“Lakeland Finland -alueen liittyvien brändihakujen määrä Googlen hakukoneessa kasvoi yli 2340 % kolmessa kuukaudessa.”

Järvi-Suomen matkailualueet ovat kehittäneet yhteistyössä alueen matkailutarjonnan löydettävyyttä ja Lakeland-matkailualueen tunnettuutta. Toukokuussa 2023 julkaistiin www.visitlakelandfinland.com -sivusto, joka on ensimmäinen matkailutuotteita kootusti esittelevä ja ostoväylän tarjoava alusta.

Yhteistyömme tavoitteena oli lähteä pilotoimaan alueen näkyvyyteen tähtääviä toimenpiteitä, keinoja verkkosivuston liikenteen kasvattamiseen sekä rakentamaan asiakkaan ostamisen polkua haaveilusta aina myynnin tukemiseen asti. Lisäksi tavoitteena oli tarjota tietoa kehittämisen tueksi – millaisia trendejä tunnistamme kohderyhmien digitaalisesta ostokäyttäytymisestä sekä siitä, mitkä ovat alueen sitouttavimpia matkailuvaltteja.

Millaisia tuloksia odotimme?

Rakensimme yhteistyön alussa selkeät numeraaliset tavoitteet ja mittarit perustuen matkailualan dataan – tavoittelimme n. 30 000 verkkosivuston vierailua kun pilotointivaihe oli suhteellisen lyhytkestoinen. Valitsimme tässä vaiheessa mukaan keinoja, joita on helppo testata ja kokeilla, kun tavoitteenamme oli tuoda Lakeland-alueen tarjontaa saksalaisten sekä UK:n matkailijoiden, erityisesti perheiden ja pariskunnittain matkaavien, keskuudessa.

Tunnistimme Visit Finlandin matkailijatutkimuksien ja yhteisen työpajatyöskentelyn pohjalta alueen vetovoima- ja erottautumistekijöitä, näitä tarkensimme myös datan pohjalta saatujen oppien perusteella. Viestinnän kirkastamisella sekä datasta saatujen tietojen perusteella tehdyt muutokset saivat aikaan parempaa sitoutumista kohderyhmän keskuudessa.

Maailman onnellisin Lakeland – järvet ja mökit

Suomi tunnetaan tutkimuksienkin mukaan maailman onnellisimpana kansana ja halusimme tätä viestiä rakentaa myös osana tunnettuuden ja bränditietoisuuden kasvattamista, jotta tuemme myös Visit Finlandin tekemää työtä. Lisäksi kohderyhmät näkivät Lakeland-brändiä ja -sisältöjä eri kanavissa mm. turvallisuus-, sauna-, kulttuuri-, luonto-, ja metsäteemoilla tuoden aiheita esiin suomalaiselle luontevan nöyryyden ja “humbly the best”-sanoman kautta. Visit Lakeland -alueen tunnettuutta kasvatettiin mm. eri matkailu- ja perheille suunnatuissa medioissa Saksassa ja Iso-Britanniassa ja kohderyhmän tavoittamisessa hyödynnettiin kohdemarkkinoiden käyttämiä erilaisia matkailumedioita, varausalustoja sekä applikaatioita.

Verkkosivuston vierailijoiden määrän ennuste ylittyi kolminkertaisesti

Brändin vetovoima ja tunnettuus saatiin kasvuun lyhyellä aikavälillä. Kun tavoittelimme 29 000 verkkosivuston istuntoa, oli kolmen kuukauden ajanjaksolla yli 93 000 sivustoistuntoa. Pilotoinnin aikana kokeilimme keinoja, jotka osoittautuivat monin osin ennustetta paremmaksi – yhden klikkauksen hinta (CPC) oli keskihinnaltaan 0,48 € (ennuste 0,83 €) ja näyttöjen määrä yli 20 miljoonaa (ennuste n. 7 milj.).

Näiden lukujen lisäksi tunnistimme merkittäviä onnistumisia ja kasvatimme ymmärrystä kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden digitaalisessa ostokäyttäytymisessä. Jo kolmen kuukauden aikana Lakeland Finland -alueen liittyvien brändihakujen määrä Goolen hakukoneessa kasvoi yli 2340 %.  

Eniten hakuja kohdistui majoitukseen sekä lomiin Suomessa.Tämä osoitti selkeää kiinnostusta alueen matkailutarjontaa ja -yrityksiä kohtaan: yritysten tuotteita ja palveluita katsottiin yli 14 000 kertaa ja sivustolta ohjautui eteenpäin (myyntikanavat, alueen toimijoiden verkkosivustot) 4,93 % kaikista sivuston kävijöistä.

Tämä yhteistyö toi Visit Lakeland -matkailualueelle merkittävää tietoa alueen vetovoimatekijöistä, kohderyhmän kiinnostusta herättävistä ja sitouttavista viestinnän teemoista. Lisäksi jatkoa ajatellen Visit Lakelandilla on tiedossa arvio yhden potentaalisen matkailijan kustannuksesta sekä vertailutietoa eri keinojen ja myyntiin tähtäävien toimenpiteiden toimivuudesta.

 


 

Lisätietoja: Yli 100 000 kansainvälistä matkailijaa kiinnostunut Järvi-Suomen matkailutarjonnasta [Lahti Region]

Flumenian valintaan vaikutti selkeä ja hyvä tarjous, josta jäi tunne ja kuva, että Flumenian valitessamme tiedämme, mitä saamme. Yhteistyö sujui mainion mallikkaasti ja palaverit olivat hyviä ja tuottoisia. Yhteisistä pohdinnoista oli selkeästi hyötyä. Ne auttoivat tulosten nousujohteiseen paranemiseen markkinointikampanjan edetessä.

Viiden alueorganisaation yhteinen kv-markkinointikampanja antoi meille paljon tietoa jatkoa ajatellen. Opimme, mitkä teemat ja kuvat toimivat markkinoinnillisesti parhaiten saksan ja englannin markkinassa. Saimme myös arvokasta informaatiota, mitkä sisältömme ja tuotteemme vetosivat matkailijaan ja kuinka moni heistä meni ostopolun loppuun yrittäjän verkkokauppaan asti.

Lari Rusila

Head of Growth, Lahti Region

Vastaavia toteutuksiamme

Howspace

Hotelli Alba