Verkostoituminen, keskustelu, luottamuksen ja asiakassuhteiden luominen, työelämän eri näkökulmien tarkastelu ja tunnettuuden kasvattaminen. Nämä ovat modernia markkinointia ja myyntiä tekevän yrityksen ja asiantuntijan some-markkinoinnin tavoitteita.

Sosiaalinen tarjoaa alustan avoimelle keskustelulle ja vuorovaikutukselle, mutta kuka tätä keskustelua lopulta käy? Kun koulutan eri työkalujen käyttöä osana yrityksen markkinointia, nousee monesti keskusteluun se, kuinka paljon minun pitäisi henkilökohtaisesti olla läsnä sosiaalisessa mediassa? Toiminko somessa asiantuntijana ja työntekijänä vai voinko toimia pelkästään yrityksen profiililla? Ja ennen kaikkea, voinko käyttää työaikaani somessa ”roikkumiseen”?

Vaikka yrityksen tavoitteena olisi se, että asiantuntijat ovat mukana markkinoinnissa ja näkyvillä yrityksen kanavissa, on tässä kyseessä kuitenkin kaksi eri asiaa. Me määrittelemme itse sen kuinka hyödynnämme sosiaalista media osana työrooliamme.

Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa 

Asiantuntijuuden rakentaminen on oman työelämän tukipilari. Asiantuntijana pystyt kasvattamaan yrityksen tunnettuutta, mutta asiantuntijuutesi ei ole yritykseen sidonnainen. Vaikka julkaisisit yritykseen liittyviä asioita, se ei tarkoita sitä, että henkilökohtainen profiilisi pitäisi valjastaa yrityksen päivityksien linkittäjäksi.

Henkilökohtaisen läsnäolon tulisi tukea sinun ammatillisia tavoitteitasi ja tehdä osaamisesi näkyväksi, jotta sen arvon ymmärtävät potentiaaliset asiakkaasi tai tulevat työkaverisi. Nämä tavoitteesi voivat muuttua matkan varrella ja verkostosi voi auttaa sinua saavuttamaan ne.

Teet asiantuntijuutesi aina itse näkyväksi ja rakennat samalla luottamussuhteet muihin ihmisiin.

Mieti ensin omat tavoitteesi sosiaalisen median hyödyntämisessä ja pohdi, millä keinoilla nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Toimiiko sosiaalinen media sinulle väylänä uuden työpaikan löytämiseen vai auttaako se sinua entistä mielenkiintoisempien projektien pariin eli toimiiko se nykyisten palveluiden myynnin edistäjänä? Oma aktiivisuus, verkoston luottamus ja suosittelu voivat tuoda asiantuntijalle uutta asiakaskuntaa vaikka ei itse toimisi myyjän roolissa.

Jokainen sosiaalisen median kanava tarjoaa mahdollisuuksia mm. lyhyiden tarinoiden tuottamiseen, videoiden ja Live-lähetyksien julkaisemiseen sekä omien ajatuksien jakamiseen esimerkiksi artikkelien, blogien tai päivityksien muodossa. Kirkasta omat vahvuudet ja se, millä tavoin sinun on helpoin tuottaa sisältöä? Jos kirjoittaminen on sujuvampaa kuin videolla puhuminen, on hyvä keskittyä sisällön tuottamiseen tekstien muodossa.

Tämän jälkeen kannattaa tutustua kanaviin, jotka koet oman verkostoitumisen kannalta tärkeimmäksi. Lähde liikkeelle vaikka LinkedIn-profiilin perustamisesta.

Mitä hyötyä asiantuntijan aktiivisesta some-läsnäolosta on yritykselle?

Keskustelemme mielummin henkilöiden kanssa kuin kasvottomien organisaatiotilien kanssa. Yritys hyötyy siitä, että organisaatiossa on omalla alallaan tunnettuja ja sitä myöten kysyntää edistäviä asiantuntijoita, mutta pelkästään sen varaan ei voi myöskään yrityksen markkinointia rakentaa. Jos tavoitteena on kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja tukea uusien asiakkaiden ja osaajien hankintaa, on esimerkiksi LinkedIn-yrityssivu edellytys maksullisen näkyvyyden toteuttamiselle.

Kannattaako asiantuntijaviestintää rakentaa yrityksen profiililla? Tämä kysymys nousi esiin #FlumeniaLive’ssä, jossa teemana asiantuntijaviestintä ja vieraana Zenton Hanna Takala. Keskustelemme Hannan kanssa asiantuntijaviestinnästä ja sen tuomista hyödyistä yritykselle. Miten saadaan yrityksen asiantuntijat ja johto viestimään vaikuttavasti niin yrityksen sisäisissä kuin ulkoisissa kanavissa?