Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -raportissa** todetaan pk-yrityksien vahvuuksien olevan paikallisessa ja tunnetussa brändissä. Kilpailu on kovaa ja suurten yritysten markkinointiin ei voida vastata samoilla resursseilla. Miten paikan päällä tapahtuva erinomainen asiakaskokemus voidaan tuoda verkkokanaviin?

Suomen Kuntoutuskouluttajat vastaa kentällä olevaan tarpeeseen tarjoamalla laadukasta ammatillista täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille ja yhteistyömme starttasi koulutuksella. Flumenian Sanna (Virtanen) oli valmentamassa kuntoutusalan yrittäjiä, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastasimme markkinointi- ja myyntikoulutuksen osuudesta, jossa kävimme läpi markkinoinnin ja asiakashankinnan mahdollisuuksia verkkonäkyvyyden kehittämisen ja sosiaalisen median näkökulmasta.

Yhteistyömme jatkui Suomen Kuntoutuskouluttajien markkinoinnin kehittämisellä

Keskityimme löytämään keinoja verkkonäkyvyyden kehittämiseen sekä koulutuksien ja tapahtumien markkinointiin. Markkinoinnin tavoitteena on löytää omaa asiakaskuntaa verkkokanavien kautta hyödyntäen mainontaa Facebookissa ja Googlen hakukoneessa. Lisäksi Flumenia on auttanut eri markkinoinnin työkalujen käyttöönotossa sekä verkkosivuston paremmassa löydettävyydessä.

Strategiset suuntaviivat ja markkinoinnin toimintamallien kehittäminen

Kun toimintaympäristö muuttuu yllättäen ja alalle syntyy jatkuvasti kilpailua uusien toimijoiden laajentaessa toimintaansa, on entistä tärkeämpää huomioida markkinointia niin kokonaiskuvassa kuin taktisempien toimenpiteiden näkökulmasta. Flumenia on ollut toteuttamassa Suomen Kuntoutuskouluttajien markkinoinnin strategista suunnittelua, sisältömarkkinoinnin suunnittelua sekä määrittelemässä ketterämpää toimintamallia markkinoinnin toteuttamiseen.

Yhteistyömme jatkuu niin markkinoinnin kehittämisen ja digitaalisen markkinoinnin jatkuvan yhteistyön mallilla, jossa kehitämme laaja-alaisesti markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta – huomioiden aina toimenpiteet tunnettuuden kasvattamisesta kohti päätöksentekoa koulutukseen osallistumisesta.

Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy järjestää täydennyskoulutusta kuntoutuksen ammattilaisille. Koulutusten markkinointi on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana ja joudumme todella pohtimaan miten saavutamme asiakkaamme.

Sannan kautta saimme osaamista ja näkemyksiä yrityksemme some-näkyvyyteen – konkreettista apua kampanjoiden toteuttamisessa sekä ohjausta oman markkinoinnin strategiseen suunnitteluun. Innostavasti ja toimintaan perehtyen!

Katja Tonteri

Toimitusjohtaja

Soihtu

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia