Miten PK-yrityksissä suhtaudutaan markkinointiin ja millainen merkitys sillä on menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa? Kyselytutkimuksemme tulokset kertovat, että asenne markkinointiin ja siihen investoimiseen ratkaisee.

Tutkimuksessa erottui skeptikkojen ja markkinointiin uskovien ryhmät, joiden näkemyseroa voidaan tarkastella sen kautta, miten markkinointiin suhtaudutaan. Kyselyyn vastanneista pk-yritysten johtajista yli puolet (noin 60 %) suhtautuu markkinointiin kasvuinvestointina. Suhtautuminen markkinointiin vaikuttaa olennaisesti markkinoinnin onnistumiseen ja näkyy vastauksissa syntyneissä näkemyseroissa.

Parhaimmat tulokset syntyvät niissä yrityksissä, jossa yritysjohto tunnistaa markkinoinnin merkityksen strategisena johtamisen työkaluna liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Se näkyy suoraan liiketoiminnan kasvuna ja tyytyväisyytenä markkinointi-investointien tuottoon.

Liiketoiminnan kasvu markkinointivetoisesti

On ilo huomata, kuinka monessa yrityksessä markkinoinnin vaikutus kasvuun on tunnistettu. Näissä yrityksissä markkinointi nähdään laajemmin ja monipuolisemmin – liiketoiminnan kannalta merkittävänä ja strategiseen päätöksentekoon lisäarvoa tuottavana toimintona. Pk-yrityksissä markkinoinnin tulokset perustuvat usein organisaation ja yritysjohdon ajattelutapojen muutokseen.

”Markkinointiin uskovissa yrityksissä markkinointi on osa liiketoiminnan kehitystä. Se tekee tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä myynnin kanssa, tuottaa dataan perustuvaa näkemystä strategiseen päätöksentekoon sekä osallistuu myös aktiivisesti tuote- ja palvelukehitykseen pelkkien kampanjointien toteuttamisen sijaan”, Flumenian perustaja ja markkinointistrategi Sanna Virtanen kertoo.

LATAA TUTKIMUSRAPORTTI TÄSTÄ

Laadukkaan datan kerääminen, analysoiminen ja jalostaminen ovat modernin markkinoinnin onnistumisen ja liiketoiminnan kasvun kulmakivet. Tutkimuksen mukaan markkinoinnin vaikutuksen todentaminen on paikoin haastavaa myös markkinointiin uskovissa yrityksissä. Kolmasosa markkinointiin uskovista pitää markkinoinnin tulosten mittaamista haasteellisena.

Tulosten mittaus on avain markkinoinnin roolin vahvistamiseen pk-yrityksissä. Tällöin data antaa tukea tuotteen ja palvelun muotoilemiseksi asiakkaan tarpeista käsin. Yrityksen sisällä olevasta osaamisesta ja usein näkymättömästä hiljaisesta tiedosta sekä datasta jalostetusta tiedosta voidaan synnyttää ymmärrystä siitä, mistä yrityksen tarjoaman ratkaisun arvo muodostuu asiakkaalle.

Asiakkaiden tarpeet, tarpeiden muutokset ja yrityksen markkina-asema on mahdollista tunnistaa tutkimalla kattavasti tiedonlähteitä digitaalisista kanavista myyntitapaamisiin ja yrityksen tietojärjestelmiin – hyödyllistä dataa on lähes aina tarjolla.

LATAA TUTKIMUSRAPORTTI TÄSTÄ

Millainen merkitys markkinoinnilla on menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa? 82 % vastaajista, jotka uskovat markkinoinnin olevan investointi, näkevät markkinoinnilla olleen vaikutusta liiketoiminnan kasvussa. Mitä nämä menestyvät yritykset tekevät toisin? Katso alta tallenne, jossa käydään kyselytutkimuksen keskeiset näkökulmat läpi


Mediassa: Markkinointiuutiset 7.6.2024