Suomen Kuntoutuskouluttajat toteuttaa monipuolista ammatillista koulutusta kuntoutusalan ammattilaisille ympäri vuoden. Flumenian suunnitelmalliset ja aktiiviset sisältömarkkinoinnin toimenpiteet ovat vahvistaneet yrityksen brändiä ja lisänneet koulutusten myyntiä.

Kun pieni kolmen hengen yritys pyrkii tekemään kaiken itse, aikaa ei tahdo jäädä perusliiketoiminnan lisäksi markkinointiin ja sen kehittämiseen. Niinpä Suomen Kuntoutuskouluttajat päätti valita markkinoinnin kumppaniksi Flumenian suosittelujen ja aiempien yhteistyökokemusten perusteella.

Suomen Kuntoutuskouluttajat kaipasi markkinointikumppanikseen etenkin sellaista osaajaa, joka sitoutuisi ja innostuisi yhteistyöstä käytännössä, eikä toteuttaisi vain markkinointisuunnitelmia ja -strategioita teknisellä tasolla. Flumenia on vastannut yrityksen tarpeisiin täysin ja ollut jo useita vuosia sen luottokumppani.

Tarkasti kohdennettua mutta joustavaa sisältömarkkinointia

Aluksi Flumenia toteutti Suomen Kuntoutuskouluttajille yksittäisiä markkinointikampanjoita sosiaalisen median kanavissa sekä Google Ads -mainontaa, kunnes elokuusta 2021 lähtien yhteistyöstä tuli entistä jatkuvampaa ja tiiviimpää. Nyt Flumenialla on kokonaisvastuu yrityksen markkinoinnin teknisestä toteutuksesta aina luovaan sisällöntuotantoon.

Kuukausittaisissa palavereissa käydään läpi, miltä edellisen kuukauden ja lähitulevaisuuden tilanne näyttää. Iso kuva markkinoinnista ja sen yksittäisistä toimenpiteistä muodostuu yhdessä rakennetun vuosisuunnitelman varaan, jota muokataan tarvittaessa joustavasti. Vuoden mittaan yrityksen markkinoinnin prioriteetit saattavat elää, mihin Flumenia pystyy reagoimaan aktiivisesti.

Koska Suomen Kuntoutuskouluttajien kohderyhmä on suhteellisen pieni, kuntoutuksen ammattilaiset Suomessa, heidän tavoittamisensa on melko haastavaa. Flumenia on kuitenkin paneutunut syvällisesti siihen, miten sisältömarkkinointia kannattaa kohdentaa esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram) juuri tälle yleisölle. 

Lisäksi markkinoinnin mittaaminen on tällä hetkellä Flumenian hyppysissä. Koska markkinoinnin tulosten seuraaminen ei ole Suomen Kuntoutuskouluttajien leipätyötä, ammattilaisen tuloksiin pohjautuva näkemys kannattavista toimenpiteistä tuo markkinointiin vakuuttavuutta ja lisää sen tuloksellisuutta pitkällä aikavälillä.

Brändimarkkinointi vahvistaa tunnettuutta ja tuo asiakkaita

Yhteistyö Flumenian kanssa on tuonut Suomen Kuntoutuskouluttajien markkinointiin lisää suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta. Flumenian ansiosta sisältömarkkinoinnin toimenpiteet eivät ole irrallisia, vaan ne on sidottu tiiviisti yrityksen visioon: olla kuntoutusalan asiantuntijoiden ykkösvalinta koulutuksissa.

Suomen Kuntoutuskouluttajien tavoittelema brändimarkkinointi on kirkastunut tavoitteiden mukaisesti. Yhä useampi kuntoutusalan ammattilainen pitää yritystä luotettavana ja osaavana koulutusten tarjoajana Suomessa. Esimerkiksi sosiaalisen median kävijöitä ja verkkosivukävijöitä seuraamalla on vahvistunut käsitys siitä, että yrityksen tunnettuus on kehittynyt pitkällä aikavälillä.

Yrityksessä uskotaan, että hyvä taloudellinen tilanne ansaitaan aktiivisella ja säännöllisellä markkinoinnilla. Se taas poikii ajan myötä lisää näkyvyyttä ja asiakkaita. Vaikka yksittäisten markkinointitoimien vaikuttavuutta voi olla joskus hankalaa todentaa, jatkuvalla sisältömarkkinoinnilla on ollut yrityksen koulutusten myyntiin suotuisa vaikutus.

Yhteistyömme Flumenian kanssa on ollut alusta lähtien avointa, välitöntä ja joustavaa. Annamme palautetta molempiin suuntiin, ja Flumenia kuuntelee myös meidän ajatuksiamme ja tarttuu niihin nopeasti. Tarvittaessa voimme muuttaa markkinoinnin suunnitelmia lennosta, mutta yhteistyötämme määrittelee silti pitkäjänteisyys.

Flumenia on erinomainen valinta pienelle yritykselle, joka kaipaa kokonaisvaltaista osaamista ja tukea markkinointiin. Koska meillä ei ole mahdollisuutta palkata omaa tekijää, markkinoinnin ulkoistaminen Flumenialle sopii meille hyvin. Arvostan sitä, että ulkopuolinen asiantuntija välittää oikeasti siitä, millaisia markkinointitoimia juuri meidän yrityksemme kannattaa tehdä.

Lisäksi pienessä yrityksessä kätemme ovat jo täynnä työtä varsinaisen liiketoiminnan kanssa, joten Flumenian asiantuntija-apu keventää merkittävästi meidän työkuormaamme. Esimerkiksi markkinoinnin toimenpiteiden mittaaminen jäisi todennäköisesti kokonaan tekemättä, ellei Flumenia hoitaisi sitä meidän puolestamme.

Katja Tonteri

Toimitusjohtaja

Soihtu

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia