Matkailumarkkinointi digitaalisissa kanavissa

Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi sitoutunut ja tavoitteellinen matkailumarkkinoinnin kumppani. Me autamme keskittymään oleelliseen ja löytämään juuri ne keinot, jotka tavoittavat kohderyhmänne ja varmistavat asiakkaidenne vaivattoman asioinnin digitaalisissa kanavissa

Jutellaanko? Varaa videotapaaminen

Tavoitteellista matkailumarkkinointia

Matkailumarkkinointi ei ole vain yhden mainoskampanjan juttu – se on myynnin ja markkinoinnin yhteinen asiakaslähtöinen prosessi, joka auttaa teidän asiakastanne aina unelmoinnista kohti päätöksentekoa. Parhaimmillaan matkailumarkkinointi on jatkuvaa tekemistä – asiakkaiden auttamista, inspiroimista ja parempia kohtaamisia verkossa.

 

Matkailumarkkinointi digitaalisissa kanavissa

Liiketoiminnan tavoitteita tukeva

Liiketoimintanne tavoitteet ohjaavat yhteistyötämme ja markkinoinnin suunnittelua. Tämän pohjalta luomme yhteisen näkemyksen siitä, miten tavoitteisiin päästään. Emme toimi ainoastaan mainonnan toteuttajana vaan yhteisen tavoitetilan saavuttamiseen tähtäävien toimintamallien kehittäjänä.

Se voi tarkoittaa myös muutosta nykyisessä tekemisessä ja tuoda uudenlaista tekemistä, kokeiluja ja testaamista. Vastaavasti se voi tarkoittaa myös vanhoista tottumuksista luopumista.

Lähtökohtana asiakasymmärrys

Me haluamme ymmärtää loppuasiakkaanne toimintaa ja tekemisemme vaikutuksia liiketoimintaanne. Se tarkoittaa syventymistä kohderyhmiinne ja asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista.

Vaikuttavan sisällöntuotannon tueksi meillä on selvillä asiakkaidenne tiedon tarpeet, arvot, motivaatiotekijät täydennettyn täydennettynä ostamisen esteillä, haasteilla ja asioilla, joihin vastaamme sisältömarkkinoinnilla.

 

Tiimi, joka vastaa toteutuksesta

Tiimimme huolehtii kokonaisuuden etenemisestä toteuttaen toimenpiteet aina suunnittelusta tuloksellisuuden mittaamiseen ja analysointiin. Toimintamallimme takaa jatkuvan kehittymisen.

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Me keskitymme tuloksiin yksittäisten ideoiden sijaan

Toimenpidekokonaisuudet keskittyvät tyypillisesti:

 • Luomaan yrityksenne tunnettuutta – niin yritykselle kuin tarjoomalle
 • Tuotteistamiseen ja palveluiden kehittämiseen
 • Kysynnän kasvattamiseen
 • Parantamaan yrityksenne löydettävyyttä digitaalisissa kanavissa
 • Varmistamaan asiakkaanne helpon asioinnin digitaalisissa kanavissa
 • Sitouttamaan asiakkaitanne (mm. asiakasviestintä, markkinoinnin automatiikka).
 • Tehostamaan digitaalisissa kanavissa toteutettavan mainonnan tuloksellisuutta

Toimintamallimme käytännössä:

 • Kun tahtotila ja tavoitteet ovat selkeät, toteutamme markkinoinnin toimenpiteitä suunniteltujen avaintuloksien saavuttamiseksi.
 • 3-5 avaintuloksen saavuttamiseen tehtävien suunnitelmien ajanjaksona on kvartaali (3 kk tai sovitusti muu aikaväli).
 • Seuraamme kokonaisuuden kehittymistä kuukausittain ja yhteisissä tapaamisissa käymme läpi työn alla olevien toimenpiteiden tilanteen.
 • Kvartaalin lopuksi tarkastelemme tuloksia, onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta  – näin myynti ja markkinointi kehittyvät yhdessä.

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa matkailumarkkinointia, jolla vastataan muuttuneisiin käyttötottumuksiin ja tiedon tarpeisiin. Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri medioissa, sisältömarkkinointi tähtää siihen, että yritys on läsnä ja löydettävissä silloin kun asiakkaat etsivät tietoa. Tämä ei  poissulje uusien asiakkaiden aktiivista hankintaa vaan mielenkiinto yrityksen tarjontaa kohtaan herätetään palvelevilla sisällöillä, ei tyrkyttävillä mainoksilla.

Me pyrimme suunnittelemaan ja tunnistamaan asiakkaan ostamisen eri vaiheet, joihin tuotamme sisältöjä. Yksittäinen sisältötyyppi tai sisältöjen määrä on harvoin oikea ratkaisu vaan suunnittelutyössä on tärkeä tunnistaa asiakkaan tiedon tarve ja miettiä sen pohjalta soveltuvin sisältömuoto.

Autamme sinua mm.

 • Luomaan asiakaskohderyhmiä, joiden pohjalta sisällöntuotannon toteutukseen saadaan suunnitelmallisuutta.
 • Suunnittelemaan sisältöjä asiakkaan ostamisen eri vaiheisiin, jotka tukevat asiakkaidenne päätöksentekoa digitaalisissa kanavissa.
 • Tuottamaan erilaisia sisältötyyppejä yhdessä toteutetun suunnitelman mukaisesti. Näitä voivat olla mm. asiakastarinat, osaajatarinat, verkkosivuston sisällöt eri muodoissaan, oppaat ja sisältöjen jakelu sosiaalisen median kanavissa. Videotuotantoihin löydämme sopivan kumppanin.

Matkailumarkkinointi palveluna

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä?  Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää matkailuyrityksen tai -alueen markkinointia pitkäjänteisesti. Toimintamallimme on helppo ja riskitön tapa saada markkinoinnin osaamista käyttöön heti.

Meillä on kokemusta matkailumarkkinoinnin eri osa-alueista aina analytiikasta sisällöntuotantoon sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Lisäksi täydennämme osaamistamme kumppaniverkostolla, jolloin valitsemme parhaat tekijät esimerkiksi brändin uudistamiseen, verkkosivuston ja markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Alla olevat hinnat ovat suuntaa-antavia esimerkkejä. Hintaan voi vaikuttaa liiketoiminnan laajuus ja markkinointiresurssin tarve.

Markkinoinnin suunnittelu

 

 • Lähtötilanteen ja markkinoinnin nykytilanteen auditointi
 • Liiketoiminta tutuksi ja tavoitteet kirkkaaksi
 • Tavoitteet ja mittarit / 6-12 kk
 • Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma
 • Kohderyhmät ja asiakkaan ostamisen eri vaiheet
 • Sisältömarkkinoinnin suunnittelu

Hinta:
alk. 5 000 € (+alv) /kk
Lopulliseen hintaan voi vaikuttaa
yrityksen koko ja liiketoiminnan laajuus.

Aikataulu:
Yhteistyön aloitus: 4-10 viikkoa

Markkinoinnin toteuttaminen ja kehitys

Kun tavoitteet ovat selkeät, toteutamme valittuja toimenpiteitä suunniteltujen avaintuloksien saavuttamiseksi. Toimenpidekokonaisuudet keskittyvät tyypillisesti:

 • Kysynnän ja myynnin edistäminen
 • Tunnettuuden kasvattaminen
 • Hakukonenäkyvyyden kehittäminen
 • Sisällöntuotanto ja digimarkkinointi

Hinta:
alk.  1 500 € (+alv) / kk
Lopulliseen hintaan voi vaikuttaa
lähtötilanne, liiketoiminnan laajuus ja
markkinointiresurssin tarve.

Kääritäänkö hihat?

Projektit ja erikseen hinnoiteltavat työt

Jos jatkuva yhteistyö ei ole juuri tällä hetkellä teidän juttu, tarjoamme myös projektikokonaisuuksia. Kysy lisää!

 • Miten digitaalisuus on muuttanut matkailumarkkinointia? – sparraus/tietoisku
 • Markkinointistrategia tai -suunnitelma, työpajat markkinoinnin suunnitteluun
 • Monikanavainen digimarkkinointi
 • Sisältömarkkinoinnin suunnittelu -työpaja
 • Lähtötilanteen auditointi ja markkinoinnin nykytilanteen kartoitus
 • Videotuotannot ja valokuvaus, graafinen suunnittelu
 • Verkkosivuston toteutus

Jutellaanko? Sovi tapaaminen

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen

Flumenian valintaan vaikutti selkeä ja hyvä tarjous, josta jäi tunne ja kuva, että Flumenian valitessamme tiedämme, mitä saamme. Yhteistyö sujui mainion mallikkaasti ja palaverit olivat hyviä ja tuottoisia. Yhteisistä pohdinnoista oli selkeästi hyötyä. Ne auttoivat tulosten nousujohteiseen paranemiseen markkinointikampanjan edetessä.

Viiden alueorganisaation yhteinen kv-markkinointikampanja antoi meille paljon tietoa jatkoa ajatellen. Opimme, mitkä teemat ja kuvat toimivat markkinoinnillisesti parhaiten saksan ja englannin markkinassa. Saimme myös arvokasta informaatiota, mitkä sisältömme ja tuotteemme vetosivat matkailijaan ja kuinka moni heistä meni ostopolun loppuun yrittäjän verkkokauppaan asti.

Lari Rusila Head of Growth, Lahti Region Visit Lakeland

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Digimarkkinoinnin palvelu – sopiiko se yrityksellesi?

Digimarkkinoinnin palvelu tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista digimarkkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin

Toimimme asiakashankinnan, rekrytoinnin ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kvartaalisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.