Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinoinnin strateginen suunnittelu tekee toiminnastasi tavoitteellisempaa ja luo suuntaviivat markkinoinnin toimenpiteille – samalla tehden markkinoinnistasi vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Me autamme onnistumaan markkinoinnissa

Me autamme kasvuhaluisia yrityksiä toteuttamaan tuloksellista ja mitattavaa markkinointia. Strateginen suunnittelu auttaa keskittymään oleelliseen ja suuntaamaan tekemistä oikeaan kohderyhmään. Kun valitut toimenpiteet perustuvat yhteisesti sovittuihin liiketoimintaa tukeviin tavoitteisiin ja yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan, tuottaa se yrityksellesi lisäarvoa tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Strategiatyömme pohjautuu asiakasymmärryksen kasvattamiseen sekä asiakkaiden osto- ja verkkokäyttäytymisen ja tiedon tarpeiden mallintamiseen. Tavoitteellinen markkinoinnin kehittäminen tekee digitaalisissa kanavissa asioinnin ja ostamisen asiakkaillesi mahdollisimman vaivattomaksi – verkkokaupalla tai ilman.

Lopputuloksena syntyvä kehittämissuunnitelma ei ole pelkkä tiedosto, vaan se on markkinointia ohjaava työkalu. Tämä voi tarkoittaa myös arjen tekemisessä valintoja ja toimenpiteitä, joita aiemmin ei ole tehty. Siksi kokonaisuutta voidaan täydentää valmennuspäivillä tai asiantuntijatyöllä. Näin voimme varmistaa, että kehittämissuunnitelma siirtyy käytännön tekemiseksi.

Strategiatyömme pohjautuu:

Yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin

Markkinoinnin strategisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja realistinen määritelmä siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Tässä vaiheessa ei ole kyse markkinointikanavista tai toimenpiteistä, vaan siitä, että kaikilla on yhteinen ymmärrys markkinoinnin tavoitteista ja tavoiteltavista kohderyhmistä.

 

Asiakasymmärryksen kasvattamiseen

Asiakasymmärrykseen ei riitä pelkästään demografiset tiedot vaan kohderyhmien profiilit ovat täydennetty tiedoilla, jotka tukevat sisällöntuotannon suunnittelua: asiakkaan motiivit, osaaminen ja ymmärrys yrityksen tarjoomasta, täydennettynä ostamisen esteillä, haasteilla ja asioilla, joihin yrityksenne tarjoaa ratkaisua.

Tavoitteelliseen ja avoimeen toimintamalliin

Tuomme käytännön toteutukseen markkinoinnin toimintamallin, jossa tavoitelähtöistä markkinointia johdetaan, suunnitellaan ja seurataan kvartaaleittain (3kk). Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja tarvittavat suunnan muutokset.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu käytännössä

  • Markkinoinnin nykytilanne, käytettävät kanavat ja teknologiat, lähtötilanteen auditointi (asiantuntijatyö). Lähtötilanteen analysoimisessa arvioimme yrityksenne valmiuksia nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamiseen mm. yrityksen verkkosivuston toimivuuden, käytössä olevien kanavien ja aiempien tuloksien näkökulmasta.
  • Tarkastelemme markkina- ja kilpailijatilannetta markkinoinnin näkökulmasta (asiantuntijatyö): Miten kilpailevat toimijat toteuttavat markkinointia – mitkä ovat yrityksenne vahvuudet ja erottautumistekijät? Millainen tilanne markkinassa on? Innovatiivisen ja uuden tuotteen markkinoinnin toimenpiteet ovat hyvin erilaisia kuin toimijan, joiden tarjoomalla on olemassa olevaa kysyntää ja kilpailua.

Muuttunut toimintaympäristö vaatii ketterämpiä tekemisen tapoja

Tuomme käytännön toteutukseen markkinoinnin toimintamallin, jossa markkinoinnin toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan kvartaaleittain (3kk). Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja tarvittavat suunnan muutokset.

Keskittymällä muutamaan tavoitteeseen kerrallaan, fokusoituu markkinoinnin tekeminen siihen, mikä on juuri sillä hetkellä tärkeintä. Se voi tarkoittaa valintoja, jotka voivat tuoda uudenlaista tekemistä tai vastaavasti vanhasta tottumuksesta luopumista.

💡 Tavoitteet ovat tulevaisuuteen tähtääviä ja kuvaavat tavoiteltavia avaintuloksia, jotka eivät ole irrallaan liiketoiminnan tavoitteista.

💡  Myyntiä edistävä, tuloksellinen markkinointi on mainonnan lisäksi tuotteidenne kiinnostavuuden ja kysynnän lisäämistä sekä yrityksen löydettävyyden lisäämistä.

 

Sanna vaikutti heti ammattitaitoiselta markkinoinnin moniosaajalta ja tapaamisestamme jäi osaava ja lämmin ensivaikutelma. Flumenian palvelut kattavat laajasti Tilitalo Aaltosen tarpeet ja olemme saaneet yhteistyöstä enemmän irti kuin osasimme alkuun edes odottaa.

Yhteistyö on ollut helppoa, mutkatonta ja mukavaa. Palavereita on pidetty säännöllisesti ja on ollut tunne, että Sannalle ja Flumenialle markkinointimme eteenpäin vienti on oikeasti tärkeä asia. Olemme saaneet yhteistyön myötä ulkoistetun markkinointipäällikön, joka oikeasti huolehtii siitä, että saamme käyttöömme tällä hetkellä tarpeisiimme parhaiten soveltuvat työkalut. Flumenian osaaminen takaa meille myös sen, että saatamme löytää markkinoinnin kentältä sellaisia kehittämiskohteita ja kanavia, joita emme itse olisi edes tulleet ajatelleeksi.

Tuula Aaltonen ja Anna-Kaisa Mäkelä Tilitalo Aaltonen

Katso kaikki referenssit

Haluatko varmistaa, että markkinointisi suuntautuu oikeisiin asioihin ja tuottaa tuloksia?

Maailma muuttuu ja digitaalisuus on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia… Tämähän on tuttua jokaisen markkinoinnin asiantuntijan puheenvuorosta.

On hyvä miettiä, mitä nykyaikainen markkinointi tarkoittaa juuri teidän organisaatiossanne ja miten se valjastetaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Perimmäinen syy huolelliselle suunnittelulle on markkinoinnin valintojen tekeminen ja yksinkertaistaminen – vievätkö nykyiset toimenpiteet kohti tavoitteitanne vai rönsyileekö markkinoinnin tekeminen jokaisen uuden mahdollisuuden perässä?

Strategiatyö ja kehittämissuunnitelma ei ota pelkästään kantaa siihen, missä pitäisi mainostaa, vaan pyrkii enemmänkin pitkäaikaisten toimintamallien rakentamiseen ja siihen, että toimenpiteet ovat vaikuttavampia ja tuloksellisempia.

Me autamme onnistumaan markkinoinnissa

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Kun haluat suunnitella markkinointiasi ja tarvitset apua strategiseen suunnitteluun, ota yhteyttä!

Varaa videotapaaminen