Tuloksellista markkinointia valmentavalla otteella

Onnistunut markkinointi koostuu asiakasymmärryksestä, sopivista sisällöistä ja ripauksesta tekniikkaa. Opimme uutta ja nostamme yhdessä markkinointisi uudelle tasolle tavoitteellisuudella, tuloksilla ja 💎 sisällöillä.

Nykyaikainen markkinointi on jatkuvaa tekemistä – asiakkaiden auttamista, vaikuttamista ja parempia kohtaamisia verkossa. Flumenia on syntynyt halusta auttaa yrityksiä, markkinoinnin tekijöitä ja uutta virtaa etsiviä yrittäjiä ja kehittäjiä onnistumaan markkinoinnissa. 

Flumenia on digimarkkinoinnin asiantuntijayritys. Nimi Flumenia on muodostunut latinankielisestä sanasta flumen, joka tarkoittaa virtaa. Virralla on myös määritelmä “jatkuvana tapahtuva asia”, joka kuvastaa ajatusmaailmaamme nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamiseen.

Jotta virta vie yrityksenne oikeaan suuntaan, toimimme kumppaninasi markkinoinnin strategisessa suunnittelussa ja tuloksellisen digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Flumenian ”ässät ”on tehotrio – yhteistyö pienen ja ketterän toimijan kanssa on sujuvaa. Keskustelet aina työn toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja yhteistyömme toimii avoimesti: sinulla on pääsy käytössä oleviin mainostileihin, työkaluihin ja raportteihin.

Vaikka hallitsemme digimarkkinoinnin kokonaisuuden laajasti, emme kuitenkaan osaa kaikkea. Voimme hyödyntää verkostostamme löytyviä osaajia myös brändin uudistamiseen, verkkosivuston sekä markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Yhteistyömme perustana toimivat:

Arvostus

Arvostus yhteistyössämme tarkoittaa halua kehittyä ja kokeilla. Työskentelemme yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa eikä pakollinen kuluerä. Tavoitteenamme on, että markkinointisi on vaikuttavaa ja tuottaa sinulle tuloksia.

Vaikuttavuus syntyy jatkuvasta tekemisestä. Silloin ymmärrämme teidän asiakkaidenne verkkokäyttäytymistä paremmin ja voimme kehittää markkinointia toimivammaksi saatujen tuloksien ja analytiikan pohjalta.

Innostus

Innostus digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin takaavat ajankohtaisimmat ja tehokkaimmat keinot markkinointiin.

Emme tyydy tarjoamaan valmista ratkaisua tai toimenpiteitä, jotka eivät vie liiketoimintaasi eteenpäin. Markkinoinnin valintojen tulee pohjautua yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin.

Innostus tarkoittaa myös sitä, että sitoudumme löytämään toimivia tapoja tehdä tuloksellista markkinointia: uusia kanavia ja vaikuttavaa sisältöä, mainonnan muotoja ja tehokkaampia kohderyhmiä.

Osaaminen

Yli kymmenen vuoden kokemus markkinoinnin eri rooleista ja kouluttamisesta ovat antaneet vahvan pohjan kehittymiselle. Markkinointi ei ole koskaan valmis.

Yhteistyömme aikana myös yritys, markkinoinnin tekijät ja tiimit kasvattavat osaamistaan ja ymmärrystä nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta.

Osaaminen tarkoittaa jatkuvasti kehittyvän alan seuraamista, opiskelua ja toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Samalla se tarkoittaa osaamisen jakamista niin blogien, koulutuksien kuin videoiden muodossa.

Sanna Virtanen

Markkinointistrategi, tekijä ja kouluttaja

Flumenian perustaja Sanna on uuden oppija, analytiikasta innostuja ja tuloksien tavoittelija.

Olen parhaimmillani isojen kokonaisuuksien parissa, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luova ja analyyttinen ajattelutapani markkinoinnin toteuttamisesta ja myynnin edistämisestä, ideointikyky, sisältömarkkinointi ja tekninen osaaminen. Olen ollut kehittämässä kymmenien yrityksien markkinointistrategioita, pitänyt yli 200 valmennustilaisuutta digimarkkinoinnista sekä toteuttanut monikanavaisia markkinoinnin kokonaisuuksia niin pienille kuin suurille yrityksille. Puhujana ja kouluttajana olen saanut positiivista palautetta monipuolisesta osaamisestani, käytännönläheisestä ja selkeästä valmennustavasta.

Ammatillinen matkani on pitänyt sisällään monipuolisesti markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tehtäviä mm. digimarkkinointi- ja viestintätoimistossa, kasvuyrityksessä ja kansainvälisessä yrityksessä. Olen toiminut eri rooleissa: koordinaattorina, suunnittelijana, asiantuntijana, kouluttajana, markkinointipäällikkönä, mutta ennen kaikkea digimarkkinoinnin kehittäjänä ja toteuttajana.

Sanna Sirén-Seijesvirta

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelijana ja toteuttajana pyrin kehittämään ja luomaan kiinnostavia ja innostavia kokonaisuuksia, jotka edesauttavat yrityksen tunnettuutta ja myyntiä digimarkkinoinnin keinoin. Luovuuteni sekä tuloshakuinen ja analyyttinen otteeni edesauttavat näiden tehtävien onnistumisessa. Digimarkkinoinnissa minua kiehtoo myös sen teknisyys, mikä tuo oman mausteensa näihin mielenkiintoisiin tehtäviin.

Olen aiemmin vastannut ohjelmistoalan yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja koordinoinnista. B2B-markkinoinnin vastuualueella oli mm. sisällöntuotanto blogiin, someen ja verkkokanaviin. Lisäksi olen toiminut kansainvälisessä teknologiayrityksessä monipuolisissa markkinointitehtävissä. Tehtäviini kuului sisällöntuotanto, markkinointiviestintä sekä erilaisten myynti- ja markkinointimateriaalien tuottaminen. Olen myös suunnitellut ja toteuttanut verkkosivuja, mistä on ehdottomasti ollut hyötyä matkallani kohti digimarkkinoinnin ihmeellistä maailmaa.

Saara Purhonen

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija

Flumenian kolmas “ässä”, jonka sydän sykkii luovuudelle ja merkityksellisyydelle.

Markkinoinnissa minua kiehtoo ja motivoi sen monimuotoisuus ja mahdollisuudet. Digitaalisen markkinoinnin suunnittelijana haluan hyödyntää omia vahvuuksiani – luovuutta ja merkityksellisyyden kaipuuta. Mielestäni mitään ei ole järkevää tehdä ilman tavoitteita! Minulla on kokemusta sekä B2B- että B2C-markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Työhistoriani, koulutukseni ja intohimoni kautta pystyn tuottamaan arvojen mukaista, monipuolista sisältöä eri kanaviin, sekä kehittämään erilaisia tavoitteita tukevia suunnitelmia.

Tähän pisteeseen urallani olen päätynyt ravintola- ja hotellimaailman kautta assistentin ja henkilöstökoordinaattorin tehtäviin ja lopulta unelma-ammattiin digitaalisen markkinoinnin suunnittelijaksi. Tällä hetkellä vahvuuteni on sisällöntuotannossa, niin tekstien kuin kuvienkin muodossa – luovuus on aina ollut todella iso osa minua ja on huippua voida hyödyntää sitä myös työssä. Lisäksi minua kiehtoo erilaisten tietoteknisten taitojen oppiminen, ja esimerkiksi verkkosivujen analytiikka ja optimointi. Mahdollisuuksien meri on valtava, ja minä haluan uida siinä!