Tuloksellista markkinointia valmentavalla otteella

Parhaimmillaan markkinointi luo yritykselle kasvua – me uskomme siihen, että tulokset syntyvät jatkuvalla tekemisellä ja kehittymisellä. Me olemme kasvua vauhdittava markkinointikumppani, joka auttaa keskittymään oleelliseen.

Onnistunut markkinointi koostuu asiakasymmärryksestä, sopivista sisällöistä ja ripauksesta tekniikkaa. Opimme uutta ja nostamme yhdessä markkinointisi uudelle tasolle tavoitteellisuudella, tuloksilla ja 💎 sisällöillä.

Flumenia on digimarkkinoinnin asiantuntijayritys. Nimi Flumenia on muodostunut latinankielisestä sanasta flumen, joka tarkoittaa virtaa. Virralla on myös määritelmä “jatkuvana tapahtuva asia”, joka kuvastaa ajatusmaailmaamme nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamiseen. Omaa kasvuamme on vauhdittanut nykyaikaisen markkinoinnin pitkäjänteinen toteutus –  juuri se, mitä asiakkaillemme tarjoamme. 

Jotta virta vie yrityksenne oikeaan suuntaan, toimimme kumppaninasi markkinoinnin strategisessa suunnittelussa ja ratkomme yhdessä kasvun haasteita niin myynnin vauhdittamisessa kuin rekrytointia tukevan markkinoinnin kehittämisessä. Asiakkainamme on yrityksiä mm. matkailu-, SaaS- ja ohjelmisto-, sekä teknologiateollisuuden toimialoilta, B2B- ja B2C-yrityksiä ympäri Suomen.

Yhteistyö pienen ja ketterän toimijan kanssa on sujuvaa. Keskustelet aina työn toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja yhteistyömme toimii avoimesti: sinulla on pääsy käytössä oleviin mainostileihin, työkaluihin ja raportteihin.

Vaikka hallitsemme digimarkkinoinnin kokonaisuuden laajasti, emme kuitenkaan osaa kaikkea. Voimme hyödyntää verkostostamme löytyviä osaajia myös brändin uudistamiseen, verkkosivuston sekä markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Yhteistyömme perustana toimivat:

Arvostus

Arvostus yhteistyössämme tarkoittaa halua kehittyä ja kokeilla. Työskentelemme yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa eikä pakollinen kuluerä. Tavoitteenamme on, että markkinointisi on vaikuttavaa ja tuottaa sinulle tuloksia.

Vaikuttavuus syntyy jatkuvasta tekemisestä. Silloin ymmärrämme teidän asiakkaidenne verkkokäyttäytymistä paremmin ja voimme kehittää markkinointia toimivammaksi saatujen tuloksien ja analytiikan pohjalta.

Innostus

Innostus digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin takaavat ajankohtaisimmat ja tehokkaimmat keinot markkinointiin.

Emme tyydy tarjoamaan valmista ratkaisua tai toimenpiteitä, jotka eivät vie liiketoimintaasi eteenpäin. Markkinoinnin valintojen tulee pohjautua yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin.

Innostus tarkoittaa myös sitä, että sitoudumme löytämään toimivia tapoja tehdä tuloksellista markkinointia: uusia kanavia ja vaikuttavaa sisältöä, mainonnan muotoja ja tehokkaampia kohderyhmiä.

Osaaminen

Osaaminen tarkoittaa jatkuvasti kehittyvän alan seuraamista, opiskelua ja toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Tiimimme monipuolinen kokemus markkinoinnin eri rooleista ja kouluttamisesta ovat antaneet vahvan pohjan kehittymiselle. Markkinointi ei ole koskaan valmis.

Yhteistyömme aikana myös yritys, markkinoinnin tekijät ja tiimit kasvattavat osaamistaan ja ymmärrystä nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta. Samalla se tarkoittaa osaamisen jakamista niin blogien, koulutuksien kuin videoiden muodossa.

Sanna Virtanen

Markkinointistrategi, tekijä ja kouluttaja | CEO | HHJ

Flumenian perustaja Sanna on uuden oppija, analytiikasta innostuja ja tuloksien tavoittelija.

Olen parhaimmillani isojen kokonaisuuksien parissa, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luova ja analyyttinen ajattelutapani markkinoinnin toteuttamisesta ja myynnin edistämisestä, ideointikyky, sisältömarkkinointi ja tekninen osaaminen. Olen ollut kehittämässä kymmenien yrityksien markkinointistrategioita, pitänyt yli 200 valmennustilaisuutta digimarkkinoinnista sekä toteuttanut monikanavaisia markkinoinnin kokonaisuuksia niin pienille kuin suurille yrityksille. Puhujana ja kouluttajana olen saanut positiivista palautetta monipuolisesta osaamisestani, käytännönläheisestä ja selkeästä valmennustavasta.

Ammatillinen matkani on pitänyt sisällään monipuolisesti markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tehtäviä mm. digimarkkinointi- ja viestintätoimistossa, kasvuyrityksessä ja kansainvälisessä yrityksessä. Olen toiminut eri rooleissa: koordinaattorina, suunnittelijana, asiantuntijana, kouluttajana, markkinointipäällikkönä, mutta ennen kaikkea digimarkkinoinnin kehittäjänä ja toteuttajana.

Sannan Top 3 supervoimat 
🌟 Sinnikkyys
🌟 Rehellisyys
🌟 Luovuus

Salla Laajavaara

Markkinointistrategi, digitaalisen markkinoinnin asiantuntija ja tekijä

Markkinointistrategina olen pitkäjänteinen ja realistinen, tahdon aidosti nähdä asiakkaitteni menestyksen. Pyrin aina löytämään asiakaskohtaisesti järkevät ja mitattavat tavoitteet, joita kohti mennään yhdessä – avoimesti ajatuksia ja osaamista vaihtamalla. Vahvuuteni on monikanavainen markkinointi ja minulta onnistuu sen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Olen innostuva pohtija ja tykkään tuijottaa lukuja sekä analytiikkaa, mutta vahvuuteni on puhua selkokieltä.

Ammattitaitoni on rakentunut palveluiden tuottamisen ja johtamisen sekä audiovisuaalisen markkinointiviestinnän koulutuksen ympärille. Olen tehnyt pitkän uran matkailu-, kunta- ja tapahtumamarkkinoinnin parissa. Polulleni mahtuu myös digitaalisen myynnin ja tuotteistamisen asiantuntijuutta, markkinoinnin valmentajan tehtäviä sekä verkkotoimittajan ja sisällöntuottajan tehtäviä. Aikaisemmin olen toiminut työtehtävissä kampanjapäällikkönä, markkinoinnin suunnittelijana ja tapahtumaviestinnän parissa. Minun kanssani työskentelyn ei tarvitse olla liian vakavaa, tahdotko rakentaa kestävää kasvua naurunpyrähdyksien kera?

Sallan TOP 3 supervoimat
🌟 Reiluus
🌟 Luovuus
🌟 Ystävällisyys

 

Satu-Maria Hentilä

Markkinoinnin suunnittelija, sisällöntuottaja

Satu-Maria on utelias innostuja, joka haluaa toimia markkinoinnin matkaoppaana.

Markkinoinnin suunnittelijana ja sisällöntuottajana haluan viedä lukijat matkalle, jonka suuntaviivoina toimivat yrityksen arvot, kilpailuvaltit ja strategia. Innostun päästessäni luomaan sisältöjä, jotka korostavat asiantuntijuutta ja johdattavat lukijaa matkallaan lempeästi eteenpäin.

Olen saanut syventyä sisältömarkkinointiin yrittäjänä toimiessa sekä myös aikaisemmassa pestissäni sisällöntuottajana kansainvälisessä B2B-teknologiayrityksessä. Olen loputtoman utelias oppimaan uutta ja sytyn, kun saan uppoutua asiakkaan liiketoimintaan ja nostaa esiin sen, mitä yritys ei välttämättä itse näe. Kerrotaanko seuraavaksi sinun yrityksesi tarina?

Satu-Marian TOP 3 supervoimat
🌟 Positiivisuus
🌟 Rehellisyys
🌟 Huumori

Sanna Sirén-Seijesvirta

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelijana ja toteuttajana pyrin kehittämään ja luomaan kiinnostavia ja innostavia kokonaisuuksia, jotka edesauttavat yrityksen tunnettuutta ja myyntiä digimarkkinoinnin keinoin. Luovuuteni sekä tuloshakuinen ja analyyttinen otteeni edesauttavat näiden tehtävien onnistumisessa. Digimarkkinoinnissa minua kiehtoo myös sen teknisyys, mikä tuo oman mausteensa näihin mielenkiintoisiin tehtäviin.

Olen aiemmin vastannut ohjelmistoalan yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja koordinoinnista. B2B-markkinoinnin vastuualueella oli mm. sisällöntuotanto blogiin, someen ja verkkokanaviin. Lisäksi olen toiminut kansainvälisessä teknologiayrityksessä monipuolisissa markkinointitehtävissä. Tehtäviini kuului sisällöntuotanto, markkinointiviestintä sekä erilaisten myynti- ja markkinointimateriaalien tuottaminen. Olen myös suunnitellut ja toteuttanut verkkosivuja, mistä on ehdottomasti ollut hyötyä matkallani kohti digimarkkinoinnin ihmeellistä maailmaa.

Sannan Top 3 supervoimat
🌟
Luotettavuus
🌟 Lempeys
🌟 Arviointikyky

Petrus Piilonen

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Olen ratkaisukeskeinen ja analyyttinen ihminen, joka pitää nopeasta päätöksenteosta. Innostun kun hahmotan kokonaiskuvan ja pääsen etsimään ongelmakohtia ja kehittämään ratkaisuja. Hyvien ratkaisujen löytämisessä puolestaan avustaa oikea data ja erityisesti sen laadukas analysointi. 

Yrittäjähenkinen Petrus tuo riveihin aimo annoksen analyyttisyyttä ja teknistä osaamista. Rauhallisen pinnan alla kytee palo vahvasti datavetoiseen markkinointiin, jatkuvaan kehittymiseen ja ajanhermolla pysymiseen. Tulevaisuuteni näen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Digitaalisen markkinoinnin pelikenttä muuttuu jatkuvasti, se vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Siksi se ei myöskään lakkaa haastamasta.

Olen toiminut aikaisemmin yrittäjänä auttaen asiakkaitani verkkokauppojen ja -sivustojen toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä markkinoinnin toteuttamisessa.

Petruksen TOP 3 supervoimat
🌟 Rehellisyys
🌟 Reiluus
🌟 Arviointikyky