Haluan olla askeleen edellä: seuraan jatkuvasti kehittyvää alaa, jotta voin tuoda valmennuksiin ja asiakastöihin uusia näkemyksiä ja ohjata digimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta kohti tuloksellisuutta.

Digimarkkinoinnin muutokset pitävät ”hereillä” ja asiantuntijan työ on jatkuvaa uuden oppimista ja oivaltamista: ”työssäoppimisen” lisäksi kuuntelen alan kirjallisuutta, luen ja luon blogeja sekä seuraan eri asiantuntijoita. Blogin kirjoittaminen auttaa jäsentämään kokonaisuuksia, oppimaan uusia asioita ja tutustumaan uusiin toiminnallisuuksien muutoksiin. Olen myös koonnut blogiksi hyviä tiedonlähteitä digimarkkinoinnin perusteista.

Lisäksi pyrin osallistumaan eri tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla. Osallistun ensi viikolla Tsekeissä järjestettävään digitaalisen markkinoinnin tapahtumaan, jossa olen vieraillut pari kertaa aikaisemmin. Aiemman kokemuksen perusteella tästä tapahtumasta on jäänyt todella paljon oppia omaan työhön. Puheenvuorot ovat olleet käytännönläheisiä liian laajojen aiheiden ja innostamispuheenvuorojen sijaan ja tapahtuman ensimmäinen päivä vietetään ”kädet savessa” työpajoissa.

Asiakasymmärryksen kasvattaminen  ❤️ sisältö(markkinointi)

Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, sen hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja sopivien kanavien valinnassa.

Vuoden 2016 tapahtumasta jäi erityisesti mieleen hakukoneen muutokset ja Rankbrain: Googlen hakukoneen kehittyessä luonnollisten hakutulosten sijaintiin vaikuttavat pelkkien avainsanojen lisäksi sen vastaavuus asiakkaan tiedon tarpeeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä kuinka laajalti verkkosivustolla tarjotaan eri sisältöä samasta aiheesta asiakkaan ostovaiheen näkökulmasta: informatiivinen ja taustoittava tieto, teknisiä tietoja sisältävä tuotesisältö vertailun tueksi tai toimintaan keskittyvä sisältö, joka ohjaa ostamaan. Markkinoinnin näkökulmasta tämän asiakasymmärryksen ja tarpeen tunnistaminen tarkoittaa myös sisällön muotoa: lukeeko asiakas mieluummin tekstiä, hakeeko hän aiheesta ohjevideoita vai etsiikö hän inspiroivia kuvia?

Huh! Tämä sisällön loputon määrä ja eri muodot voivat tuntua vaativalta ja työläältä. Näen sen kuitenkin markkinoinnin ja myynnin toteuttamisena verkkomaailmaan soveltuvalla tavalla. Samaa keskustelua käydään asiakkaiden kanssa myymälässä (tuotteen esittely, vertailu, myyntivaltit eli asiakkaan saamat hyödyt, toiminnallisuuksien läpikäynti) tai asiantuntijapalveluiden myynnissä. Sisällöillä voidaan vakuuttaa asiakas jo ennen kuin hän on yhteydessä myyjään tai saapuu myymälään. Soiton yhteydessä asiakas on jo tietoisempi omasta tarpeestaan. Tämän tavoitteena on palvella ja auttaa asiakasta.

Miten eri kanavat vaikuttavat ostopäätökseen?

Osallistun tapahtuman ensimmäisenä päivänä dataohjatun markkinoinnin attribuutiomallinnus -työpajaan, jota odotan innolla. Digimarkkinoinnin sanaston ensimmäisessä osassa avattu termi attribuutiomallinnus tarkoittaa kokonaiskuvaa eri markkinointikanavien vaikutuksesta lopulliseen ostoon. Usein analytiikasta tulkitaan viimeisen liikenteen lähteen vaikutusta ostotapahtumaan tai konversioon (= verkkosivuston tavoite), joka saattaa vääristää monikanavaisen markkinoinnin merkitystä asiakkaan ostamisen eri vaiheissa.

Sama ajatus sisällöntarpeesta ja asiakasymmärryksestä tukee monikanavaisen markkinoinnin mallintamista: tuuppaatko ”osta nyt” mainoksen käyttäjälle, jolla ei ole tarvetta ko. palvelulle tai ole kuullut aiemmin mitään vai rakennatko (=opetatko asiakkaasi palveluidesi ja tuotevalikoiman pariin?) asiakkaan matkaa eri kanavissa niihin sopivilla sisällöillä? Ja millainen vaikutus ostoa edeltävillä sisällöillä on ollut? Odotan innolla päivää, jolloin pääsen kasvattamaan omaa osaamistani ja ymmärrystäni datan hyödyntämisestä markkinoinnin tukena. Varsinaisen seminaaripäivän puheenvuorot keskittyvät mm. dataan, asiakasymmärrykseen ja analytiikkaan, joten luvassa todella mielenkiintoinen vierailu Prahaan.


Lataa maksuton digimarkkinoinnin työkirja, joka pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen, kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin ja välitehtäviä suunnittelutyön tueksi.