Mitä yhteistyö digimarkkinointitoimiston kanssa voi tarkoittaa? Jos yritykseltäsi puuttuu osaamista digimarkkinoinnista, voi ulkoistaminen digimarkkinointikumppanille olla riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin.

Mitä yhteistyö digimarkkinointitoimiston kanssa tarkoittaa?

Markkinointialalla on kirjava joukko erilaisia toimistoja ja yhteistyökumppaneita. On hyvä, että alalla on tarjontaa ja näkökulmia, mutta yhteistyökumppania etsittäessä on ensimmäisenä hyvä tunnistaa oma tarve: tarvitaanko yhteistyötä varten sisällöntuotantoa, verkkosivuston toteutusta vai koko brändin uudistamista? Onko verkkosivusto hyvällä mallilla ja tarve on digimarkkinoinnin hyödyntämisessä? Mikä on oikea lähestymistapa ja strategia oman markkinoinnin toteuttamiseen?

Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. On erilaisia lähestymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia ja  sisältömarkkinointia. Joillekin voi riittää pelkästään Google-mainonnan toteuttaminen.

Digimarkkinointiin erikoistuneen yhteistyökumppanin työ alkaa usein vaiheessa, jossa verkkosivusto on uusittu tai markkinoinnin toimenpiteitä halutaan siirtää digitaalisiin kanaviin. Jo verkkosivuston kehittämisvaiheessa on hyvä katsoa tulevaisuuteen – millä toimenpiteillä rakennetaan ja saavutetaan myös verkkosivustolle asetetut tavoitteet? Millaisia toiminnallisuuksia verkkosivusto tarvitsee ja miten näiden toimivuutta seurataan?

Hyvä kumppani ei katso vain yksittäisiä kanavia vaan ymmärtää markkinoinnin monipuolisuuden ja kokonaisuuden. Selkein ero perinteisemmän mainostoimiston näkökulmasta on se, että yksittäisen mainoskampanjan sijaan yhteistyölle luodaan pitkäkestoisempaa mallia, joka on usein myös tehokkaampaa tuloksien näkökulmasta. Nykyaikaisen markkinoinnin ”pelimerkit” eroavat todella paljon siitä ajasta, kun lehtimainos oli helppo ratkaisu markkinoinnin toimenpiteisiin.

On vaikea sanoa etukäteen mikä toimii ja mikä ei. Työkalut mahdollistavat viestien ja mainonnan testaamisen sekä markkinoinnin jatkuvan kehittämisen. Seurantatyökalut antavat myös tietoa asiakkaiden käyttötottumuksista. Jatkuva tekeminen ja yhteistyö voi kuulostaa raskaalta tekemiseltä, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Toimistot ovat kehittäneet entistä ketterämpiä yhteistyömalleja ja avointa ja näkyvämpää tekemistä. Unohda siis perinteinen mainoskampanja-ajattelu ja rakenna jatkuvasti parempaa asiakaskokemusta verkossa.

Enemmän kuin mainontaa

Lähtökohtana on tavoiteltavan kohderyhmän vaivaton asiointi digitaalisissa kanavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinointi on paljon enemmän ”kädet savessa” hommaa kuin moni edes ymmärtää. Keskiössä on sinun asiakkaasi.

 

 

Yhteistyössä pyrimme yksittäisen kanavan/kampanjoinnin sijaan siihen, että varmistamme asiakkaan saumattoman kokemuksen digitaalisissa kanavissa. Harvemmin tämä onnistuu kampanjoimalla muutaman viikon ajan yhdessä kanavassa, mutta se voi olla yhteistyömme startti. Kokonaisvaltaisemmasta tekemisestä hyödymme molemmat.

Mainonnan työkalujen tehokas käyttö vaatii enemmän perehtymistä kuin ”mainosta julkaisua” -napin painalluksen. Kyllä, puhun palveluntarjoajan näkökulmasta, mutta vuosien kokemus ja markkinointihenkilöstön resurssien rajallisuus muiden töiden ohella ovat tämän näkemykseni takana.

Tehokkuus tulee mainonnan jatkuvasta testaamisesta ja skaalaamisesta, ei yksittäisistä kampanjoista.

Digimarkkinointikumppani voi toimia osana markkinointitiimiä tai vastata itsenäisesti tietystä digimarkkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana. Jos tiimistä puuttuu osaamista digimarkkinoinnista, voi ulkoistaminen olla riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Tavoitteena voi olla kasvu ja digimarkkinoinnin valmiuksen rakentaminen, joka johtaa markkinoinnin osaajan palkkaamiseen.

Lähtökohtana ovat yrityksen tavoitteet ja läpinäkyvä yhteistyö

Jos haluat panostaa markkinointiin, vaatii se jatkuvaa työtä ja testaamista. Yhteistyön alussa ja suunnitteluvaiheessa kädessäsi on tavoitteisiin pohjautuva etenemismalli. Tuloksellisuutta ja markkinoinnin vaikutuksia on vaikea todentaa parin viikon mainoskampanjalla. Sen sijaan suosittelen, että yhteinen tekeminen kestää vähintään 4–6 kuukautta.

Varsinainen toteutus voidaan tehdä sprintteinä, jolloin toimenpiteitä kehitetään viikko-/kuukausitasolla. Vaihtoehtoisesti kokonaisuus voi rakentua useamman kuukauden monikanavaiseksi markkinoinniksi, jossa pyritään asiakkaan näkökulmasta oikea-aikaiseen viestintään oikeissa kanavissa.Tämän suunnitelman pohjalta alkaa asiantuntijatyö, joka voi sisältää seuraavia osa-alueita:

 

Markkinoinnin seuranta ja ylläpito-oikeudet kuntoon

Varmista yhteistyökumppanilta, että pystytte seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta. Tässä esimerkki siitä, mitä toiminnallisuuksien ja tuloksellisuuden seuranta käytännössä voi tarkoittaa.

  • Ylläpito-oikeudet eri järjestelmiin
  • Tarvittaessa perustamme mainostilit asiakkaan käyttöön
  • Google Analytics -seurannan asetukset
  • Muut tarvittavat järjestelmät
  • Mainonnan tuloksien seuranta.

Aloita tavoitteesta. Millaista tietoa tarvitset, että tiedät olevasi menossa kohti oikeaa suuntaa? Jos markkinoinnin tavoitteena on edistää myyntiä ja tuottaa myynnin tueksi potentiaalisia asiakkaita, tulee mittaristo ja näkymä rakentaa niin, että tämä tavoite tulee näkyväksi. Alla olevassa esimerkissä seurataan verkkosivuston kautta kertyneiden yhteydenottojen määrää.

Millaista on yhteistyö Flumenian kanssa?

Digimarkkinointitoimisto Flumenia on syntynyt halusta auttaa yrityksiä ja markkinoinnin tekijöitä. Uskon, että yli 10 vuoden kokemuksestani riittää jaettavaksi muille, joten haluan olla edistämässä paremman markkinoinnin toteuttamista niin tekijänä kuin markkinoinnin valmentajana. Flumenian toimisto sijaitsee Jyväskylästä, mutta asiakkaita meillä on ympäri Suomen. Käytössämme on tehokkaat työkalut etä- ja verkkostyöskentelyyn.

Flumenian tiimi on parhaimmillaan kokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luovat idea ja toteutukset, myynnin edistäminen, sisältömarkkinointi ja tekninen osaaminen. Asiakas keskustelee aina toteuttajan kanssa ilman välikäsiä ja toinen puoleni, strateginen osaaja ymmärtää ”ison kuvan” lisäksi käytännön toteuttamisen. Tämän myötä yhteistyö pienen toimijan kanssa on sujuvaa.

Vaikka hallitsemme digimarkkinoinnin kokonaisuuden laajasti, emme kuitenkaan osaa kaikkea. Voimme hyödyntää verkostostamme löytyviä osaajia myös brändin uudistamiseen, verkkosivustojen ja markkinointimateriaalien toteuttamiseen.