Facebook-mainonnan tehokkuutta on voinut suuntaa-antavasti analysoida mainonnan raporteista löytyvillä osuvuuspisteillä (asteikolla 1-10). Osuvuuspisteet muuttuvat ja jatkossa mainonnan tehokkuutta voi analysoida kolmen eri osuvuusmittarin avulla: laatuarvio, sitoutumisprosenttiluokitus ja konversioprosenttiluokitus. Lue blogista, miten voit hyödyntää osuvuusdiagnostiikkaa Facebook-mainonnan parantamisen tukena.

Tulevan uudistuksen myötä osuvuusdiagnostiikka auttaa analysoimaan mainonnan tehokkuutta valitun kohderyhmän keskuudessa. Kohderyhmän näkökulmasta suunnitellut ja osuvat mainokset ovat edullisempia ja tuottavat enemmän tuloksia. Aiemmin mainonnan raporteista sen tehokkuutta on voinut suuntaa-antavasta analysoida osuvuuspisteillä (asteikolla 1-10). Jatkossa Facebook antaa arvion kolmen osuvuusmittarin (laatu, sitoutuneisuus, konversio) kautta, joiden tehokkuuden arvio perustuu samasta kohderyhmästä kilpailevien mainoksien tuloksiin.

Laatuarvio kertoo mainonnan tehokkuudesta verrattuna vastaaviin muihin mainoksiin, joita näytetään samalle kohderyhmälle. Laatua mitataan mainonnan nähneiden käyttäjien antamien palautteiden perusteella (mm. piilottaminen uutisvirrasta, mainonnan ilmiantaminen), sisällön klikkiotsikkomaisuuden ja muiden käyttäjäkokemusta huonontavien toiminnallisuuksien perusteella.

Sitoutuminen kertoo mainonnan sitouttavuudesta ja siitä, miten mainos saa aikaan sitoutuneisuutta verrattuna vastaaviin muihin mainoksiin, joita näytetään samalle kohderyhmälle. Mainonnan työkalu pyrkii arvioimaan odotettua sitoutuneisuusastetta ja mainonnan nähneiden käyttäjien reagointia mainokseen (= klikkaus, mainoksen aikaansaamat reaktiot, kommentit, jaot ja mainoksen muut klikkaukset, kuten ”lue lisää”). Facebook pyrkii myös analysoimaan tilanteet, joissa erityisesti ”kalastellaan” tykkäyksiä ja kommentteja eikä mainonnan tehokkuus parane ”kalastelulla”.

Konversio vertaa kuinka hyvin mainos saa aikaan kampanjan optimointitavoitteen mukaisen konversion verrattuna vastaaviin muihin mainoksiin, joita näytetään samalle kohderyhmälle. Mainonnan työkalu pyrkii arvioimaan odotettua konversiotapahtumaa eli kuinka todennäköisesti mainonnan nähnyt käyttäjä toteuttaa mainoskampanjalle määritetyn tavoitteen (Esim. Mainoskampanja, jonka tavoitteena on aikaansaada liikennettä, kampanjan tavoite on linkin klikkaus ja vastaavasti videokampanjassa tavoite on videon katselu 10 sekunnin ajan).

Ylläolevien osuvuusmittareiden näkyvyys/saatavuus vaihtelee valitun mainoskampanjan tavoitteen mukaan.

Miten osuvuusdiagnostiikka auttaa analysoimaan mainonnan tehokkuutta?

Mainosten osuvuusdiagnostiikan avulla voit tutkia tehokkuutta ja suunnitella toimenpiteitä, joiden avulla voit luoda kohderyhmälle toimivampaa ja osuvampaa mainontaa. Näitä voivat olla esimerkiksi kohderyhmän muokkaaminen, mainoksen sisällön muokkaaminen ja klikkauksen jälkeisen käyttökokemuksen parantaminen (eli verkkosivuston käyttökokemus ja laskeutumissivun vastaavuus mainonnan sisältöön). Mainonnan osuvuusdiagnostiikasta saa tietoja kun mainos on kerännyt yli 500 näyttökertaa ja saat jatkossa hyödyllistä tietoa mainonnan optimointia varten yksittäisten tietojen tulkitsemisen sijaan.

Alla oleva kaavio kuvaa mainonnan osuuvuusdiagnostiikan tulkintaa. Luokituksissa käytetään seuraavaa vertailua: keskivertoa parempi | keskiverto | keskivertoa heikompi (alin 35 % mainoksista) | keskivertoa heikompi (alin 20 % mainoksista) |vkeskivertoa heikompi (alin 10 % mainoksista).

Esimerkki: Sitoutuneisuusluokitus ”keskivertoa heikompi (alin 35 % mainoksista)” tarkoittaa, että mainos saavuttaa todennäköisesti sitoutuneisuusasteen, joka on samalla tasolla kuin kuin 35 % heikoimmista mainoksista, joita näytetään samalle kohderyhmälle. Vastaavasti 65 % kilpailevista mainoksista saavuttaa todennäköisesti korkeamman sitoutuneisuusasteen. Kannattaa siis keskittyä parantamaan osa-alueita, jotka diagnostiikan perusteella ovat alhaisen luokituksen saaneita mainoksia.

Facebook-mainosten osuvuusdiagnostiikka

Facebook-mainosten osuvuusdiagnostiikka

 

Uusi Facebook-mainonnan osuvuusdiagnostiikka tulee käyttöön vaiheittain kevään 2019 aikana eikä vaadi käyttäjiltä erillisiä toimenpiteitä. Osuvuusdiagnostiikkatiedot löytyvät mainonnan raporteista tehokkuus-sarakkeeesta, mutta tarkempien tietojen tarkastelu voi vaatia sarakkeiden manuaalista lisäämistä raporttiin (mainosten sarakkeiden mukauttaminen).

 


Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.