Markkinointi palveluna – osaamista tarpeen mukaan

Onko markkinoinnin osaajan puuttuminen ja oman ajan riittämättömyys yrityksen kasvun esteenä? Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää. Markkinointi palveluna tuo yrityksellesi nykyaikaista markkinoinnin osaamista tarpeen mukaan!

Markkinointistrategi + käytännön osaaja

Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla. Saat käyttöösi kokeneen asiantuntijan/tiimin, joka hallinnoi markkinoinnin kokonaisuutta. Voimme toimia osana markkinointitiimiä tai markkinoinnin tekijän tai yrittäjän työparina tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin toteuttamiseen.

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

Markkinointi on jatkuvaa tekemistä – asiakkaiden auttamista, vaikuttamista ja parempia kohtaamisia verkossa. Autamme yritystäsi sijoittumaan paremmin hakukoneessa, tuottamaan ostamista tukevaa ja houkuttelevaa sisältöä, tavoittamaan asiakkaitasi eri kanavissa sekä tekemään asiakashankinnasta mahdollisimman vaivatonta. Se tuottaa lisäarvoa brändin tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu tekee toiminnastasi tavoitteellisempaa ja luo suuntaviivat markkinoinnin toimenpiteille – samalla tehden markkinoinnistasi vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Strateginen suunnittelu auttaa keskittymään oleelliseen ja suuntaamaan tekemistä oikeaan kohderyhmään. Kun valitut toimenpiteet perustuvat yhteisesti sovittuihin liiketoimintaa tukeviin tavoitteisiin ja yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan, tuottaa se yrityksellesi lisäarvoa tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Strategiatyössä apunamme on MAST-metodi, joka pohjautuu asiakasymmärryksen kasvattamiseen sekä asiakkaiden osto- ja verkkokäyttäytymisen ja tiedon tarpeiden mallintamiseen. Tavoitteellinen markkinoinnin kehittäminen tekee digitaalisissa kanavissa asioinnin ja ostamisen asiakkaillesi mahdollisimman vaivattomaksi – verkkokaupalla tai ilman.

Markkinointi palveluna – osaamista tarpeesi mukaan

Jatkuvalla yhteistyöllä tuloksia

Jos sinulla on selkeät suuntaviivat, tavoitteet ja kohderyhmät ja haluat apua vain taktiseen toteutukseen, on valintasi silloin jatkuva yhteistyö.

Digitaalisen markkinoinnin ammattilainen suunnittelee ja toteuttaa monikanavaisia markkinointikokonaisuuksia ja raportoi niistä kuukausittain.

Emme sido sinua määräaikaisiin sopimuksiin, mutta yhteistyölle suositeltava kesto on minimissään 3-4 kuukautta, jotta tuloksia voidaan todentaa. Yhteistyöhömme valitaan minimissään kaksi parhaiten tavoitteisiin nähden soveltuvaa kanavaa.

Hinnoittelu alkaen: 1 500 € (+alv) suunnittelu ja kampanjoinnin toteutus (sis. seurannan asetukset) ja 1. kuukauden jälkeen ylläpitokulu alk. 700 € (+alv) / kk.

Ulkoistettu digimarkkinoija

Kun tarvitset markkinointiosaamista, näkemystä ja tuloksellista markkinointia, voi Flumenian osaaja toimia markkinoinnin tekijänä (tai osana markkinointitiimiä) tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Valitsemme kuukausittain kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan reaaliaikaisesti. Pääosassa eivät ole yksittäiset kanavat vaan asiakkaille oikea-aikainen viestintä ja sen pohjalta suunnitellut toimenpiteet.

Tavoitteena voivat olla myynnin kasvattaminen, liidien tai uusien asiakkaiden hankinta tai verkkokaupan kehittäminen. Yhteistyö voi pitää sisällään myös oman henkilöstön valmentamista.

Hinnoittelu: 1 700 € – 2 400 € (+alv) / kk. Yhteistyö voi pitää sisällään strategista suunnittelutyötä, jolloin ensimmäisen kuukauden hinta on alk. 3000 € (+alv).

Strateginen kumppani

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia.

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää.

Saat käyttöösi markkinointistrategin, joka hallinnoi markkinoinnin kokonaisuutta ja toteuttaa myös käytännön toimenpiteet.

Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Hinnoittelu: 3 400 € – 3 800 € (+alv) / kk. Ensimmäisten kuukausien hinnoitteluun voi vaikuttaa strategiatyö, sen painopiste ja laajuus.

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Me autamme onnistumaan markkinoinnissa

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen