Ulkoistettu markkinointipäällikkö tiimin kera – riskitön tapa saada markkinoinnin osaamista käyttöönne

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää.

Markkinointi kustannustehokkaana palveluna

Käytössäsi on kokenut markkinointipäällikkö, joka vastaa strategisesta suunnittelusta ja toimenpiteiden toteutuksesta. Lisäksi osaava tiimi vastaa markkinoinnin kehittämisestä toteuttaen käytännön toimenpiteet

Emme tyydy tarjoamaan valmista ratkaisua tai toimenpiteitä, jotka eivät vie liiketoimintaasi eteenpäin. Yhteistyömme pohjautuu yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin ja keskitymme tekemään toimenpiteitä, jotka tukevat tätä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tuloksellinen markkinointi ei ole yhden mainoskampanjan juttu se on toimintamallien kehittämistä ja asiakkaidenne vaivatonta asiointia yrityksen digitaalisissa kanavissa.

 

 

Jatkuvan yhteistyön hyödyt

Flumenian tiimillä on kokemusta markkinoinnin eri osa-alueista aina analytiikasta sisällöntuotantoon sekä tehokkaat työkalut digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

👩‍🏫   Käytössäsi on ajantasainen osaaminen – meillä on käytössä tehokkaat työkalut toteutukseen ja analysointiin. Me seuraamme miten ala kehittyy.
🦸   Määrätietoinen kehittyminen markkinoinnin tuloksellisuudessa ja toimintamalleissa.
💡   Helppo tapa tuoda yritykseen lisää osaamista markkinoinnista. Yhteistyön aikana kaikkien osaaminen ja ymmärrys markkinoinnin toteuttamisesta kasvaa.
👩‍💻   Vältä rekrytointi – riskitön tapa saada valmis osaaja käyttöönne nopeasti ja helposti sekä kustannus on jo etukäteen tiedossa.
📊️   Tavoitteellinen tapa tehdä asiakkaita tavoittavia ja asiakkuuden arvoa kasvattavia toimenpiteitä. Tuomme näkemyksiä ja uusia ideoita.
✅   Markkinoinnin asiantuntija vastaa projektinhallinnasta ja kuukausitason suunnittelusta – me otamme vastuuta markkinoinnin kokonaisuudesta!

Olemme tavoitteellinen ja sitoutunut markkinointikumppani – onnistumme yhdessä!

Toimintamalli takaa markkinoinnin jatkuvan kehittymisen

Tavoitteellista toteutusta

Strateginen suunnittelu luo suuntaviivat ja tavoitteet yhteistyölle ja toteutukselle. On tärkeää, että kaikki ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen ja roolit ovat selkeät. Määrittelemme yhdessä kohderyhmät, heidän tiedon tarpeet, tarvittavat keinot sisältömarkkinointiin sekä kehittämiskohteet priorisoituna, josta muodostuu varsinainen toimenpidesuunnitelma tuleville kuukausille. Markkinointi on jatkuvaa ja kehittyvää.

Yhteiset viikkopalaverit

Seuraamme sovittujen toimenpiteiden edistymistä yhteisissä viikkopalavereissa ja teemme suunnitelmaan tarvittavia muutoksia. Voimme seurata markkinoinnin toimenpiteiden tuloksellisuutta reaaliajassa ja reagoida nopeasti.

Raportointi & kuukausipalaveri

Seuraamme toimenpiteiden tuloksellisuutta, jonka pohjalta ehdotamme tulevan kuukauden toimenpiteitä ja kehittämiskohteita. Kehittämällä markkinoinnin toimintamalleja, on mahdollista kasvattaa yrityksen liiketoimintaa tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistyömme voi sisältää seuraavia osa-alueita:

🧠️  Markkinoinnin strateginen suunnittelu ja toimenpiteiden suunnittelu
✍️  Sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media
🧑‍💻‍  Verkkosivuston kehittäminen
🕵️️  Hakukonenäkyvyyden kehittäminen
🤖  Data ja analytiikka
📣  Mainonta digitaalisissa kanavissa
💼  Asiakkuudenhallinta ja markkinoinnin automatiikka


Laajennamme osaamistamme tarvittaessa kumppaniverkoston kautta – hoidamme työlle sopivan kumppanin kilpailutuksen ja vastaamme työn etenemisestä.

🛠   Verkkosivuston suunnittelu ja tekninen toteutus
✍️    Graafinen suunnittelu
📹    Videotuotannot 


Ensimmäisen kuukauden hinta 6 000 € (+alv), joka sisältää yhteistä työskentelyä markkinointistrategian ja suunnittelun parissa. Tämän jälkeen hinta on alkaen 5 000 (+alv) / kk. Hinnoittelumallimme perustuu arvioon työmäärästä, joka jaksotetaan 4-6 viikon välein. Jatkuvan yhteistyön palvelulla on 1 kuukauden irtisanomisaika.

 

 

 

Me autamme onnistumaan...

Asiakashankinnassa ja kysynnän luomisessa

Nykyaikainen markkinointi mahdollistaa uusien potentiaalisten asiakkaiden hankinnan kustannustehokkaasti. 

Tuomme ostavia asiakkaita verkkosivustolle tai myymälään – tärkeintä on, että sivustolle rakennetaan asiakashankintaan sopivia ja tavoitteita tukevia toiminnallisuuksia.

Rekrymarkkinoinnissa ja osaajien houkuttelemisessa

Autamme työnantajamielikuvan kehittämisessä ja digitaalisissa kanavissa toteutettavan rekrykampanjoinnin toteuttamisessa. 

Kehitämme yhteistyössä työnantajamielikuvaa, jotta yritys näyttäytyy parhaimmalta vaihtoehdolta sopivien osaajien keskuudessa 

Verkkokaupan myynnin kehittämisessä

Toteutamme nykyaikaista markkinointia verkkokaupoille, jotka haluavat tehostaa myyntiään digimarkkinoinnin avulla ja saada aikaan tuottoa mainontaan laitetulle panostukselle.

Yhteistyömme pohjautuu yhteisiin tavoitteisiin ja seuraamme toimenpiteiden vaikutusta ja tuloksellisuutta reaaliajassa.

 

Arvostan sitä, että Flumenia toteuttaa meille yksilöllistä markkinointia. Sisältömarkkinointia ei siis tehdä identtisellä sapluunalla kuin mille tahansa muulle yritykselle, vaan markkinoinnin toimenpiteet räätälöidään toimialamme erityisyyksien ja yrityksemme tarpeiden mukaan. Voin luottaa siihen, että Flumenian ehdotukset ovat aina harkittuja ja fiksuja juuri meille.

Omaa työarkeani on helpottanut huomattavasti, kun pystyn kommunikoimaan sujuvasti vain yhden tahon kanssa kaikista markkinointiin liittyvistä asioista. Olemme myös oppineet tuntemaan toistemme toimintatavat, mikä jouduttaa yhteistä tekemistä. Yhteistyö on ollut alusta saakka mutkatonta, avointa ja sopivan rentoa.

Olemme ulkoistaneet markkinoinnin tällä hetkellä kokonaan Flumenialle, sillä uskomme, että pääsemme näin parempaan lopputulokseen. Osaava sisältömarkkinoinnin ammattilainen, jolla ei ole liikaa ennakkoajatuksia kiertotalousalasta, tarjoaa markkinointiviestintäämme virkistäviä ideoita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta.

Hanna Hietama Talouspäällikkö, MKO Ympäristöpalvelut MKO Ympäristöpalvelut Oy

Katso kaikki referenssit

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen