Tyypillisesti lähdemme suunnittelemaan markkinointia kanavalähtöisesti ja unohdamme siinä kohtaa kaikista tärkeimmän eli asiakkaan. Hyvin tehty strateginen markkinointisuunnitelma huomioi tavoitteiden ja kohderyhmien lisäksi asiakkaiden osto- ja verkkokäyttäytymistä, heidän tiedonhakutottumuksiaan ja tiedon tarpeita. Suunnitelmallisen digimarkkinoinnin tavoitteena on rakentaa ostaminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi.

 

Nykyaikainen markkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, mutta ei ainoastaan toimenpide tai yksittäinen kampanja. Markkinointistrategia varmistaa, että toimenpiteet ovat vievät liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Markkinoinnin toimenpiteet keskittyvät siihen, että ne ovat oikea-aikaisia asiakkuuden eri vaiheisiin. Päätöksenteko ja ostaminen ei suinkaan aina ole suoraviivaista ja tietoa haetaan verkosta huolimatta siitä, onko yrityksellä käynnissä kampanjointia vai ei.

Voimme kuitenkin itse varmistaa, että yritys on aktiivisesti läsnä sosiaalisen median kanavissa palvellen ja tuottaen lisäarvoa asiakkaalle, yrityksen tarjonta löytyy hakukoneesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kun asiakas sitä etsii sekä sisällöt palvelevat eri digitaalisissa kanavissa tukien asiakkaan hankinta- ja ostopäätöstä.

Markkinointistrategia MAST-metodin mukaisesti

Markkinoinnin strategisen suunnittelun ja MAST-metodin lähtökohtana ovat yrityksen tavoitteet ja asiakasymmärrys ja lopputuloksena kehittämissuunnitelma digimarkkinoinnin toimenpiteistä asiakkuuden eri vaiheisiin.

Kun yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ovat määritelty, on digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa hyvä tarkastella yrityksen lähtötilannetta niin markkina-, kilpailija-, ja asiakasymmärryksen kautta.

Markkinaymmärrys: Oletko edelläkävijä vai onko markkinassa paljon kilpailua? Jos suoraa kilpailua ei ole, millaisten muiden asioiden kanssa ”kilpailet kohderyhmän huomiosta”? Innovatiivisen ja uuden tuotteen markkinoinnin toimenpiteet ovat hyvin erilaisia kuin toimijan, joiden tarjoomalla on olemassa olevaa kysyntää ja kilpailua.

Kilpailijaymmärrys: Miten he viestivät, millaista sisältöä he tuottavat ja millaisesta sosiaalisen median sisällöstä heidän seuraajat tykkäävät? Miten he toteuttavat markkinointia ja myyntiä digitaalisissa kanavissa?

Asiakasymmärrys: Asiakasymmärrykseen ei riitä demogrofiset tiedot vaan parhaimmillaan kohderyhmien profiilit ovat täydennetty tiedoilla, jotka tukevat sisällöntuotannon suunnittelua: asiakkaan motiivit, osaaminen ja ymmärrys yrityksen tarjoomasta, täydennettynä ostamisen esteillä, haasteilla ja asioilla, joihin tarjoat ratkaisua.

Jos yrityksellä on monta palvelua ja erilaisia kohderyhmiä, valitse ensimmäisenä sellaiset kohderyhmät, jotka ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Analytiikka auttaa mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuutta. Parhaimmillaan markkinointia ja myyntiä tukevat teknologiat antavat tietoa asiakkuuden eri vaiheista (mm. markkinoinnin automaatiotyökalut). Digimarkkinoinnin tehokas suunnittelu ottaa myös kantaa siihen, millaisia teknologioita, järjestelmiä tai markkinointikanavia on hyvä ottaa käyttöön, jotta myynnin ja markkinoinnin tuloksellisuutta voidaan seurata. Lue lisää markkinoinnin kehittämisestä ja toimenpiteiden valitsemisesta esimerkkien avulla.

 

Sisältösuunnitelma keskittyy asiakkaaseen

Digitaalinen markkinointi elää monipuolisesta sisällöstä. Mainonta digitaalisissa kanavissa on yksi osa kokonaisuutta, mutta se ei yksistään riitä. Sisältösuunnitelman tavoitteena on mallintaa asiakkaan päätöksentekoa ja ostamista, jolloin sisältöä suunnitellaan kaikkiin asiakkuuden vaiheisiin.

Markkina- ja asiakasymmärrys ovat erittäin tärkeitä sisällönsuunnittelussa: kuinka hyvin ymmärrämme asiakkaidemme arkea ja heidän haasteitaan? Mihin tarkoitukseen palvelu tai ratkaisu soveltuu ja kuinka paljon meidän tarvitsee opettaa asiakaskuntaa tarjooman pariin? Myös kilpailutilanteella on vaikutusta viestinnän tyyliin ja markkinassa erottautumiseen.

  • Millaisella viestillä herätät asiakkaan kiinnostuksen? Sellaisen henkilön, joka ei tunne yritystä, sen tuotteita tai palveluita eikä koe sillä hetkellä edes tarvetta palveluiden hankintaan. Viestitkö potentiaaliselle asiakkaalle tarpeen ja hyötyjen kautta?
  • Miten varmistat, että yrityksesi verkkosivusto löytyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli sisältöä suunnitellaan asiakkaan hakutarpeen mukaan? Tässä kohtaa ei välttämättä päädytä vielä yrityksen palveluiden pariin vaan esimerkiksi erilaiset asiakasta auttavat sisällöt löytyvät hakukoneen kautta.
  • Miten verkkosivustosi sisältö ja eri markkinointitoimenpiteet tukevat asiakkaan päätöksentekoa?
  • Mitkä markkinointikanavat tavoittavat parhaiten nykyiset asiakkaat?

Sisältö voi tarkoittaa tekstiä, videoita eri muodossaan, tarinoita some-kanaviin, artikkeleita tai blogeja, trendiraportteja, hyödyllisiä oppaita tai vaikka podcasteja. Tärkeintä on, että sisältötyyppiä tarkastellaan sen tavoitteen kautta. Miksi sisältö tehdään ja mitä haluamme sisällön avulla saada aikaan? Pystymmekö luomaan toistuvia konsepteja vai tuotammeko erilaisia sisältöjä valittujen sisältöteemojen ympärille?

Tärkeintä ei ole siis valittu sisältömuoto vaan se, että tuotettu sisältö vastaa asiakkaiden tiedon tarpeisiin ja on osa suunnitelmassa määriteltyä kokonaisuutta, ei erillinen toimenpide.

Suunnittele valitut toimenpiteet kohderyhmän, sesongin tai sisältöteemojen kautta

Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri kanavissa, sisältövetoinen digimarkkinointi tarjoaa sisältöjä (maksullisesti tai orgaanisesti) asiakkaan eri vaiheisiin ja ohjaa asiakasta tavoitteellisesti päätöksenteossa eteenpäin. Mielenkiinto yrityksen tarjontaa kohtaan herätetään palvelevilla sisällöillä ennakoiden ja huomattavan varhaisessa vaiheessa ennen myyntiä.

Digimarkkinointisuunnitelma on jokaiselle yritykselle erilainen, joten toimenpiteet suunnitellaan yrityksen tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisesti: vahvasti sesonkeihin keskittyvä yritystoiminta tarvitsee erilaisia toimenpiteitä kuin B2B-markkinassa toimiva asiantuntijapalveluita tai -ratkaisuja tarjoava yritys.

 


Tarvitsetko apua markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja suuntaviivojen määrittämiseen? Voit saada tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluista. Flumenian Sanna Virtanen on ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntija, jonka erityisosaamista on markkinointistrategia, markkinoinnin suunnittelu ja asiakkuudenhallinnan tehostaminen.

Lue lisää yrityksen kehittämispalveluista täältä (hakeminen, kustannukset) tai siirry yritysten kehittämispalveluiden verkkosivustolle tästä.