Digimarkkinointi myynnin ja asiakashankinnan vauhdittajana

Tuntuuko digimarkkinointi sekavalta kokonaisuudelta, josta on vaikea saada otetta? Digimarkkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, ei yksittäinen toimenpide, markkinointikanava tai kampanja. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi sitoutunut ja tavoitteellinen markkinoinnin kumppani.

Jutellaanko? Varaa videotapaaminen

Tavoitteellista ja jatkuvaa tekemistä, joka nostaa markkinointinne uudelle tasolle

Jotta yrityksenne onnistuu kysynnän kasvattamisessa, myynnin edistämisessä ja digitaalisessa markkinoinnissa, vaatii se suunnitelmallisuutta, testaamista ja toimintamallien kehittämistä. Vaikka kanavat on helppo ottaa käyttöön, ei tulokset eivät synny sattumalta.

Markkinointi ei ole vain yhden mainoskampanjan juttu – se on myynnin ja markkinoinnin yhteinen asiakaslähtöinen prosessi, joka auttaa teidän asiakastanne ostamisen ja päätöksenteon jokaisessa vaiheessa. Me autamme keskittymään oleelliseen ja löytämään juuri ne keinot, jotka tavoittavat kohderyhmänne ja varmistavat asiakkaidenne vaivattoman asioinnin digitaalisissa kanavissa.

Kasvua vauhdittavan markkinoinnin kaava

Liiketoiminnan tavoitteita tukeva

Yhteistyömme pohjautuu liiketoiminnan tavoitteisiin ja yrityksenne tarpeista rakennettuun strategiaan.

Silloin keskitymme oleellisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat haluttua lopputulosta parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Selkeä myynnin ja markkinoinnin prosessi

Selkeytämme myynnin ja markkinoinnin yhteiset tavoitteet, kohderyhmät ja sisältötarpeet sekä mallinnamme asiakkaidenne ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tästä muodostuu toimenpidesuunnitelma, joka keskittyy tuloksiin, ei yksittäisiin ideoihin.

Tiimi, joka vastaa toteutuksesta

Tiimimme huolehtii kokonaisuuden etenemisestä toteuttaen toimenpiteet aina suunnittelusta tuloksellisuuden mittaamiseen ja analysointiin.

Toimintamallimme takaa jatkuvan kehittymisen.

Me keskitymme tuloksiin yksittäisten ideoiden sijaan

Emme tyydy tarjoamaan valmista ratkaisua tai yksittäisiä toimenpiteitä, jotka eivät vie liiketoimintaasi eteenpäin. Kirkastamme yhdessä halutun lopputuloksen ja tavoitteet, jonka pohjalta johdamme avaintulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet.

Toimenpidekokonaisuudet keskittyvät tyypillisesti:

 • Parantamaan yrityksenne tarjooman tunnettuutta ja edistämään kysyntää
 • Kehittämään yrityksenne löydettävyyttä digitaalisissa kanavissa
 • Varmistamaan asiakkaanne helpon asioinnin digitaalisissa kanavissa aina ensikohtaamisesta päätöksentekoon asti
 • Sitouttamaan asiakkaitanne säännöllisen asiakasviestinnän keinoin
 • Tehostamaan digimainonnan tuloksellisuutta

Toimintamallimme käytännössä:

 • Kun tahtotila sekä myynnin ja markkinoinnin yhteiset prosessit ovat selkeät, toteutamme markkinoinnin toimenpiteitä suunniteltujen avaintuloksien saavuttamiseksi.
 • 3-5 avaintuloksen saavuttamiseen tehtävien suunnitelmien ajanjaksona on kvartaali (3 kk tai sovitusti muu aikaväli).
 • Seuraamme kokonaisuuden kehittymistä kuukausittain ja yhteisissä tapaamisissa käymme läpi työn alla olevien toimenpiteiden tilanteen.
 • Kvartaalin lopuksi tarkastelemme tuloksia, onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta  – näin myynti ja markkinointi kehittyvät yhdessä.

Valitsemme toimenpiteet aina tavoitteen mukaisesti:

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa markkinointia, jolla vastataan muuttuneisiin käyttötottumuksiin ja tiedon tarpeisiin. Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri medioissa, sisältömarkkinointi tähtää siihen, että yritys on läsnä ja löydettävissä silloin kun asiakkaat etsivät tietoa. Tämä ei  poissulje uusien asiakkaiden aktiivista hankintaa vaan mielenkiinto yrityksen tarjontaa kohtaan herätetään palvelevilla sisällöillä, ei tyrkyttävillä mainoksilla.

Me pyrimme suunnittelemaan ja tunnistamaan asiakkaan ostamisen eri vaiheet, joihin tuotamme sisältöjä. Yksittäinen sisältötyyppi tai sisältöjen määrä on harvoin oikea ratkaisu vaan suunnittelutyössä on tärkeä tunnistaa asiakkaan tiedon tarve ja miettiä sen pohjalta soveltuvin sisältömuoto.

Autamme sinua mm.

 • Luomaan asiakaskohderyhmiä, joiden pohjalta sisällöntuotannon toteutukseen saadaan suunnitelmallisuutta.
 • Suunnittelemaan sisältöjä asiakkaan ostamisen eri vaiheisiin, jotka tukevat asiakkaidenne päätöksentekoa digitaalisissa kanavissa.
 • Tuottamaan erilaisia sisältötyyppejä yhdessä toteutetun suunnitelman mukaisesti. Näitä voivat olla mm. asiakastarinat, osaajatarinat, verkkosivuston sisällöt eri muodoissaan, oppaat ja sisältöjen jakelu sosiaalisen median kanavissa. Videotuotantoihin löydämme sopivan kumppanin.

Markkinointi palveluna

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä?  Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Toimintamallimme on helppo ja riskitön tapa saada markkinoinnin osaamista käyttöön heti.

Meillä on kokemusta markkinoinnin eri osa-alueista aina analytiikasta sisällöntuotantoon sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Lisäksi täydennämme osaamistamme kumppaniverkostolla, jolloin valitsemme parhaat tekijät esimerkiksi brändin uudistamiseen, verkkosivuston ja markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Alla olevat hinnat ovat suuntaa-antavia esimerkkejä. Hintaan voi vaikuttaa liiketoiminnan laajuus ja markkinointiresurssin tarve.

Strategiset tavoitteet ja markkinoinnin suunnittelu

 • Yhteistyön aloitus, yhteinen työskentely johdon kanssa
 • Lähtötilanteen ja markkinoinnin nykytilanteen auditointi
 • Kilpailija- ja markkinatilanne
 • Tavoitteet ja mittarit / 6-12 kk
 • Markkinoinnin toimenpidesuunnitelma
 • Kohderyhmät ja asiakkaan ostamisen eri vaiheet
 • Sisältömarkkinoinnin suunnittelu

Hinta:
5000 € (+alv)/kk
Lopulliseen hintaan voi vaikuttaa
yrityksen koko ja liiketoiminnan laajuus.

Aikataulu:
Yhteistyön aloitus: 8-12 viikkoa

Markkinoinnin toteuttaminen ja kehitys

Kun tahtotila sekä myynnin ja markkinoinnin yhteiset prosessit ovat selkeät, toteutamme markkinoinnin toimenpiteitä suunniteltujen avaintuloksien saavuttamiseksi. Toimenpidekokonaisuudet keskittyvät tyypillisesti:

 • Kysynnän ja myynnin edistäminen
 • Tunnettuuden kasvattaminen
 • Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö
 • Sisällöntuotanto ja digimarkkinointi

Hinta:
alk.  3 000 € (+alv) / kk
Lopulliseen hintaan voi vaikuttaa
lähtötilanne, liiketoiminnan laajuus ja
markkinointiresurssin tarve.

Kääritäänkö hihat?

Projektit ja erikseen hinnoiteltavat työt

Jos jatkuva yhteistyö ei ole juuri tällä hetkellä teidän juttu, tarjoamme myös projektikokonaisuuksia. Kysy lisää!

 • Miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia? – sparraus/tietoisku
 • Markkinointistrategia tai -suunnitelma, työpajat markkinoinnin suunnitteluun
 • Monikanavainen digimarkkinointi
 • Sisältömarkkinoinnin suunnittelu -työpaja
 • Lähtötilanteen auditointi ja markkinoinnin nykytilanteen kartoitus
 • Videotuotannot ja valokuvaus, graafinen suunnittelu
 • Verkkosivuston toteutus

Jutellaanko? Sovi tapaaminen

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Markkinointi palveluna – sopiiko se yrityksellesi?

Markkinointi palveluna tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Me toimimme osana markkinointitiimiä tai vastaamme (digi)markkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana.

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan, rekrytoinnin ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.