Facebook-mainonta osana markkinointia

Facebook mainonnan hallinta on erinomainen lisä digimarkkinoijan työkalupakkiin. Facebookin kautta voidaan tavoittaa n. 3 miljoonaa suomalaista käyttäjää ja mainostyökalun ehdottomana etuna on sen kohdennettavuus käyttäjien demografisten tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja käyttötottumuksien perusteella.

Haluatko hyödyntää Facebook-mainontaa omassa markkinoinnissasi?

Jos harkitset Facebook-mainontaa, tarjoan toteutukseen valmennuksia, sparrausta tai kokeneen tekijän kampanjatoteutusta, joka voidaan tehdä Facebookissa ja/tai Instagramissa.

Valmennukset sopivat erinomaisesti mainontaa tehneille markkinoijille tai markkinointitiimeille ja ne suunnitellaan aina osallistujien osaamistason mukaan. Valmennuspäivän jälkeen osaat toteuttaa kampanjan itse, ymmärrät mainostyökalun tarjoamat mahdollisuudet sekä pystyt seuraamaan ja todentamaan mainonnan aikaansaamia tuloksia.


Jos tarvitset tukea ja sparrausta kampanjoiden toteuttamiseen ja työkalun käyttöön, voimme sopia muutaman kuukauden sparrauskokonaisuudesta, jolloin käymme yhdessä läpi kaikki kampanjaan tekoon ja raportointiin liittyvät vaiheet. Saat ideoita ja tukea kampanjoiden toteutukseen sekä ymmärrät mainonnan mahdollisuudet. Rakennamme valmiiksi kampanjoiden kohderyhmiä, joka nopeuttaa jatkossa kampanjatoteutuksia.

Jos haluat kampanjatoteutuksen ja luottaa ammattilaiseen, tilaa Facebook-mainonta kokeneelta tekijältä. Taustalla on useita satoja mainosversioita ja kampanjatoteutuksia, joiden tuloksia on voinut todentaa uusien asiakkaiden hankinnalla, yrityksen tuote- ja palvelutarjonnan lisääntyneenä tietoisuutena sekä verkkokaupan myynnin kasvuna. Suunnitellaan yhdessä tavoitteiden mukainen kampanjakokonaisuus.

Kysy lisää! Jutellaan Facebook-mainonnasta saaduista tuloksista ja sovitaan tarpeisiinne sopiva kokonaisuus >> sanna@flumenia.fi

Facebook-valmennuksen palautetta:

”Sannan koulutuksessa saimme tarvittavat taidot ja tiedot, jotta voimme lähteä itsenäisesti toteuttamaan pienimuotoisia FB-kampanjoita. Yhden päivän koulutuksessa tuli paljon asiaa ja siksi verkkotyötila ja siellä olevat koosteet koulutuksen aikana käydyistä asioista tukivat hyvin oppimista.

Sanna oli osannut räätälöidä koulutuksen juuri meidän tarpeitamme silmälläpitäen. Olen erittäin tyytyväinen tähän lyhyeen ja tiiviiseen koulutukseen ja saimme erinomaista vastinetta rahoillemme.”  

 

Julkaisen tammikuun 2020 aikana maksuttoman digimarkkinoinnin työkirjan, joka pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen, kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin ja välitehtäviä suunnittelutyön tueksi. Jätä yhteystietosi ja saat työkirjan ensimmäisenä!

 

Haluan oppia tekemään Facebook-mainontaa:

Tässä valmennuksessa käydään läpi mainonnan eri mahdollisuuksia, esimerkkejä, mainonnan toteuttamista, hinnoittelua ja raportointia. Valmennuksen voimme aloittaa perusteista tai edetä ryhmän osaamistason mukaan. Tämän valmennuksen jälkeen osaat toteuttaa FB-mainoskampanjan itsenäisesti ja ymmärrät, miten mainostyökalu toimii.

Olen jo tehnyt Facebook-mainontaa, mutta haluan syventää osaamistani:

Hyödynnätkö mainonnan työkalua ja mahdollisia kohderyhmiä tehokkaasti? Onko verkkosivuillla pikselit ja seurannat paikoillaan? Tämän valmennuksen aikana käydään läpi FB-mainonnan edistyneempiä toiminnallisuuksia ja tämän jälkeen osaat analysoida ja raportoida mainonnan tuloksista pelkän näkyyvyyden sijaan.

Haluan ostaa Facebook-mainoskampanjan:

Hallitsen Facebook-mainostyökalun koukerot – ulkoista mainonnan toteutus FB-mainonnan ammattilaiselle, jolla on kokemusta sadoista mainoskampanjoista. Suunnitellaan yhdessä tavoitteidenne mukainen kampanjakokonaisuus.

Digimarkkinoinnin palvelut

Tutustu palveluun

Instagram-markkinointi

Tutustu palveluun