Digimarkkinointi myynnin, asiakashankinnan ja rekrytoinnin tukena

Tuntuuko digimarkkinointi sekavalta kokonaisuudelta, josta on vaikea saada otetta? Digimarkkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, ei yksittäinen toimenpide, markkinointikanava tai kampanja. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi kokenut ja tuloshakuinen markkinoinnin kumppani.

Markkinointi kustannustehokkaana palveluna

Markkinointi digitaalisissa kanavissa on jatkuvaa tekemistä – Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointia pitkäjänteisesti. Suunnittelemme ja toteutamme digimarkkinointia, jonka tavoitteena on tehdä asiakashankinnasta ja myynnistä mahdollisimman vaivatonta – verkkokaupalla tai ilman. Toteutamme markkinoinnin toimenpiteitä, jotka tuottavat yrityksellesi lisäarvoa tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Autamme tuottamaan asiakkaasi ostamista ja päätöksentekoa tukevaa sisältöä, kohderyhmäsi tavoittavaa tehokasta mainontaa, mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuutta sekä tekemään toimenpiteitä, jotta yrityksesi sijoittuu paremmin hakukoneessa. Digimarkkinointi ei ole vain mainontaa – se on asiakkaan asioinnin kehittämistä yrityksen digitaalisissa kanavissa.

Nykyaikainen markkinointi mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden hankinnan kustannustehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan toimi yksistään vaan tehokas liidien hankinta muodostuu hyvin suunnitellusta asiakaslupauksesta, verkkosivustolla tehtävistä toiminnoista ja tehokkaasti kohdennetusta digimarkkinoinnista.

Autamme yritystäsi kehittämään verkon kautta tapahtuvaa liidien keruuta ja uusasiakashankintaa. Uusien kontaktien hankinta voi perustua esimerkiksi tapahtumiin/webinaareihin, oppaiden latauksiin, tuotedemoihin, hakulomakkeen täyttöön tai tarjouspyyntöihin – tärkeintä on, että verkkosivustolle rakennetaan liidien hankintaan sopivia ja tavoitteita tukevia toiminnallisuuksia.

Käytämme liidien hankinnassa mm. Facebook-mainontaa, LinkedIn-mainontaa, natiivimainontaa ja Google Ads-mainontaa. Yhteistyömme aikana seuraamme jatkuvasti toimenpiteiden vaikutusta ja tuloksellisuutta.

Milloin Flumenia on sopiva kumppani?

Jatkuvalla yhteistyöllä tuloksia

Jos sinulla on selkeät suuntaviivat, tavoitteet ja kohderyhmät ja haluat apua vain taktiseen toteutukseen, on valintasi silloin jatkuva yhteistyö.

Digitaalisen markkinoinnin ammattilainen suunnittelee ja toteuttaa monikanavaisia markkinointikokonaisuuksia ja raportoi niistä kuukausittain.

Emme sido sinua määräaikaisiin sopimuksiin, mutta yhteistyölle suositeltava kesto on minimissään 3-4 kuukautta, jotta tuloksia voidaan todentaa. Yhteistyöhömme valitaan minimissään kaksi parhaiten tavoitteisiin nähden soveltuvaa kanavaa.

Hinnoittelu alkaen: 1 500 € (+alv) suunnittelu ja kampanjoinnin toteutus (sis. seurannan asetukset) ja 1. kuukauden jälkeen ylläpitokulu alk. 700 € (+alv) / kk.

Ulkoistettu digimarkkinoija

Kun tarvitset markkinointiosaamista, näkemystä ja tuloksellista markkinointia, voi Flumenian osaaja toimia markkinoinnin tekijänä (tai osana markkinointitiimiä) tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Valitsemme kuukausittain kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan reaaliaikaisesti. Pääosassa eivät ole yksittäiset kanavat vaan asiakkaille oikea-aikainen viestintä ja sen pohjalta suunnitellut toimenpiteet.

Tavoitteena voivat olla myynnin kasvattaminen, liidien tai uusien asiakkaiden hankinta tai verkkokaupan kehittäminen. Yhteistyö voi pitää sisällään myös oman henkilöstön valmentamista.

Hinnoittelu: 1 700 € – 2 400 € (+alv) / kk. Yhteistyö voi pitää sisällään strategista suunnittelutyötä, jolloin ensimmäisen kuukauden hinta on alk. 3000 € (+alv).

Strateginen kumppani

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia.

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää.

Saat käyttöösi markkinointistrategin tiimin kera ja he hallinnoivat markkinoinnin kokonaisuutta toteuttaen myös käytännön toimenpiteet.

Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Hinnoittelu: 3 400 € – 3 800 € (+alv) / kk. Ensimmäisten kuukausien hinnoitteluun voi vaikuttaa strategiatyö, sen painopiste ja laajuus.

Onnistunut markkinointi digitaalisissa kanavissa pohjautuu jatkuvaan testaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka kanavat on helppo ottaa käyttöön, ei tuloksellinen toteutus synny sattumalta. Flumenian tiimillä on yli 20 vuoden kokemus sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin tekemiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Keskustelet aina työn toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja toimimme avoimesti: asiakkaalla on aina pääsy käytössä oleviin mainostileihin, työkaluihin ja raportteihin. Riippuen valitusta yhteistyömallista, on sinulla käytössäsi reaaliaikainen markkinoinnin yhteenvetonäkymä tai kuukausittainen raportointi kehittämisehdotuksineen.

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Digimarkkinointi myynnin ja asiakashankinnan tukena

Markkinointi palveluna tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Me toimimme osana markkinointitiimiä tai vastaamme (digi)markkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana.

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen