Yrityspalveluseteli markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen

Jyväskylän kaupungilla on käytössä yrityspalveluseteli yritysten kasvun ja kehittämisen edistämiseksi. Tällä sivulla on esiteltynä Flumenian tarjoamat kokonaisuudet yrityspalvelusetelin saaneille yrityksille.

Kysy lisää palveluista

Yrityspalveluseteli Jyväskylän alueen yrityksille

Flumenia tarjoaa yrityspalvelusetelin saaneille asiakkaille palveluita digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median strategiseen suunnitteluun sekä sisältöstrategian toteutukseen. Palvelukokonaisuuden voi valita osaamisen kehittämisen näkökulmasta, ja nämä palvelut sopivat erityisesti markkinointitiimille tai markkinoinnista vastaaville. Jos olet vasta miettimässä digimarkkinointia tai haluat kehittää verkkomyyntiä, löydät myös sinulle sopivan kokonaisuuden alla olevista palveluista.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille (kotipaikka ja/tai toimipaikka Jyväskylässä). Jyväskylän kaupungin yrityspalvelusetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 % (hakuaika 2 kertaa vuodessa). Lue lisää yrityspalvelusetelin hakemisesta Business Jyväskylän verkkosivulta.

 

Jyväskylän kaupunki on avannut jyväskyläläisille yrityksille nopeutetulla aikataululla yrityspalvelusetelistä muunnellun poikkeustilasetelin paikallisten yritysten liiketoiminnan tukemiseksi. Setelin arvo on 2 000 € ilman omavastuuosuutta. Lue lisää Business Jyväskylän sivuilta.

Flumenian palvelut poikkeustilasetelin saaneille yrityksille >>

 

Markkinoinnin kehittämissuunnitelman toteuttaminen:

 

Valmennuksellisen kehittämiskokonaisuuden toteuttaminen:

Palvelut digimarkkinoinnin strategiseen suunnitteluun

Digimarkkinoinnin kehittämissuunnitelma sopii yrityksille, jotka haluavat tehostaa markkinointia ja myyntiä sekä ymmärtää paremmin nykyaikaisen markkinoinnin mahdollisuudet.

Jos olet vasta siirtämässä panostuksiasi verkkoon, löytyy palveluvalikoimasta digimarkkinointia aloittelevalle yritykselle käytännönläheinen kokonaisuus.

Palvelut some-markkinoinnin strategiseen suunnitteluun

Sosiaalinen media myynnin ja markkinoinnin tukena: kokonaisuuden tavoitteena on kehittää sosiaalisen median markkinointia ja sen vaikuttavuutta kohti tuloksia.

Lopputuloksena kirjallinen suunnitelma ja sisältökalenteri sosiaalisen median markkinoinnin kehittämiseen.

Jos some-kanavat ovat hallussa, voimme myös keskittyä kokonaisvaltaisen sisältöstrategian luomiseen.

Valmennuksellinen kehittäminen

Valmennuskokonaisuudet ovat oiva valinta markkinointitiimille tai markkinoinnin toteuttajalle

Kokonaisuuden tavoitteena ovat tuloksellinen markkinointi, osaamistason kehittäminen ja digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelu. Kokonaisuuksien sisällöllinen painotus tehdään osaamistason mukaan.

Oletko saanut yrityspalvelusetelin? Flumenia auttaa suunnitelmallisen ja tuloksellisen markkinoinnin pariin:

 •  

  1. Digimarkkinoinnin kehittämissuunnitelma

  Digimarkkinoinnin kehittämissuunnitelma sopii yrityksille, jotka haluavat tehostaa markkinointia ja myyntiä, sekä ymmärtää paremmin nykyaikaisen markkinoinnin mahdollisuudet. Digimarkkinoinnin kehittämissuunnitelman lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, sekä tiedon hyödyntäminen niin sopivien sisältöjen suunnittelussa kuin markkinointikanavien valinnassa. Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

  Sisältö:

  – Yrityksen digimarkkinoinnin strategiset painopisteet
  – Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet
  – Digimarkkinoinnin resurssointi: vastuut ja osaamisalueet, käytössä olevat kanavat ja teknologiat
  – Kohderyhmät: asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa

  Vaiheistettu suunnitelma markkinoinnin kehittämiseen:

  – Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
  – Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö
  – Asiakkaan ostamista tukevat sisällöt
  – Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia

  Toteutus: Digimarkkinoinnin kehittämissuunnitelma toteutetaan osallistavana työpajatyöskentelynä ja verkkotyötilaa hyödyntäen. Lopputuloksena on kirjallinen, vaiheistettu suunnitelma markkinoinnin kehittämiseen strategisten painopisteiden ja liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!  2. Sisältöstrategialla kohti tehokkaampaa markkinointia

  Kun ymmärrämme asiakkaan ostokäyttäytymistä entistä paremmin, voimme kehittää markkinoinnin tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Sisältöstrategia mallintaa asiakkaan ostamisen eri vaiheita, jolloin voidaan tuottaa asiakkaalle oikea-aikaista sisältöä perustuen hänen tiedon tarpeeseensa. Analytiikka auttaa seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta ja ohjaamaan panostuksia oikeaan suuntaan.

  Sisältö:

  – Yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden mukaiset painopisteet
  – Digitaalisen markkinoinnin ja sisällöntuotannon resursointi (vastuut ja osaamisalueet)
  – Käytössä olevat kanavat ja teknologiat
  – Valittavat kohderyhmät: asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa

  Sisältöteemat ja verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden näkökulmasta: asiakkaan ostamista tukevien sisältöjen suunnittelu – tiedostaminen, tiedonhaku, vertailu, ostopäätöksen tukeminen, nykyisten asiakkaiden palveleminen.

  Toteutus: Sisältöstrategia toteutetaan osallistavana työpajatyöskentelynä ja verkkotyötilaa hyödyntäen. Lopputuloksena on kirjallinen sisältöstrategia markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!


   

  3. Sosiaalinen media myynnin ja markkinoinnin tukena

  Suunnitelmallinen sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa on osa yrityksen liiketoimintaa, ei epämääräistä päivittelyä. Tämän kokonaisuuden tavoitteena on kehittää sosiaalisen median markkinointia ja sen vaikuttavuutta kohti tuloksia. Suunnitelmallisuudesta saadaan apua ajankäyttöön, ja samalla yrityksen osaaminen kasvaa tuloksellisen sosiaalisen median markkinoinnin toteuttamisessa.

  Sisältö:

  – Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteet
  – Some-markkinoinnin resurssointi (vastuut, osaamisalueet ja teknologiat)
  – Kohderyhmien määrittäminen
  – Kanavavalinnat ja kanavien roolit osana asiakkaan ostamisen eri vaiheita
  – Sisältöjen ideointi ja sisältökalenteri
  – Sosiaalisen median vaikuttavuuden ja tuloksien mittaaminen

  Toteutus: Lopputuloksena kirjallinen suunnitelma ja sisältökalenteri sosiaalisen median markkinoinnin kehittämiseen. Kokonaisuus toteutetaan osallistavana työpajatyöskentelynä ja verkkotyötilaa hyödyntäen. Lisäksi kokonaisuus sisältää valmennuspäivän (1) osallistujien osaamistarpeiden mukaisesti.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!  4. Digimarkkinointi haltuun – siirry verkkoon suunnitelmallisesti

  Tämä digimarkkinointia aloittelevalle yritykselle -paketti on käytännönläheinen kokonaisuus digimarkkinoinnista. Markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta yrityksen tarjonnasta, luoda kysyntää ja edistää myyntiä. Yhteisessä työpajassa määritellään tavoitteet ja digimarkkinoinnin suuntaviivat. Lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, sekä tiedon hyödyntäminen niin sopivien sisältöjen suunnittelussa kuin markkinointikanavien valinnassa. 

  Sisältö:

  – Miten eri osa-alueet saadaan toimimaan yhdessä?
  – Markkinoinnin kanavien ja työkalujen käyttöönotto
  – Yrityksen löydettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen
  – Verkkosivuston kehittäminen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
  – Sosiaalisen median kanavat osana markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta

  Toteutus: Lopputuloksena vaiheistettu suunnitelma markkinoinnin kehittämiseen. Kokonaisuus sisältää  valmennuspäivän (1) osallistujien osaamistarpeiden mukaisesti.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!


 •  

  5. Miten toteutan ja mittaan markkinointia ja myyntiä verkossa?

  Tämä kokonaisuus sopii yritykselle, jolla on verkkosivustollaan myynnilliset valmiudet (matkailuyrityksen myynti verkkokaupalla tai ilman, SaaS-yritys, B2B-yritys). Verkkosivustollasi on selkeitä myynnin vaiheita (esim. liidien keruu, palvelun testaus, demon/trialin avaus, varauksen tekeminen, myynti verkkokaupan kautta), ja haluat tietää lisää tehokkaasta digimarkkinoinnin hyödyntämisestä myynnin tukena.

  Lähtökohtana on asiakkaiden ostamisen mallintaminen ja ostoprosessin kehittäminen. Tämän perusteella ymmärrät asiakkaiden käyttäytymistä paremmin, voit mitata markkinoinnin tuloksellisuutta sekä parantaa digitaalista asiakaskokemusta. Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

  Sisältö:

  – Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet
  – Digimarkkinoinnin resursointi: vastuut ja osaamisalueet, käytössä olevat kanavat ja teknologiat
  – Kohderyhmät: asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa

  Vaiheistettu suunnitelma markkinoinnin kehittämiseen:

  – Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
  – Asiakkaan ostamista tukevien sisältöjen suunnittelu – tiedostaminen, tiedonhaku, vertailu, ostopäätöksen tukeminen, nykyisten asiakkaiden palveleminen
  – Sosiaalisen median markkinointi ja tuloksellisuuden mittaaminen

  Toteutus: Lopputuloksena vaiheistettu suunnitelma verkkomyynnin kehittämiseen sekä mittarit ja keinot markkinoinnin ja myynnin tuloksellisuuden seurantaan.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!


   

  6. Myynnillinen ote markkinointiin – markkinoinnin toteuttajan valmennuksellinen osaamisen kehittämiskokonaisuus

  Tämän valmennuskokonaisuuden tavoitteena on auttaa markkinoinnin vastuuhenkilöä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisessa, todentamisessa ja myynnin edistämisessä. Kokonaisuuden kesto on 4 päivää, jolloin tarkastellaan markkinoinnin vastuuhenkilön työroolia sekä osaamisalueita tuloksellisen digitaalisen markkinoinnin, analytiikan ja markkinoinnin seurannan sekä liiketoiminnallisen kehittämisen näkökulmasta.

  Kokonaisuus voidaan koota seuraavista osa-alueista:

  – Digimarkkinointi ja myynti verkossa, miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia?
  – Miten suunnittelen markkinointia ja määrittelen liiketoiminnasta lähtevät, mitattavat tavoitteet?
  – Markkinoinnin resursointi ja ketterät toimintamallit
  – Sosiaalinen media markkinoinnissa, markkinoinnin suunnittelu ja vaikuttavuuden mittaaminen
  – Tuloksellinen digimarkkinointi, verkkosivuston analytiikka ja markkinoinnin mittaaminen
  – Millaista osaamista tarvitsen markkinoinnin tekijänä?

  Toteutus: Kokonaisuuden tavoitteena on osaamistason kehittäminen nykyaikaista markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista vastaavaksi. Kokonaisuuden kesto on 4 päivää ja se toteutetaan valmennuksenaja verkkotyötilaa hyödyntäen. Valmennuskokonaisuus valitaan osallistujan osaamistason ja oman työroolin tarpeiden mukaisesti.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!   7. Kohti ketterää markkinointia – markkinointitiimin valmennuksellinen kehittämiskokonaisuus

  Tämä valmennuksellinen kokonaisuus on sopiva valinta markkinointitiimille, joka haluaa kehittää osaamistaan ja ymmärrystään nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisessa sekä luoda myyntiä tukevat tavoitteet ja toimintamallit.

  Tämän palvelukokonaisuuden tavoitteena on antaa markkinointitiimille työkaluja digitaalisen markkinoinnin johtamiseen, tiimin ohjautumiseen, tavoitteelliseen ja tulokselliseen digimarkkinointiin sekä kasvattaa osaamista markkinoinnin seurannasta ja mittaamisesta.

  Kokonaisuus voidaan koota seuraavista osa-alueista:

  – Digimarkkinointi ja myynti verkossa, miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia?
  – Miten suunnittelen markkinointia ja määrittelen liiketoiminnasta lähtevät, mitattavat tavoitteet?
  – Markkinoinnin suunnittelu valmennuksen yhteydessä
  – Markkinoinnin resursointi ja ketterät toimintamallit
  – Sosiaalinen media markkinoinnissa
  – Tuloksellinen digimarkkinointi, verkkosivuston analytiikka ja markkinoinnin mittaaminen

  Toteutus: Kokonaisuuden kesto on 4 päivää sisältäen aloitustyöpajan (1 pv). Osallistujille toteutetaan ennakkokysely ja valmennuskokonaisuudet valitaan osallistujien osaamistason sekä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Valmennuspäivien lisäksi työskentelyä verkkotyötilaa hyödyntäen.

  Ota yhteyttä ja kysy lisää!