Yrityspalveluseteli markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen

Jyväskylän kaupungilla on käytössä yrityspalveluseteli yritysten kasvun ja kehittämisen edistämiseksi. Vuoden 2023 hakuaika on 25.5.-11.6.2023 ja yrityspalvelusetelin käyttöaika on vuoden 2023 loppuun saakka.

Yrityspalveluseteli Jyväskylän alueen yrityksille

Flumenia tarjoaa yrityspalvelusetelin saaneille asiakkaille palveluita markkinoinnin strategiseen suunnitteluun, digimarkkinoinnin kehittämiseen sekä sisältöstrategian toteutukseen. Markkinoinnin suunnittelu tekee toiminnastasi tavoitteellisempaa ja luo suuntaviivat markkinoinnin toimenpiteille – samalla tehden markkinoinnistasi vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille (kotipaikka ja/tai toimipaikka Jyväskylässä). Jyväskylän kaupungin yrityspalvelusetelin arvo on 5 000 euroa, josta yritysten omavastuuosuus on 20 %. Lue lisää yrityspalvelusetelin hakemisesta Business Jyväskylän verkkosivulta.

Vuoden 2023 hakuaika on 25.5.-11.6.2023

Oletko saanut yrityspalvelusetelin?

Flumenia auttaa suunnitelmallisen ja tuloksellisen markkinoinnin pariin – katso kokonaisuudet

Markkinoinnin strateginen suunnittelu tekee toiminnastasi tavoitteellisempaa ja luo suuntaviivat markkinoinnin toimenpiteille – samalla tehden markkinoinnistasi vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Strategisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ja realistinen määritelmä siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Tässä vaiheessa ei ole kyse markkinointikanavista tai toimenpiteistä, vaan siitä, että kaikilla on yhteinen ymmärrys markkinoinnin tavoitteista ja tavoiteltavista kohderyhmistä.

Kun liiketoiminnalliset tavoitteet ovat kirkastettu, tarkastelemme yrityksen lähtötilannetta markkina-, kilpailija-, ja asiakasymmärryksen kautta.

– Markkinaymmärrys: Innovatiivisen ja uuden tuotteen markkinoinnin toimenpiteet ovat hyvin erilaisia kuin toimijan, joiden tarjoomalla on olemassa olevaa kysyntää ja kilpailua.
– Kilpailijaymmärrys: Miten kilpailevat toimijat toteuttavat markkinointia – mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja erottautumistekijät?
– Asiakasymmärrys: Ketä haluatte tavoitella ja miten valittu kohderyhmä tekee hankintoja tai ostopäätöksiä?

Lopputuloksena käytössäsi on markkinointistrategia, joka toimii markkinointia ohjaavana työkaluna. Se sisältää:

 • Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
 • Markkinoinnin strategiset painopisteet
 • Markkinaymmärrys ja kilpailutilanne
 • Tavoiteltavat kohderyhmät ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa
 • Digimarkkinoinnin resursointi: käytössä olevat kanavat ja teknologiat ja sisällöntuotanto
 • Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
 • Suositukset markkinoinnin toimenpiteiksi ja toiminnan kehittämiseen tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. myynnin ja markkinoinnin yhteistyö)

Toteutus:

Palvelukokonaisuus (kesto n. 4-8 viikkoa) koostuu lähtötilanneanalyysistä ja yhteisestä työpajatyöskentelystä. Markkinointistrategia muotoutuu lopulliseen muotoonsa asiantuntijatyönä.

Kokonaisuuden tukena hyödynnetään helppokäyttöistä verkkotyötilaa, joka mahdollistaa myös muiden kuin työpajassa mukana olevien osallistujien osallistamisen ja tiedon keruun – parhaimmat tulokset syntyvät kun asiakastyössä sekä markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevä henkilöstö voi vaikuttaa strategian luomiseen.

VAIHE 1: Kasvun vauhdittajat -lähtötilannekartoitus sekä aloitustapaaminen (2 h), jossa tarkennamme kehittämisteemoja lähtötilanteen perusteella.

VAIHE 2: Työpajatyöskentely (kesto 3-4 h, toteutus paikan päällä tai videon välityksellä). Lisäksi asiantuntijatyö ja työpajatyöskentelyyn liittyvät ennakkotehtävät.

 • Työpaja 1 pitää sisällään katsauksen nykyaikaiseen markkinointiin, jonka jälkeen työskennellään tavoitteiden ja mittareiden parissa. Lisäksi tarkastelemme tavoiteltavia kohderyhmiä sekä yrityksen palvelu-/tuotetarjontaa.
 • Asiantuntijatyö: markkina- ja kilpailija-analyysi.
 • Työpaja 2 pitää sisällään työskentelyä asiakasymmärryksen kasvattamisen parissa. Kirkastamme yrityksenne asiakaslupausta ja rakennamme yhteisen näkemyksen tavoiteltavista asiakaskohderyhmistä ja siitä, miten myynti ja markkinointi toimivat yhteistyössä, erityisesti digitaalisissa kanavissa.
 • Asiantuntijatyö: käytössä olevat kanavat ja teknologiat, suositukset markkinoinnin toimenpiteiksi ja toteutukseen.

VAIHE 3: Markkinointistrategian toteutus ja suunnitelman esittely

– Lopullinen markkinointistrategia esitellään tilaajalle.

Oletko saanut yrityspalvelusetelin?

Kysy lisää markkinoinnin kehittämisestä.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille (kotipaikka ja/tai toimipaikka Jyväskylässä).

Ota yhteyttä