Kun puhutaan työelämän moniosaajista ja markkinoinnin yksisarvisista 🦄, haetaan silloin henkilöä, joka hallitsee kaiken. Millainen on tulevaisuuden markkinoinnin osaaja?

Flumenian rekrytoinnin osalta yhtenä haasteenani on ollut työtä kuvaavan nimikkeen määrittely. Yrityksen ydinosaaminen on pohjautunut digitaalisen markkinoinnin osaamiseen, josta haluaisin pian poistaa termin digitaalinen. Monesti markkinointia suunnitellaan kanavan tai teknologian kautta tai digitaalisen mainonnan kulmalla, mutta todellisuudessa markkinointia pitää katsoa kokonaisvaltaisemmin.

Olen törmännyt termiin ”T-mallin markkinoija”, joka mielestäni kuvastaa parhaiten työnkuvaamme. Meillä tiimi ei organisoidu myyntimiehen presentaation mukaan tarjoamaan yksittäistä kampanjaa Facebookissa vaan aina asiakkaan sen hetkisen ja muuttuvan tarpeen mukaan. Oikeastaan meidän tekeminen organisoituu loppuasiakkaan helpomman asioinnin tehostamiseen aina tunnettuuden kasvattamisesta päätöksentekoon asti.

Kehitämme ja teemme toimenpiteitä niihin osa-alueisiin, jotka sillä hetkellä vaativat huomiota, jotta markkinointi olisi toimiva kokonaisuus. Se voi alkaa markkinointistrategialla, jossa priorisoidaan markkinoinnin osa-alueiden kehittäminen yrityksen lähtötilanteen pohjalta. Sen jälkeen jatkamme yhteistyötä toimenpidesuunnittelun parissa, jossa määritellään tarkemmin markkinoinnin käytännön toteutusta – ja sitten hommiin. 💪 Siinä lyhykäisyydessään jatkuvan yhteistyön mallimme.

Meidän tavoitteena on suunnitelmallisesti kehittää tuloksellista markkinointia. Me emme ole ”perinteisen maailman” mainostoimisto, jonka tekeminen perustuu suoritteisiin. Me tuotamme näkemyksiä tarvittavista kehittämistoimenpiteistä seurannan ja analytiikan pohjalta, emme sen pohjalta mikä markkinointialalla on trendikästä.

Miten T-mallin markkinoija eroaa generalistista tai spesialistista?

Eli haette sittenkin kaiken osaajaa? Vastaus tähän on ei. T-mallin markkinoijan vahvuus on siinä, että hänellä on hallussa perusteet markkinoinnin eri osa-alueista ja taustalla on syvempi osaaminen esimerkiksi sisältömarkkinoinnin tai maksetun mainonnan toteutuksesta. Alla olevassa esimerkkikuvassa on tyypillisiä osa-alueita, joita asiakkaidemme kanssa kehitämme, mutta se ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi osata syvällisesti nämä kaikki ja olla kaiken spesialisti. Me käytämme myös kumppaneita esimerkiksi verkkosivuston tekniseen toteuttamiseen, videotuotantoihin, valokuvaukseen ja tarvittaessa myös sisällöntuotantoon.

Meidän tiimiin sopii parhaiten tekijä, joka haluaa kehittää markkinoinnin kokonaisymmärrystä ja on tehnyt aikaisemmin 1-2 osa-aluetta syvemmin. Sinulla voi olla maksetun mainonnan ”paletti” hallinnassa, mutta myös perustietoa markkinoinnin muista osa-alueista. Haluat laajentaa osaamistasi markkinoinnin kokonaisuuden hahmottamisesta ja strategisemmasta osaamisesta. Seuraava luonteva vaihe voi olla myös se, että jaat osaamistasi kouluttajana, syvennyt hankkimaan lisäoppia vaikka analytiikasta tai hyppäät haasteellisempiin tehtäviin strategin roolissa.

T-Mallin markkinoija – markkinoinnin osaaja

 

Millaista T-mallin markkinoinnin osaajan työ on käytännössä?

Tässä alla muutamia esimerkkejä T-mallin markkinoijan työstä Flumenialla:

  • Asiakkaamme X tarvitsee verkkosivustolle asiakastarinan. Jos taustallasi on sisältömarkkinoinnin vahvuuksia, voisit olla mukana tämän asiakkaan tiimissä, jolloin asiakastarinan toteuttaminen on sinun työpöydälläsi. Olet tutustunut aiemmin asiakkaan tavoiteltavaan kohderyhmään, joten pystyt rakentamaan haastattelukysymyksillä selkeää runkoa tarinalle. Sen tavoitteena on tukea uusien asiakkaiden hankintaa ja poistaa ostamisen esteitä. Se ei keskity pelkästään hehkuttamaan yhteistyön onnistumista. Haastattelet asiakkaan ja tuotat tekstin. Tässä kohtaa pystyt huomioimaan sisällön hakukoneoptimoinnin, kirjoittamaan tästä valmiiksi täydentävät tekstit, joita voimme hyödyntää sosiaalisen median kanavissa – päivitysteksti on suunnattu sivun seuraajille, jotka jo tuntevat yritykset, mutta osaat huomioida myös mainontaan näkökulmia, joita tarvitaan uusien asiakkaiden houkutteluun. Lähetämme myös säännöllistä uutiskirjettä, joten samassa dokumentissa on hahmoteltu ensimmäinen versio uutiskirjeen nostosta. Jos mainonnan toteutus on hyvin hyppysissä, voit tehdä kampanjan itse tai siirtää sovitulle tiimiläiselle. Hän pääsee rakentamaan kampanjaa valmiista sisällöstä ja voi antaa sisällölle kommentteja aiemman kampanjoinnin pohjalta.

 

  • Olet työskennellyt jo digimarkkinoinnin parissa ja saat vastuullesi verkkokauppa-asiakkaan. Pystyt analysoimaan raporteista selkeitä kehittämiskohteita niin mainonnan kuin verkkokaupan kehittämiseen. Meillä on minimissään 2 mainonnan kanavaa käytössä ja voimme lisätä markkinoinnin yhteenvetonäkymään seurattavaksi mm. verkkokaupan ja -sivuston näkyvyyden kehittymistä. Huomaat raportoinnin näkymästä, että markkinointi toimisi paremmin, jos tuottaisimme aiheesta Y lisää sisältöä verkkosivustolle. Aiheella Y yritys näkyy heikosti ja ehdotat sisältömarkkinoinnin toimenpidettä rohkeasti. Jos kampanja ei tuota tuloksia verkkokaupan myynnissä, optimoit nykyisiä mainoksia. Jos se ei näytä tuottavan tuloksia, mietit toimenpiteitä, joilla mainontaa voisi tehostaa tai erilaista lähestymistapaa markkinoinnin toteuttamiseen.

 

  • Entäpä jos asiakkaanasi on B2B-markkinointia tekevä asiakas? Tässä on hyvä ymmärtää sisältömarkkinoinnin kokonaisuutta ja silloin pystyt auttamaan sisältöjen ja niiden näkyvyyttä tukevien kampanjoinnin suunnittelussa. Se tavoittaa oikealla viestillä oikeaan aikaan – uusia asiakkaita, jotka eivät palvelua tunne, kampanjointia heille, jotka osaavat jo palveluita hakea ja uudelleenmarkkinointia heille, jotka ovat jo lähellä ostopäätöstä.

 

  • Teet asiakkaalle kampanjasuunnitelmaa. Asiakkaalle on aiemmin tehty FB-mainontaa ja Google Ads-mainontaa, mutta verkkosivuston analytiikka näyttää ettei verkkosivuston liikenteessä ole liiemmin kasvua. Google Ads tuo kävijöitä, mutta käy ilmi, että yrityksen palveluihin liittyviä sanoja haetaan melko vähän. Tähän tarvitaan siis uutta lähestymistapaa markkinointiin ja asiakas tarvitsee tunnettuuden kasvua oman kohderyhmänsä keskuudessa. Ehdotamme asiakkaalle suunnitelman uudelleenarviointia ja tietoisuuden kasvattamiseen keskittymistä seuraavien kuukausien aikana.

Meillä Flumenialla työ on syvällisen kanavaosaamisen sijaan enemmän liiketoimintaa tukevien markkinointihaasteiden ratkomista. Roolissasi on tärkeää hahmottaa asiakkaan liiketoimintaa ja markkinoinnin kokonaisuutta vaikka olisit tietyssä asiakkuudessa vastuussa kampanjoinnin toteuttamisesta. Pystyt silloin analysoimaan kampanjoinnin vaikuttavuutta verkkosivuston tavoitteiden kautta. Vastaavasti toisen asiakkaan kanssa vastaat heidän kokonaisuuden suunnittelusta, asiakasyhteydenpidosta ja markkinoinnin kehittämisestä. Meillä asiakkaat saavat jutella tekijöiden kanssa suoraan.

Kenelle T-mallin markkinointityö sopii?

Tämä sopii erityisesti sinulle, jos haluat olla tekijä, jolle markkinointialalla on kysyntää tulevaisuudessakin. Tätä työtä ei opi koulun penkiltä vaan tekemällä, testaamalla, analysoimalla ja opittua soveltamalla. Uusia näkökulmia kokeilemalla ja asioihin perehtymällä. Tärkeintä tulevaisuuden markkinoijan työssä on nimenomaan se, että puhumme liiketoimintaa kehittävistä kokonaisuuksista, ei mainonnan näyttömääristä ja klikkauksista.

Perusteita markkinoinnin eri osa-alueisiin voi oppia vaikka käymällä Googlen tarjoamista maksuttomista verkkovalmennuksista tai HubSpotin Akatemiasta.

Kanavat muuttuvat, käyttötottumukset muuttuvat, mutta mielestäni markkinoinnin perusteet eivät. Jos me kiinnitämme tekemisessä aina katseen (loppu)asiakkaaseen, olemme matkalla parempaan ja vaikuttavampaan suuntaan.