Digimarkkinoinnin sanaston kolmannessa osassa on mukana termistöä mm. markkinoinnin ja myynnin yhteistyöhön liittyen – markkinoinnin automaatio, KPI, liidin määritelmä sekä mainonnan tehokkuuteen liittyviä termejä mm. kaksoisolentokohderyhmä, osuvuus- ja laatupisteet sekä laskeutumissivu.

Digimarkkinoinnin sanasto (osa 3) sisältää seuraavat termit: Siirry tästä alkuun

Kuvakaruselli (karusellimainos)
Klikkaus, Linkin Klikkaus
KPI
Laatupisteet (Quality Score)
Laskeutumissivu (Landing Page, ”ländäri”)
Last Click Attribution
Liidi (Kontakti, MQL, SQL, Opportunity)
Liidimainos
Liikenteen lähde
Livevideo/-lähetys
Lookalike audience (kaksoisolentokohderyhmä)
Mainos
Markkinoinnin automaatio
Meta Description, Meta Title
Mobile First Index
Natiivimainonta
Orgaaninen hakutulos
Orgaaninen näkyvyys
Osuvuuspisteet (relevance score)**/osuvuusdiagnostiikka
Pillar Page
PPC


 

Kuvakaruselli (karusellimainos)

Kuvakaruselli on Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä julkaistavan sisällön ja mainonnan muoto. Kuvakaruselliin lisätään useampi kuva, kuvausteksti sekä linkit. Käyttäjä voi selata kuvakarusellia liuttumalla tai klikkaamalla kuvan yhteydessä olevasta nuolesta. Jokaisesta karusellissa olevasta kuvasta voidaan ohjata eri sivuille tai kuvakarusellista saa tyylikkään toteutuksen ”pilkkomalla” vaakamallisen näyttävän kuvan eri osiin. Katso esimerkkejä Facebookin kuvakarusellista.

Klikkaus, linkin klikkaus

Klikkaus = kuinka moni julkaistun sisällön tai mainoksen nähneistä käyttäjistä on klikannut sitä. Mainonnassa klikkaus voi tarkoittaa myös kampanjalle asetetun tavoitteen täyttymistä. Mainonnan raporteissa klikkaus (CPC) tarkoittaa kaikkia mainoksen saamia klikkauksia: sosiaalisen median kampanjoissa klikkaus raportoidaan kaikista käyttäjien tekemistä klikkauksista, esimerkiksi kuvan avaamisesta suuremmaksi, ”lue lisää” -tekstin klikkauksesta, Facebook-sivun profiilin klikkauksesta, tykkäyksestä, kommenttien avaamisesta jne. Linkin klikkaus on tarkempi määritelmä mainossisällössä olevasta linkin klikkauksesta tai Facebook-sivulla olevan sisällön linkin klikkauksesta. Linkin klikkaus näkyy Facebook-raporteissa omassa sarakkeessaan (ks. CPC, CTR).

KPI

Key Performance Indicator (KPI) on markkinoinnin ja liiketoiminnan tavoitteista määritelty mittaristo, jolla voidaan seurataan markkinoinnin onnistumista ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä (ks. SMART-tavoitteet).

Laatupisteet (Quality Score)

Google Ads -mainonnan toimivuutta voidaan arvioida laatupisteiden avulla. Jokaiselle avainsanalle muodostuu pisteytys asteikolla 1-10. Laatupisteet ja arvio perustuvat mainonnan sisällön vastavuuteen haetun avainsanan näkökulmasta, mainoksen odotettuun klikkausprosenttiin (= kuinka todennäköisesti mainosta klikataan huomioiden aiempi klikkausprosentti ja mainonnan toimivuus) sekä laskeutumissivun kokemukseen. Laskeutumissivun kokemus kertoo kuinka hyvin sisältö ja käyttökokemus vastaavat haettua aihetta ja asiakkaan tiedon tarvetta.

Last Click Attribution (viimeinen klikkaus)

Verkko-ostaminen ei ole suoraviivaista ja asiakas saattaa vierailla sivustolla useiden eri liikenteen lähteiden kautta. Verkkosivuston analytiikassa viimeisen klikkauksen mallissa ostotapahtuma tai konversio luetaan viimeinen liikenteen lähteen aikaansaamaksi. Vastaavasti ensimmäisen klikkauksen mallissa ostotapahtuma tai konversio luetaan ensimmäisen kanavan aikaansaamaksi (ks. attribuutiomallinnus).

Laskeutumissivu (Landing Page, ”ländäri”)

Laskeutumissivu on yksittäinen sivu, jonka tavoitteena on ohjata vierailijaa liidiksi tai ostavaksi asiakkaaksi, jolloin saadaan aikaan konversio. Laskeutumissivuja voidaan toteuttaa yrityksen tärkeimpien tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta sekä mainoskampanjan yhteydessä tavoiteltavan kohderyhmän näkökulmasta. Vinkki: Jos käynnistät digimainonnan kampanjaa, rakenna tuotteille ja palveluille omat laskeutumisivut. Asiakkaiden ohjaaminen etusivulle ei ole välttämättä se tehokkain vaihtoehto.

Lookalike audience (kaksoisolentokohderyhmä)

Facebook-mainonnassa käytettävä kohdeyleisö, joka koostuu samankaltaisista käyttäjistä kuin nykyiset/potentiaaliset asiakkaat tai yrityksen some-kanavien seuraajat. Kaksoisolentokohderyhmä voidaan luoda mukautetun yleisön perusteella (esim. verkkosivuston vierailijat tai olemassa oleva asiakasrekisteri), Facebook-pikselin toimintojen tai Facebook/Instagram-sivun seuraajien perusteella, jolloin kohderyhmä on käyttötottumuksiltaan samankaltainen kuin valittu lähdeyleisö.

Google Adsissa tämä vastaava kohdennus on nimeltään ”similar users”, jolloin kohderyhmällä on samanlaisia kiinnostuksen kohteita kuin sivustosi kävijöillä (ks. Custom Audience, sivuston kävijöiden perusteella luotavaa yleisöä varten tarvitaan Facebook-pikseli). Lue lisää kaksoisolentokohderyhmästä.

Liidimainos

Facebookissa ja LinkedInissä oleva mainonnan muoto, jonka tavoitteena on saada mainoksessa olevan lomakkeen avulla potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot.

Liidi (Kontakti, MQL, SQL, Opportunity)

Liidi on potentiaalinen asiakas, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yrityksen tarjontaa kohtaan ja jättänyt yhteystiedot esimerkiksi yrityksen verkkosivuston tai liidimainoksen kautta. Markkinoinnin ja myynnin yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on liidin määritelmä: esimerkiksi arvontaan osallistunut tai uutiskirjeen tilannut kontakti ei välttämättä ole valmis vastaanottamaan myynnin yhteydenottoa.

Inbound-markkinoinnissa ja B2B-markkinoinnissa liidille määritellään eri vaiheita, jolloin asiakasta tuetaan tuotteen tai palvelun valinnassa sekä päätöksenteossa joko sisältömarkkinoinnin keinoin tai myynnin toimesta. Tärkeintä on tarjota asiakkaalle massapostituksien sijaan oikeanlaista viestintää oikeaan aikaan.

Esimerkkejä Inbound-markkinoinnissa käytettävistä liidien eri vaiheista ja määritelmistä. Kontakti = yrityksen verkkosivustolla vieraillut käyttäjä, joka on tilannut uutiskirjeen tai osallistunut arvontaan, MQL, Marketing Qualified Lead = markkinoinnin määrittelemä/kvalifioima liidi, joka on ilmaissut mielenkiinnon tarjottavaa palvelua kohtaan esimerkiksi avaamalla tuotedemon tai tilannut palveluun tai tuotteeseen liittyvän oppaan. SQL, Sales Qualified Lead = myynnin kvalifioima liidi on markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä määrittelemä asiakas, tavoiteltava kohderyhmä tai yrityssegmentti, joka on valmis myynnin yhteydenottoon. Opportunity on potentiaalinen asiakas, jonka kanssa on sovittu myyntitapaaminen tai käynnissä on tarjousneuvottelut.

Liikenteen lähde

Liikenteen lähde on verkkosivuston analytiikasta löytyvä tieto, joka kertoo mistä kanavasta käyttäjä on saapunut sivustolle. Liikenteen lähteitä ovat mm. sosiaalinen media ja tarkennettuna eri kanavista tullut liikenne, maksettu haku, suora liikenne, orgaaninen haku eli hakukoneen kautta tullut liikenne, sähköpostimarkkinointi, viittausliikenne muilta sivustoilta tai muu liikenne.

Livevideo/-lähetys

Sosiaalisen median kanavat ovat kehittyneet niin pitkälle, että kuka tahansa voi lähettää suoraa lähetystä tietokoneen tai puhelimen kautta. Live-videota voidaan toteuttaa oman mm. FB-profiilin kautta, Facebook-sivulla, Instagramin tarinoissa tai YouTuben live-lähetyksenä.

Katso Flumenian Live-lähetyksien tallenteet. Ne sisältävät käytännön vinkkejä digimarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, ajankohtaisia muutoksia unohtamatta. Noin tunnin mittaiset lähetykset ovat käsitelleet mm. Facebookin mainonnan kohdentamista ja tehokkaiden kohderyhmien luomista, Facebookin viimeisimpiä muutokset. 

Mainos

Mainokset ovat sisältöjä, joiden näkyvyyttä halutaan kasvattaa tavoiteltavan kohderyhmän keskuudessa tai myyntiin tähtääviä mainoksia, joiden tavoitteena on saada aikaan konversio. Mainoksia voidaan toteuttaa teksti-, kuva- ja videosisällöistä eri kanavissa. Kampanjaan toteutetaan mainoksesta useita eri versioita, jotta sitä voidaan tehostaa ja valita parhaiten toimivat mainokset. Tässä sanastossa ovat esiteltyinä mm. Display-mainos, hakusanamainos, dynaaminen hakumainos, liidimainoskuvakaruselli, kokoelmamainos, Instant Experience -mainos, bannerimainos, natiivimainonta (ks. Ad Group, Mainosryhmä/mainosjoukko).

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiota käytetään Inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin tukena. Tunnetuimpia teknologioita ovat mm. HubSpot, MarketoActive Campaign & Pardot. Näiden järjestelmien tavoitteena on automatisoida markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä sekä täydentää liidin tietoja perustuen asiakkaan käyttäytymiseen, verkkosivustolla tehtyihin toimintoihin ja vierailuihin. Näin asiakkaalle suunnattu viestintä on oikea-aikaisesti kohdennettua ja personoitua asiakkaan tietoihin perustuen = yhtenäinen asiakaskokemus kanavasta huolimatta.

Markkinoinnin automaatio voi yksinkertaisimmillaan olla manuaalisten toimintojen automatisointia kuten automaattiset viestit verkkokaupassa tai ”kiitos viestit”. Markkinoinnin automaatio ei kuitenkaan ole sama asia kuin sähköpostimarkkinointi (ks. sähköpostimarkkinointi) vaikka se on olennainen osa markkinoinnin automaatiotyökalujen käytössä.

Meta Description, Meta Title

Verkkosivun selaimessa näkyvä sivun otsikko (meta title) ja kuvausteksti (meta description). Kuvausteksti on noin 155 merkkiä oleva teksti, joka näkyy Googlen hakutuloksissa. Hakukoneoptimoidun sivun otsikon sekä kuvaustekstin tavoitteena on kasvattaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneessa, kertoa hakukoneille sivuston sisällöstä ja saada tietoa etsivät verkkosurffailijat siirtymään verkkosivuille (ks. hakukoneoptimointi).

Mobile First Index

Toimiiko sivustosi hyvin mobiilissa? Googlen hakukone antaa nykyisin hakutuloksissa paremman näkyvyyden verkkosivustoille, jotka toimivat mobiilissa. Toisin sanoen, Mobile First Index tarkistaa ensin yrityksen sivuston mobiiliversion ennen tietokoneen näkymää. Google pyrkii antamaan käyttäjille hakua vastaavan sisällön lisäksi mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen, koska suurin osa käyttää hakukonetta mobiililaitteilla. Voit testata oman sivuston toimivuutta täällä.

Natiivimainonta

Natiivimainonta on maksettua näkyvyyttä eri mainosmedioissa ja esimerkiksi verkkolehdissä. Bannerimainonnan sijaan tämä mainos ei ole häiritsevä ja mainos on ulkonäöltään hyvin samankaltainen kuin lehdessä olevat artikkelit. Mainoksen ja sisällön yhteydessä on tunniste ”mainos” tai ”kaupallinen yhteistyö”.

Osuvuuspisteet (relevance score) / Osuvuusdiagnostiikka (päivitetty 04/2019)

Facebook-mainonnassa käytettävä asteikko 1-10, joka arvioi mainonnan tehokkuutta ja osuvuutta valitun kohderyhmän keskuudessa = mitä korkeampi pistemäärä, sen tehokkaampi ja osuvampi mainos. Pisteytys perustuu käyttäjien positiiviseen (tykkäykset, jaot, klikkaukset, kommentit) ja negatiiviseen reagointiin (käyttäjä raportoi mainoksesta tai klikkaa ”en halua nähdä tätä mainosta”). Mainonnan hallinta näyttää raporteissa osuvuuspisteet, kun mainosta on näytetty yli 500 kertaa.

Facebook korvaa osuvuuspisteet uudella toiminnallisuudella: osuvuusdiagnostiikka tulee mainonnan hallintaan keväällä 2019. Lue lisää, miten voit osuvuusdiagnostiikan kautta analysoida ja kehittää mainonnan tehokkuutta.

Orgaaninen hakutulos

Orgaaninen (=luonnollinen) hakutulos on hakukoneessa maksetun näkyvyyden jälkeen tuleva hakutulos.

Orgaaninen näkyvyys

Sosiaalisen median julkaisun saama näkyvyys ilman maksettua mainontaa.

Pillar Page

HubSpotin luoma termi Pillar Page on osa hakukoneoptimoinnin strategiaa, jonka tavoitteena on ohjata sisällöntuotantoa sekä luoda mahdollisimman hyvä löydettävyys hakukoneessa valitun teeman ympärillä. Pillar Page on valittua sisältöteemaa taustoittava sivu, jonka ympärille luodaan lisää sisältöjä, jotka vastaavat asiakkaiden usein hakemiin kysymyksiin. (ks. Cornerstone Content).

Esimerkiksi Flumenian sivustolla Pillar Page voisi olla sosiaalisen median markkinointi, ja blogisisältöinä tuotetaan säännöllisesti sosiaalisen mediaan liittyviä tekstejä, sosiaalisen median markkinointi pk-yrityksessä, lisää asiakkaita sosiaalisen median markkinoinnin avulla, sosiaalisen median markkinointi ei ole vain päivittelyä, lisää asiakkaita verkkokauppaan: sosiaalisen median markkinointi tuo tuloksia. Sisäisten linkkien (tarkennetaan viimeisessä osassa) lisäksi sisällöntuotanto tukee yrityksen palvelutarjonnan esiintuomista sekä kasvattaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneessa halutulla teemalla.

PPC

Pay Per Click -mainonta eli mainonnan muoto, jonka hinnoittelu perustuu klikkaukseen. Samassa yhteydessä käytetään myös termiä CPC (Cost per Click) = hinnoittelumalli, jolloin maksetaan yhdestä klikkauksesta näyttömäärien sijaan.

Siirry takaisin alkuun

Digimarkkinoinnin sanasto: seuraava osa

Digimarkkinoinnin sanasto 4/4

 


Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.