Jyväs-Optiikka on jyväskyläläinen optikkoliike, joka erottuu kilpailijoistaan värikkäällä kehysvalikoimallaan. Flumenian toteuttama jatkuva kampanjonti ja  sisältömarkkinoinnin toimet ovat tuoneet liikkeeseen uusia asiakkaita ja yrityksen somekanaviin lisää seuraajia.

Pieni kivijalkaliike on panostanut aina asiantuntevaan palveluun ja persoonallisiin silmälaseihin. Yrittäjän työaika ei kuitenkaan riitä kaikkeen varsinaisen myymälän ulkopuolella. Siksi Jyväs-Optiikka päätti ulkoistaa sosiaalisen median markkinointitoimet Flumenialle syksyllä 2020.

Jyväs-Optiikalla oli selkeä haaste sosiaalisen median kanssa: somemaailmasta oli vaikea saada kunnolla otetta, vaikka toimenpiteitä on oikeasti mahdollista mitata. Mielessä kyti ajatus, että ulkopuolisen asiantuntijan olisi hyvä ottaa kokonaisuus hallintaan yrityksen puolesta.

Jyväs-Optiikan yrittäjä oli käynyt Flumenian somekoulutuksissa aiemmin, joten yhteistyö tuntui turvalliselta aloittaa entuudestaan tutun ja osaavan kumppanin kanssa. Jyväs-Optiikka vakuuttui etenkin Flumenian selkeästä ja ymmärrettävästä tavasta käsitellä somemarkkinointia.

Suunnitelmallista markkinointia monenlaisiin tarpeisiin

Markkinointitoimien tueksi Flumenia toteutti Jyväs-Optiikalle aluksi markkinointisuunnitelman. Tärkeässä roolissa oli asiakasprofiilien määrittäminen eli se, millaisia uusia asiakkaita mainonnalla pyritään tavoittelemaan. Suunnitelmallisuus on ollut jatkuvan kampanjoinnin tukipilari.

Säännöllisen kampanjoinnin rinnalla Flumenia on toteuttanut lyhyempiä mainoskampanjoita tukemaan esimerkiksi silmälasilinssien tarjous-tai tutustumiskampanjoita sekä uusia kanavia on kokeiltu rohkeasti, kuten natiivimainontaa eri verkkomedioissa. Koska Jyväs-Optiikan pääasiakasryhmän muodostavat naiset, mainontaa on kohdistettu tietoisesti myös miehille, jotta tunnettuus uuden kohderyhmän keskuudessa kasvaisi.

Kun Jyväs-Optiikalle julkaistiin uudet verkkosivut, Flumenia oli suunnittelemassa ja tuottamassa sisältöjä sivuille. Tekninen toteutus hankittiin ulkopuolelta. Myös verkkosivuston näkyvyyteen kiinnitettiin huomioita hakukoneoptimoinnin kehittämisellä ja Googlen hakusanamainonnalla.

Kampanjoinnin ohella Flumenia on kannustanut Jyväs-Optiikkaa tekemään itse orgaanista sisältöä Facebookiin ja blogiartikkeleita verkkosivuille. Osallistaminen on onnistunut hyvin, ja inspiroivat ja kohderyhmää kiinnostavat julkaisut ovat saavuttaneet potentiaalisten asiakkaiden huomion. 

Uusia asiakkaita ja lisää seuraajia sisältömarkkinoinnin keinoin

Kun yhteistyö Flumenian kanssa alkoi, elettiin koronapandemian takia epävarmoja aikoja. Syvällinen pohjatyö on kuitenkin tuottanut tulosta: Jyväs-Optiikan liikevaihto on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna, mikä korreloi toteutettujen markkinointitoimien kanssa.

Markkinoinnin haasteena on ollut sen mitattavuus, koska Jyväs-Optiikka on toistaiseksi ainoastaan kivijalkaliike, eikä sillä ole verkkokauppaa. Silti Jyväs-Optiikka on saanut merkittävästi uusia asiakkaita myymäläänsä ja uusia seuraajia somekanaviinsa. Myös tutut asiakkaat ovat huomanneet positiivisen muutoksen somessa ja kehuneet luottoyrityksensä markkinointia.

Flumeniaa ennen Jyväs-Optiikka oli tehnyt yhteistyötä muutamien mainostoimistojen kanssa, mutta tuolloin toteutukset eivät vastanneet Jyväs-Optiikan todellisia tarpeita. Sen sijaan nyt Jyväs-Optiikka kokee, että Flumenian asiantuntijat ymmärtävät, mitä yritys oikeasti kaipaa.

Parhaillaan Flumenia toteuttaa Jyväs-Optiikalle markkinointia jatkuvan yhteistyön periaatteella. Kuukausipalavereissa käydään läpi, mitä viime kuussa on saatu aikaan ja mitä seuraavan kuukauden aikana tapahtuu. Jyväs-Optiikka voi olla yhteydessä Flumeniaan milloin vain ja kysyä aina tarvittaessa apua.

Yhteistyö Flumenian kanssa on ollut alusta saakka helppoa, asiakaslähtöistä ja henkilökohtaista. Arvostan sitä, että Flumenian asiantuntijat selittävät asiat joka kerta niin, että minäkin ymmärrän. Ymmärrykseni somesta onkin lisääntynyt valtavasti, eikä se ole enää mikään himmeä kokonaisuus. 

Koen, että Flumenia on sisäistänyt sen, ettei Jyväs-Optiikka ole pelkästään tavanomainen optikkoliike. Molemminpuolisen ymmärryksen ansiosta Jyväs-Optiikalla on yleiskuva siitä, mitä haluamme olla, kun taas Flumenia tietää, millaisilla konkreettisilla askeleilla pääsemme lopulliseen tavoitteeseen.

Jatkuvan yhteistyömallin ansiosta somemarkkinointimme on nyt suunnitelmallista, jouhevaa ja luotettavaa. Jos jokin saa meidät eteenpäin, se on Flumenia. Jatkamme ehdottomasti laadukasta yhteistyötä Flumenian kanssa tulevaisuudessakin.

Kia Bergström

Yrittäjä, Jyväs-Optiikka