Digimarkkinoinnin suunnittelu auttaa tehostamaan markkinointiasi. Hype erilaisten teknologioiden ja kanavien ympärillä on tehnyt markkinoinnista vaikeasti hallittavan. Kokonaisuuden, jossa “tulipalojen sammuttelu”, tavoitteiden puute ja epäselvä suunta korostuvat arkityössä.

Digitaalisuus on muokannut tekemistämme, jolloin saatamme toimia käytössämme olevien kanavien ehdoilla: suunnittelu ja tavoitteellisuus pohjautuvat yksittäisten kanavien seuraajamäärän kasvuun tai päivityksien julkaisutahtiin. Kampanjoita ja kanavia tulee ja menee, mutta ymmärrys markkinasta, kilpailutilanteesta ja asiakkaista on vähäinen.

Toivon tämän olevan vuosi, jolloin palaamme perusasioiden äärelle. Hyvä suunnittelu selkiyttää arjen tekemistä, ymmärrys markkinasta ja asiakkaiden tarpeista auttaa tuottamaan laadukkaampaa sisältöä määrällisten tavoitteiden sijaan ja liiketoiminnasta lähtevät tavoitteet ohjaavat toimenpiteiden valitsemista.

Työkirja jakautuu neljään osaan: digimarkkinoinnin suunnittelu, sisältö, mittaaminen ja toteutus. Jokainen osio pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen, kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin sekä välitehtäviä suunnittelutyön tueksi.

”Aika monta muutakin opasta on tullut luettua, mutta sinulla on kyllä hyvää settiä!” Kaimani Sannan palaute työkirjasta.

Saat työkirjan latauslinkin sähköpostitse. Jos viestiä ei näy, tarkista roskapostikansio. Jos työkirja on kadonnut tilauksen yhteydessä bittien taivaaseen, otathan yhteyttä sanna@flumenia.fi.

Digimarkkinoinnin työkirja on syntynyt asiakaskohtaamisten, suunnitteluprojektien, koulutuksien ja valmennuksien sekä lukuisten toteutuksien lopputuloksena. Se ei opeta yksittäisten kanavien käyttöä vaan auttaa ymmärtämään markkinoinnin suunnittelua laajemmin. Työkirja sopii markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tekijöille ja suunnittelijoille ja kaikille, jotka haluavat kehittää markkinoinnistaan vaikuttavaa.

Kun markkinoinnin tavoitteet ovat selkeät, ymmärrys markkinasta, kilpailijoista ja tavoiteltavien kohderyhmien ostokäyttäytymisestä toimivat pohjana sopivien sisältöjen suunnittelussa ja markkinointikanavien valinnassa. Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen myyntiä ja kasvutavoitteita.