Markkinointi myynnin, asiakashankinnan ja rekrytoinnin vauhdittajana

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys tai nykyaikaisen markkinoinnin osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi kokenut ja tuloshakuinen markkinoinnin kumppani.

Jutellaanko? Varaa videotapaaminen

Markkinointi kustannustehokkaana palveluna

Markkinointi digitaalisissa kanavissa on jatkuvaa ja suunnitelmallista tekemistä. Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Me autamme keskittymään oleelliseen ja löytämään kysyntää edistävät keinot, jotka tavoittavat oikeat kohderyhmät ja varmistavat asiakkaidenne vaivattoman asioinnin digitaalisissa kanavissa.

Me autamme onnistumaan...

Kysynnän luomisessa ja asiakashankinnassa

Nykyaikainen markkinointi mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden hankinnan kustannustehokkaasti.

Tuomme ostavia asiakkaita verkkosivustollesi. Kehitämme sitä jatkuvasti toiminnallisuuksien kautta ja sisältöjen avulla– tärkeintä on, että sivustolle rakennetaan asiakashankintaan sopivia ja tavoitteita tukevia toiminnallisuuksia.

Yhteistyömme tuo teille:

⚡️ Strategisempaa otetta myynnin ja markkinoinnin tekemiseen
🧑‍💻‍ Verkkosivujen kehittämistä ja tehokasta liidien hankintaa
🎯 Kohdennettua markkinointia
📐 Verkkosivuston seurantaa ja kehittämistä datan pohjalta

Työnantajamielikuvan ja rekrytoinnin kehittämisessä

Autamme työnantajamielikuvan kehittämisessä ja digitaalisissa kanavissa toteutettavan rekrykampanjoinnin toteuttamisessa. 

Kehitämme yhteistyössä työnantajamielikuvaa, jotta yritys näyttäytyy parhaimmalta vaihtoehdolta sopivien osaajien keskuudessa.

Yhteistyömme tuo teille:

💙   Strategisempaa otetta rekrymarkkinoinnin toteutukseen
✨   Suunnitelmallisuutta työnantajamielikuvan kehittämiseen
🎯   Kohdennettua markkinointia osaajien tavoittamiseen
📐   Osaajakokemuksen kehittämistä datan pohjalta

Toimintamalli takaa markkinoinnin jatkuvan kehittymisen

Tavoitteellista toteutusta

Strateginen suunnittelu luo suuntaviivat ja tavoitteet yhteistyölle ja toteutukselle. On tärkeää, että kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen ja roolit ovat selkeät. Määrittelemme yhdessä kohderyhmät, heidän tiedon tarpeet, tarvittavat keinot sisältömarkkinointiin sekä kehittämiskohteet priorisoituna, josta muodostuu varsinainen toimenpidesuunnitelma tuleville kuukausille.

Yhteiset viikkopalaverit

Markkinointi on jatkuvaa ja kehittyvää. Seuraamme sovittujen toimenpiteiden edistymistä yhteisissä viikkopalavereissa ja teemme suunnitelmaan tarvittavia muutoksia. Voimme seurata markkinoinnin toimenpiteiden tuloksellisuutta reaaliajassa ja reagoida nopeasti.

Raportointi & kuukausipalaveri

Seuraamme toimenpiteiden tuloksellisuutta, jonka pohjalta ehdotamme tulevan kuukauden toimenpiteitä ja kehittämiskohteita. Kehittämällä markkinoinnin toimintamalleja, on mahdollista kasvattaa yrityksen liiketoimintaa tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyömme voi sisältää seuraavia osa-alueita:

🧠️  Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja toimenpiteiden suunnittelu
✍️  Sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media
🧑‍💻‍  Verkkosivuston kehittäminen
🕵️️  Hakukonenäkyvyyden kehittäminen
🤖  Data ja analytiikka
📣  Mainonta digitaalisissa kanavissa
💼  Asiakkuudenhallinta ja markkinoinnin automatiikka


Laajennamme osaamistamme tarvittaessa kumppaniverkoston kautta – hoidamme työlle sopivan kumppanin kilpailutuksen ja vastaamme työn etenemisestä.

🛠   Verkkosivuston suunnittelu ja tekninen toteutus
✍️    Graafinen suunnittelu
📹    Videotuotannot


Ensimmäisen kuukauden hinta 5 000 – 6 000 € (+alv), joka sisältää yhteistä työskentelyä markkinointistrategian ja suunnittelun parissa. Tämän jälkeen hinta on 3 000 – 6 000 (+alv) / kk. Hinnoittelumallimme perustuu arvioon työmäärästä, joka jaksotetaan 4-6 viikon välein. Jatkuvan yhteistyön palvelulla on 1 kuukauden irtisanomisaika.

PK-yrityksenä voit saada ELY-keskuksen hyväksymän asiantuntijan apua liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, jolloin suunnittelutyön kustannus on alk. 325 € /pv (+alv).

Helppo ja riskitön tapa saada markkinoinnin osaamista käyttöönne

Flumenian tiimillä on kokemusta markkinoinnin eri osa-alueista aina analytiikasta sisällöntuotantoon sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

👩‍🏫   Käytössäsi on ajantasainen osaaminen – meillä on käytössä tehokkaat työkalut toteutukseen ja analysointiin.
🦸   Määrätietoinen kehittyminen markkinoinnin tuloksellisuudessa ja toimintamalleissa.
💡   Yhteistyön aikana kaikkien osaaminen ja ymmärrys tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisesta kasvaa.
👩‍💻   Vältä rekrytointi – riskitön tapa saada valmis osaaja käyttöönne nopeasti ja helposti sekä kustannus on jo etukäteen tiedossa.
📊️   Tavoitteellinen tapa tehdä asiakkaita tavoittavia ja asiakkuuden arvoa kasvattavia toimenpiteitä. Tuomme näkemyksiä ja uusia ideoita.
✅   Asiantuntija vastaa projektinhallinnasta ja kuukausitason suunnittelusta – me otamme vastuun markkinoinnin kokonaisuudesta!

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Markkinointi palveluna – sopiiko se yrityksellesi?

Markkinointi palveluna tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin.

Me otamme vastuuta markkinoinnin tavoitteellisesta kehittämisestä!

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan, rekrytoinnin ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

Arvostan sitä, että Flumenia toteuttaa meille yksilöllistä markkinointia. Sisältömarkkinointia ei siis tehdä identtisellä sapluunalla kuin mille tahansa muulle yritykselle, vaan markkinoinnin toimenpiteet räätälöidään toimialamme erityisyyksien ja yrityksemme tarpeiden mukaan. Voin luottaa siihen, että Flumenian ehdotukset ovat aina harkittuja ja fiksuja juuri meille.

Omaa työarkeani on helpottanut huomattavasti, kun pystyn kommunikoimaan sujuvasti vain yhden tahon kanssa kaikista markkinointiin liittyvistä asioista. Olemme myös oppineet tuntemaan toistemme toimintatavat, mikä jouduttaa yhteistä tekemistä. Yhteistyö on ollut alusta saakka mutkatonta, avointa ja sopivan rentoa.

Olemme ulkoistaneet markkinoinnin tällä hetkellä kokonaan Flumenialle, sillä uskomme, että pääsemme näin parempaan lopputulokseen. Osaava sisältömarkkinoinnin ammattilainen, jolla ei ole liikaa ennakkoajatuksia kiertotalousalasta, tarjoaa markkinointiviestintäämme virkistäviä ideoita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta.

Hanna Hietama Talouspäällikkö, MKO Ympäristöpalvelut MKO Ympäristöpalvelut Oy

Katso kaikki referenssit