Okmetic on puolijohdealan asiantuntijayritys, joka valmistaa korkean teknologian piikiekkoja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Vauhdittaakseen Okmeticin huimaa kasvua, on Flumenia tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä rekrymarkkinoinnin kehittämiseksi.

Okmetic investoi tehdaslaajennukseen lähes 400 miljoonaa euroa, mikä kaksinkertaistaa yrityksen tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon tulevaisuudessa. Kasvava yritys ei voi kuitenkaan kukoistaa ilman osaavaa työvoimaa – yrityksen henkilöstö kasvaa lähivuosina lähes 500:lla henkilöllä.

Henkilöstöhallinnossa kannattaa harkita digimarkkinointiin perehtyneen kumppanin apua, koska erilaisten työkalujen tehokas haltuunotto vaatii aikaa ja resursseja. Flumenia on ulkoisena kumppanina auttanut tekemään rekrymarkkinoinnistamme systemaattista ja suunnitelmallista. Jotta liiketoiminta voi menestyä, taloon täytyy löytää parhaat osaajat. Osaava työvoima on avainasia yrityksemme kasvulle, koska yritys on yhtä hyvä kuin sen henkilöstö. Rekrymarkkinoinnin ansiosta olemme löytäneet oikeanlaisia huippuosaajia, joilla on erilaisia taustoja ja vahvuuksia.

Näin suuren työntekijäjoukon löytäminen ei onnistu ilman ammattimaista ja ajassa kiinni olevaa rekrymarkkinointia. Niinpä Okmetic arvioi, että ulkoinen markkinointikumppani pystyisi saamaan rekrymarkkinoinnille uudenlaisen strategisen ja suunnitelmallisemman otteen.

Okmetic valitsi toukokuussa 2021 kumppanikseen Flumenian, joka on auttanut haastamaan, sparraamaan ja ideoimaan rekrymarkkinoinnin toimenpiteitä. Flumenia on juuri sopivan kokoinen kumppani, jonka etuna ovat ketterät ja skaalautuvat toimintamallit ja ne istuvat hyvin isonkin firman tarpeisiin.

Systemaattinen rekrymarkkinointi perustuu analytiikkaan

Työvoiman rekrytointi on muuttunut merkittävästi viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Perinteiset keinot, kuten ilmoittelu työpaikkaportaaleissa ja yksittäisten työpaikkojen mainostaminen, eivät enää toimi etenkään haastavissa erityisosaamista vaativissa rekrytoinneissa.

Flumenia on löytänyt Okmeticille uusia keinoja rekrytointiin ja osaajien houkutteluun. Koska ihmiset etsivät tietoa työpaikoista digitaalisessa ympäristössä, Okmetic on aktivoitunut monikanavaisesti niin sosiaalisessa mediassa kuin verkkosivuillaan.

Tavoite on ollut selkeä: samalla tavalla kuin digimarkkinointi tukee myyntiä, rekrymarkkinointi tukee rekrytointia. Rekrytoinnissa onkin olennaista tuntea eri kohderyhmät ja kanavat sekä toteuttaa rekrymarkkinointia pitkäjänteisesti analytiikkaan ja dataan perustuen.

Flumenia seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta säännöllisesti, jotta Okmeticin rekrytointi sujuisi mahdollisimman jouhevasti ja tehokkaasti. Yrityksen rekrymarkkinointi onkin noussut seuraavalle tasolle jatkuvan ja systemaattisen markkinointiyhteistyön ansiosta.

Työnantajamielikuva syntyy pitkäjänteisen työn tuloksena

Tuloksellinen rekrytointi pohjautuu suotuisaan ja vetovoimaiseen työnantajamielikuvaan. Flumenia on auttanut Okmeticia rakentamaan omaa työnantajamielikuvaansa siten, että yrityksellä on käytössään myynnin ja markkinoinnin veroiset työkalut ja toimintamallit.

Työnantajamielikuvan luomisessa Flumenia on rohkaissut Okmeticia korostamaan yrityksen uniikkeja vahvuuksia: Miksi juuri Okmeticille kannattaa tulla töihin? Mitä yritys tarjoaa puolijohdealan asiantuntijoille? Mikä tekee Okmeticista alansa parhaan firman?

Yrityksen aitoa tunnelmaa ja sielua on tuotu rehellisesti esille esimerkiksi osaajatarinoiden avulla. Tällöin rekrymarkkinointi ei ole päälleliimattua, vaan kertoo osaajien sanoin työpaikan ilmapiiristä ja tekemisen tavoista.

Markkinointiyhteistyön myötä Okmetic on vahvistanut asemaansa kiinnostavana työnantajana ja Flumenian avustuksella Okmetic on testannut digimarkkinoinnin mahdollisuuksia ja osaajien rekrytointia myös kansainvälisesti.

Flumenia on tuonut meille uusia ajatuksia ja tulokulmia rekrymarkkinointiin. Koska Flumenialla on kokemusta muistakin yrityksistä ja erilaisilta toimialoilta, heidän monipuoliseen osaamiseensa voi luottaa. Flumenian kaltainen ulkoinen kumppani osaa arvioida omaa tekemistä ja sen tasoa.

Vaikka yrityksen rekrytointi sujuisi hyvin, maailma ympärillä elää jatkuvasti. Siksi nykytilanteeseen ei kannata tuudittautua, vaan tehdä toimenpiteitä etukenossa osaavan kumppanin kanssa. Jatkuvan yhteistyön mallissamme luottamuksellinen ja rehellinen suhde on ollut erittäin tärkeä.

Henkilöstöhallinnossa kannattaa harkita digimarkkinointiin perehtyneen kumppanin apua, koska erilaisten työkalujen tehokas haltuunotto vaatii aikaa ja resursseja. Flumenia on ulkoisena kumppanina auttanut tekemään rekrymarkkinoinnistamme systemaattista ja suunnitelmallista.

Jotta liiketoiminta voi menestyä, taloon täytyy löytää parhaat osaajat. Osaava työvoima on avainasia yrityksemme kasvulle, koska yritys on yhtä hyvä kuin sen henkilöstö. Rekrymarkkinoinnin ansiosta olemme löytäneet oikeanlaisia huippuosaajia, joilla on erilaisia taustoja ja vahvuuksia.

Jaska Tuominen

Henkilöstöpäällikkö

Vastaavanlaisia töitämme

Howspace

MKO Ympäristöpalvelut Oy