Digimarkkinointi myynnin ja asiakashankinnan tukena

Tuntuuko digimarkkinointi sekavalta kokonaisuudelta, josta on vaikea saada otetta? Digimarkkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, ei yksittäinen toimenpide, markkinointikanava tai kampanja. Älä jää pähkäilemään suunnitelmia ja valintoja yksin, vaan ota tueksi sitoutunut ja tavoitteellinen markkinoinnin kumppani.

Jutellaanko? Varaa videotapaaminen

Flumenia on valintasi silloin kun haluat viedä markkinointisi uudelle tasolle

Tuloksellinen markkinointi ei ole vain yhden mainoskampanjan juttu. Se on jatkuvaa tavoitteellista tekemistä ja toimintamallien kehittämistä. Me autamme keskittymään oleelliseen ja löytämään keinot, jotka tavoittavat oikeat kohderyhmät ja varmistavat asiakkaidenne vaivattoman asioinnin digitaalisissa kanavissa.

Tee markkinoinnistasi jatkuvaa ja kehittyvää

Selkeytämme tavoitteet ja suuntaviivat strategisella suunnittelulla, jonka pohjalta muodostamme toimenpidesuunnitelman tuleville kuukausille. Emme tyydy tarjoamaan valmista ratkaisua tai toimenpiteitä, jotka eivät vie liiketoimintaasi eteenpäin. Yhteistyömme pohjautuu yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin ja keskitymme tekemään toimenpiteitä, jotka tukevat tätä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Tuomme teille näkemyksen lisäksi kokemusta ja osaamista käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen. Markkinoinnin ammattilaisista koostuva tiimimme huolehtii kokonaisuuden etenemisestä toteuttaen toimenpiteet aina suunnittelusta tuloksellisuuden mittaamiseen asti.

Me autamme onnistumaan...

Asiakashankinnassa ja kysynnän luomisessa

Nykyaikainen markkinointi mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden hankinnan kustannustehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan toimi yksistään vaan tehokas liidien hankinta muodostuu hyvin suunnitellusta asiakaslupauksesta, toiminnallisen verkkosivuston kehittämisestä ja tehokkaasti kohdennetusta digimarkkinoinnista.

Autamme yritystäsi kehittämään verkon kautta tapahtuvaa asiakashankintaa tuottamalla asiakkaidenne päätöksentekoa tukevaa sisältöä ja kohderyhmääsi tavoittavaa tehokasta mainontaa. Pyrimme saamaan ostavia asiakkaita verkkosivustolle tai myymälään – tärkeintä on, että sivustolle rakennetaan asiakkaan ostopäätöstä edistäviä ja yrityksenne tavoitteita tukevia toiminnallisuuksia.

 

 

Verkkokaupan myynnin kehittämisessä

Toteutamme nykyaikaista markkinointia verkkokaupoille, jotka haluavat tehostaa myyntiään digimarkkinoinnin avulla ja saada aikaan tuottoa mainontaan laitetulle panostukselle.

Yhteistyömme pohjautuu myynnin ja markkinoinnin yhteisiin tavoitteisiin ja voimme seurata yhteenvetonäkymän avulla reaaliajassa toimenpiteiden vaikutusta ja tuloksellisuutta. Teemme kuukausittain aiempiin tuloksiin perustuen ehdotuksia kampanjointiin, kohderyhmien muokkauksiin ja verkkokaupan kehittämiseen.

Yhteistyömme sisältää digimainonnan toteuttamisen lisäksi verkkokaupan sisällön näkyvyyden, seurannan ja analytiikan, markkinoinnin automatiikan ja  sähköpostimarkkinoinnin kehittämistä – toimenpiteet valitaan aina verkkokaupan myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Markkinointi palveluna – helppo ja riskitön tapa saada markkinoinnin osaamista käyttöönne

Onnistunut markkinointi digitaalisissa kanavissa pohjautuu jatkuvaan testaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka kanavat on helppo ottaa käyttöön, ei tuloksellinen toteutus synny sattumalta. Flumenian tiimillä on kokemusta markkinoinnin eri osa-alueista aina analytiikasta sisällöntuotantoon sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Flumenian tiimi vastaa markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta:

  • Pidämme kuukausittain tapaamisen, jossa ehdotamme tulevan kuukauden toimenpiteitä ja kehittämiskohteita perustuen sovittuun työmäärään.
  • Joka kuukauden lopuksi tarkastellaan tuloksia, yhteistyön sujuvuutta ja toimenpiteiden toteutusta.
  • Viikkopalaverissa katsomme tulevan viikon työn alla olevat osa-alueet ja samalla voimme seurata kokonaisuuden kehittymistä.
  • Keskustelet aina työn toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja toimimme avoimesti: asiakkaalla on aina pääsy käytössä oleviin mainostileihin, työkaluihin ja raportteihin.
  • Me huolehdimme siitä, että käytössäsi on aina tarvittava osaaminen.

Yhteistyömme voi sisältää seuraavia osa-alueita markkinoinnin tarpeen mukaan:

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa markkinointia, jolla vastataan muuttuneisiin käyttötottumuksiin ja tiedon tarpeisiin. Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri medioissa, sisältömarkkinointi tähtää siihen, että yritys on läsnä ja löydettävissä silloin kun asiakkaat etsivät tietoa. Tämä ei  poissulje uusien asiakkaiden aktiivista hankintaa vaan mielenkiinto yrityksen tarjontaa kohtaan herätetään palvelevilla sisällöillä, ei tyrkyttävillä mainoksilla.

Me pyrimme suunnittelemaan ja tunnistamaan asiakkaan ostamisen eri vaiheet, joihin tuotamme sisältöjä. Yksittäinen sisältötyyppi tai sisältöjen määrä on harvoin oikea ratkaisu vaan suunnittelutyössä on tärkeä tunnistaa asiakkaan tiedon tarve ja miettiä sen pohjalta soveltuvin sisältömuoto.

Autamme sinua mm.

  • Luomaan asiakaskohderyhmiä, joiden pohjalta sisällöntuotannon toteutukseen saadaan suunnitelmallisuutta.
  • Suunnittelemaan sisältöjä asiakkaan ostamisen eri vaiheisiin, jotka tukevat asiakkaidenne päätöksentekoa digitaalisissa kanavissa.
  • Tuottamaan erilaisia sisältötyyppejä yhdessä toteutetun suunnitelman mukaisesti. Näitä voivat olla mm. asiakastarinat, osaajatarinat, verkkosivuston sisällöt eri muodoissaan, oppaat ja sisältöjen jakelu sosiaalisen median kanavissa. Videotuotantoihin löydämme sopivan kumppanin.

Milloin Flumenia on sopiva kumppani?

Jatkuvalla yhteistyöllä tuloksia

Kun tarvitset markkinointiosaamista, näkemystä ja tuloksellista markkinointia, toimii Flumenian osaaja markkinoinnin tekijänä (tai osana markkinointitiimiä) tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Valitsemme kuukausittain kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan reaaliaikaisesti. Pääosassa eivät ole yksittäiset kanavat vaan asiakkaille oikea-aikainen viestintä ja sen pohjalta suunnitellut toimenpiteet.

Hinnoittelu:

Ensimmäisen kuukauden hinta 2 500 € (+alv), joka sisältää yhteistä työskentelyä markkinoinnin suunnittelun parissa. Tämän jälkeen hinnoittelu 1  700 € – 2 400 € (+alv) / kk.

Seurannan asetukset ja tekninen työ hinnoitellaan erikseen auditoinnin perusteella (500 € – 1 200 € +alv).

Strateginen kumppani

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointia.

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti ja osaamista käyttöön heti – kokonaisuutta vie eteenpäin markkinoinnin ammattilaisista koostuva tiimi, joka toteuttaa myös käytännön toimenpiteet.

Hinnoittelu:

Ensimmäisen kuukauden hinta 5 000 € (+alv), joka sisältää yhteistä työskentelyä markkinoinnin suunnittelun parissa. Tämän jälkeen hinta on 3 000 € – 4 200 € (+alv) / kk.

Seurannan asetukset ja tekninen työ hinnoitellaan erikseen auditoinnin perusteella (500 € – 1 200 € +alv).

Ulkoistettu markkinointipäällikkö

Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää.

Saat meiltä käyttöösi kokeneen markkinointipäällikön, joka vastaa strategisesta suunnittelusta ja toimenpiteiden toteutuksesta – aivan kuten palkkalistoilla oleva osaaja. Saat käyttöösi lisäksi toteuttavan tiimin. He vastaavat ja hallinnoivat markkinoinnin kokonaisuutta kuten inhouse-tiimi.

Hinnoittelu:

Ensimmäisen kuukauden hinta 6 000 € (+alv), joka sisältää yhteistä työskentelyä markkinoinnin suunnittelun parissa. Tämän jälkeen hinta on alk. 5000 (+alv) / kk.

Seurannan asetukset ja tekninen työ hinnoitellaan erikseen auditoinnin perusteella (500 € – 1 200 € +alv).

Kasvuyrityksen markkinoinnissa korostuvat automatiikan hyödyntäminen, myynnin ja markkinoinnin yhteistyö, sisältömarkkinoinnin tuotanto ja tapahtumamarkkinointi. Uusia markkinoita avattaessa käyttöön on valjastettava laaja kirjo digimarkkinoinnin toimenpiteitä.

Tavoitteenamme on skaalata verkkokanavien avulla myyntiämme kansainvälisillä markkinoilla. Flumenia on tukenut meitä tässä työssä pitkään ja auttanut paitsi suuntaamaan tekemistämme uusille markkinoille, myös laajentamaan tunnettuuttamme Suomen markkinassa. Yhteistyö on aina ollut joustavaa ja mutkatonta.

Hanna Liimatainen Viestintäpäällikkö ja digitaalisen fasilitoinnin sanansaattaja Howspace

Katso kaikki referenssit

Usein kysyttyä

Markkinointi palveluna – sopiiko se yrityksellesi?

Markkinointi palveluna tuo yrityksellenne puuttuvan palasen – saatte käyttöönne osaamista nykyaikaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jatkuvan yhteistyön mallimme riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Me toimimme osana markkinointitiimiä tai vastaamme (digi)markkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana.

Markkinointi palveluna toimii asiakashankinnan, rekrytoinnin ja myynnin edistäjänä avoimesti ja läpinäkyvästi – tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Tavoitteisiin pohjautuva kuukausisuunnittelu vie markkinointiasi eteenpäin ja pystyt seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja raportointia reaaliaikaisesti.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen