Digimarkkinointi myynnin ja asiakashankinnan tukena

Tuntuuko digimarkkinointi sekavalta kokonaisuudelta, josta on vaikea saada otetta? Digimarkkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, ei yksittäinen toimenpide, markkinointikanava tai kampanja. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin vaan ota tueksi kokenut ja tuloshaluinen markkinoinnin tekijä. Tavoitteena on, että sinä opit ja ymmärrät nykyaikaisen tavan toteuttaa tuloksellista markkinointia ja saat tietoa liiketoiminnan kehittämisen tueksi. 

Ota yhteyttä

Tuloksellista ja mitattavaa markkinointia

Markkinoinnin aikaansaamat tulokset merkitsevät pelkkää näkyvyyttä enemmän. Autan kasvuhaluisia yrityksiä toteuttamaan tuloksellista markkinointia yrityksesi myynnin ja kasvun edistämiseksi.

Markkinointistrategia, asiakas- ja markkinaymmärrys ja markkinoinnin suunnittelu antavat valmiudet markkinoinnin onnistumiselle. Kun toimenpiteet perustuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan**, tuottaa se lisäarvoa tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Markkinointistrategisti + digimarkkinoinnin osaaja

Markkinointi on jatkuvaa tekemistä. Autan yritystäsi tavoittamaan oikeat asiakkaat oikeaan aikaan eri kanavissa, sijoittumaan paremmin hakukoneessa, tuottamaan ostamista tukevaa ja houkuttelevaa sisältöä, mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuutta sekä tekemään asiakashankinnasta ja myynnistä mahdollisimman vaivatonta – verkkokaupalla tai ilman. 

Kumppanuus Flumenian kanssa sisältää

 • markkinoinnin strategiatyötä ja suunnittelua sekä valmennusta eri osa-alueista henkilöstölle (markkinointihenkilöstö tai yrityksen johto). Kehittämissuunnitelman avulla yrityksellä on valmiudet ja osaamista mitattavamman ja tehokkaamman markkinoinnin toteuttamiseen.
 • jatkuvaa yhteistyötä, jolloin toimin markkinoinnin toteuttajana/osana markkinointitiimiä. Yhteistyö starttaa strategiatyöllä ja vastaan markkinoinnin suunnittelusta sekä tuloksellisista toimenpiteistä liiketoimintaa ja myyntiä edistävien tavoitteiden mukaisesti. Minulla on yli 10 vuoden kokemus tuloksellisesta digimarkkinoinnista sekä tehokkaat työkalut tuloksien aikaansaamiseksi.
 • Myynnin edistämiseen ja tulokselliseen markkinointiin käytän mm. LinkedIn-, Facebook-, Instagram-, YouTube- ja Twitter-mainontaa, Google Ads-mainontaa sekä työskentelen markkinoinnin automatiikan ja seurannan kehittämisen parissa (HubSpot, ActiveCampaign, Google Analytics/Google Tag Manager). Pääasiassa eivät kuitenkaan ole yksittäiset kanavat vaan asiakkaalle oikea-aikainen viestintä ja sen pohjalta suunnittelut toimenpiteet.

 

Tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa.

 

** Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. On erilaisia lähestymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia, sisältömarkkinointia tai Google-mainontaa. On yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan verkon välityksellä ja vastaavasti yrityksiä, jotka eivät välttämättä tavoita omia kohderyhmiään suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Silloin markkinoinnin lähestymistapa on hyvin erilainen. En tarjoa sinulle yksittäisiä kampanjoita ja ”takuuvarmoja” kanavia vaan yrityksen toimintaan ja strategiaan perustuvia valintoja sekä markkinoinnin tavoitteita ja myyntiä tukevia toimenpiteitä.

 

Markkinointistrategia

Yhteistyömme lähtökohtana ovat liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet.

Kun markkinoinnin tavoitteet ovat selkeät, ymmärrys markkinasta, kilpailijoista ja tavoiteltavien kohderyhmien ostokäyttäytymisestä toimivat pohjana sopivien sisältöjen suunnittelussa ja markkinointikanavien valinnassa.

Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

Keskitymme oikeisiin asioihin

Analytiikka auttaa seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta ja ohjaamaan panostuksia oikeaan suuntaan.

Suunnittelun ja toimenpiteiden toteuttamisen tukena ovat vuosien kokemus sekä tehokkaat työkalut markkinoinnin tekemiseen, testaamiseen ja seurantaan.

Kun ymmärrämme asiakkaiden käyttäytymistä paremmin, voimme kehittää markkinointia ja myyntiä tehokkaammaksi kokonaisuudeksi.

Jatkuvalla tiimityöllä tuloksia


Tavoitteellinen yhteistyö pitää sisällään suunnittelua, toteuttamista ja digimarkkinoinnin valmennusta.

Samalla kasvatat omaa tai markkinointitiimisi ymmärrystä ja osaamista nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta.

Digimarkkinoinnin palvelut – ota yhteyttä kun tarvitset:

 • TULOSHAKUISTA DIGIMARKKINOINNIN TEKIJÄÄ:

  Jatkuvan yhteistyön mallissa digitaalisen markkinoinnin ammattilainen suunnittelee ja toteuttaa kuukausittain määriteltävät toimenpiteet yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saat käyttöösi kokeneen asiantuntijan, sekä liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa digimarkkinointia.

 • Tuloksellinen markkinointi sisältää mm.

  Markkinoinnin kehittämissuunnitelman: 

  Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa, valittavat kanavat ja markkinoinnin toimenpiteet.

  Asiakkaan ostamista tukevien sisältöjen suunnittelun ja toteutuksen:
  Sisältömarkkinointi,
  sosiaalisen median markkinointi, sähköpostimarkkinointi ja markkinoinnin automatiikka.

  Myynnin edistämistä tai verkkokaupan myynnin kasvattamista digimarkkinoinnin avulla: Uusien asiakkaiden ja liidien hankinta Facebook-, LinkedIn-,  Google Ads-, YouTube- ja/tai Google Shopping -mainonnan avulla.

  Verkkosivuston kehittämistä paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta:
  Hakukoneoptimointi ja eri kohderyhmille suunnatut laskeutumissivut, digimarkkinoinnin mittaaminen, analytiikka ja seuranta.

 • Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla. Flumenian kokenut markkinoinnin osaaja hallinnoi digimarkkinoinnin kokonaisuutta tai toimii osana markkinointitiimiä tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin toteuttamiseen. Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

  Jäitkö pohtimaan? Olen koonnut usein kysyttyjä kysymyksiä, joissa kerrotaan lisää digimarkkinoinnin toteutuksesta.

 • APUA MARKKINOINNIN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄMISEEN:

  Yrityksen johdolle ja markkinointitiimeille suunnattu kokonaisuus sisältää markkinoinnin kehittämissuunnitelman. Jotta suunnitelma ei jää vain paperille, yhteistyö pitää sisällään valittavat valmennukset tai markkinoinnin toimenpiteet ammattilaisen toteuttamana.

 • Markkinoinnin kehittämissuunnitelma sisältää:

  > Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet
  > Digimarkkinoinnin resurssointi (vastuut ja osaamisalueet)
  > Markkinatilanne: kilpailijat ja oman tarjonnan ymmärtäminen asiakkaan näkökulmasta
  > Kohderyhmät: asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa
  > Valittavat kanavat ja markkinoinnin toimenpiteet
  > Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
  > Asiakkaan ostamista tukevien sisältöjen suunnittelu

  Osallistava markkinoinnin suunnittelu toteutetaan työpaja- ja verkkotyöskentelynä.

 • Kiinnostuitko? Kysy lisää sinun tarpeisiisi sopivista palveluista: tehdään yhdessä vaikuttavaa markkinointia. Kysy lisää >>

  Jäitkö pohtimaan? Olen koonnut usein kysyttyjä kysymyksiä, joissa kerrotaan lisää kehittämissuunnitelman toteuttamisesta.

Tutustu muihin palveluihin

Sosiaalinen media

Tutustu palveluun

Kouluttaja

Tutustu palveluun