokus?

Accenturen raportin (2021) mukaan menestyvät yritykset keskittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

  • Asiakasymmärryksen kasvattaminen

Olettamukset ovat vaarallisia – aito asiakkaiden kuuntelu, tutkiminen, muutoksien ja motivaatiotekijöiden ymmärtäminen sekä tämän tiedon jatkuva hyödyntäminen. Asiakastyytyväisyys on ykkösprioriteetti. 57 % markkinoinnin päättäjistä myöntää, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa asiakkaista.

  • Erottautumistekijät ja ymmärrys rakentuvat koko organisaatiossa

Pois siiloista – yksiköt ylittävä yhteistyö ja yhteisen merkityksen luominen, jonka pohjalle rakentuvat uudenlaiset toimintatavat. Jokainen voi vaikuttaa ainutlaatuisen asiakaskokemuksen syntymiseen, joka ei ole vain markkinoinnin tehtävä – markkinointi luo merkityksellisyyttä asiakkaiden suuntaan.

  • Asioiden pitää tapahtua vauhdikkaasti 

Markkinointi hukkaa helposti fokuksen ja hautautuu työmäärän alle, kun joka puolelta organisaatiota tulee prioriteetiltaan ensisijaisen tärkeitä tehtäviä. Vauhti ei kuitenkaan korreloi työmäärän kasvua – päinvastoin. Markkinoinnin ajatusmalli pitää suunnata laadukkaampaan tekemiseen, jossa fokus pysyy ja silloin vähemmän voi olla enemmän. Testaa, opi, muokkaa ja toista. Tunnista lisäksi ne pullonkaulat, jotka estävät asioiden tapahtumista nopeasti.

  • Työn tuottavuutta heikentävät tekijät

Työkalujen määrä on kasvanut eksponentiaalisesti, joten kaikki työ ei ole yhtä tärkeää ja on mahdollista tehdä uudella tavalla. On aika tarkastella työprosesseja, automaatioita ja sitä työtä, mikä ei ole motivoivaa – näiden uusien toimintamallien ja tekemisen tapojen ketterä käyttöönotto ja jatkuva kehittäminen. Varmista myös, että teillä on ympäristö, jossa jokaisen näkemys ja ajatus tulee kuulluksi ja huomioiduksi, se lisää motivaatiota.

  • Aito ja erottuva brändi rakentuu tekojen kautta

Uudista ja kehitä yrityksen kulttuuria, joka ruokkii innovointia ja mielikuvitusta. Samalla rakentuu luottamusta kaikkien sidosryhmien kesken eikä yrityksen brändi ole päälleliimattu kiiltokuva ja sanahelinää. Luo ja rakenna erottautumista, joka näkyy jokaisessa kohtaamisessa. 

Asiakasymmärrys suunnittelun lähtökohtana

Meille on rakentunut markkinointityöstä vahvasti kampanja- ja mainontavetoinen ajattelumalli, joiden oletetaan tuottavan aina jotain positiivista lopputulosta. Yksittäiset kampanjat, työkalut ja teknologiat eivät itsessään ole ratkaisu vaan menestymisen mahdollisuudet löytyvät meistä ihmisistä, yhteisistä tavoitteista ja yksiköt ylittävästä yhteistyöstä – ja ennen kaikkea siitä, että siirrämme katseen asiakkaaseen, arvon luontiin ja yhteisen ymmärryksen kasvattamiseen.

Mitä jos saisimme näkyväksi sen asiakasymmärryksen, viisauden ja tiedon, joka syntyy jokaisessa kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteydessä asiakkaiden kanssa? Tämä tieto jää ajatuksina ihmisten päähän, viesteiksi sähköposteihin tai yksittäisiin exceleihin. Se kaikista tärkein tieto siitä, miksi asiakas sanoo ei? Miksi jokin asia ei tapahdu tai etene? Miksi ei?

 

Tiedon ja datan jakaminen sekä yhdessä ratkaisuiden miettiminen rakentaa sitä ymmärrystä, jonka pitäisi olla ohjenuorana toiminnan kehittämiselle. Usein ohjaudumme liikaa sen perusteella, mitä uutta pitäisi seuraavaksi tehdä kun kaikki ratkaisut löytyvät yrityksen sisältä.

Se voi kuitenkin voi vaatia muutosta nykyisessä tekemisessä, palveluiden tuotteistamisessa ja mielenkiinnon herättämisessä, markkinoinnin uusiutumisessa ja paremmassa yhteisen ymmärryksen rakentamisessa koko organisaation kesken.


Millainen merkitys markkinoinnilla on menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa? Ilmoittaudu mukaan Live-lähetykseen 13.6.2024, jossa käymme läpi, miten rakentaa markkinointi niin, että se tuottaa tuloksia liiketoiminnan kasvuna. Lähetyksessä käsittelemme:

  • kyselytutkimuksen tuloksia, jotka osoittavat, että yli puolet (noin 60 %) tutkimukseen vastanneista pk-yritysten johtajista näkee markkinoinnin kasvuinvestointina.
  • käymme läpi sitä, miten suhtautuminen markkinointiin vaikuttaa olennaisesti sen onnistumiseen ja näkyy vastauksissa syntyneissä näkemyseroissa?