MKO Ympäristöpalvelut on Keski-Suomen suurin jätteiden vastaanottaja ja käsittelijä, joka keskittyy etenkin rakentamisesta sekä teollisuudesta syntyvien jätteiden vastuulliseen lajitteluun ja käsittelyyn. Flumenian markkinointitoimien ansiosta MKO Ympäristöpalveluiden tunnettuus on kasvanut nimenomaan yrityssektorin keskuudessa.

Kun MKO Ympäristöpalvelut perustettiin vuoden 2020 alussa, yrityksessä toteutettiin aluksi omin voimin välttämättömiä markkinointitoimenpiteitä. Pienessä organisaatiossa todettiin kuitenkin pian, että markkinointiviestintä olisi kustannustehokasta ja järkevää ulkoistaa.

MKO Ympäristöpalvelut toivoi löytävänsä sellaisen yhteistyötahon, joka osaisi ehdottaa järkeviä ja harkittuja markkinointiratkaisuja yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin ja jossa yksi nimetty yhteyshenkilö hoitaisi kätevästi kaiken yhteistyön koordinoinnin.

Niin MKO Ympäristöpalvelut valitsi kumppanikseen Flumenian, joka oli tullut tutuksi jo aiemmin LinkedIn-koulutuksen myötä ja vakuuttanut osaamisellaan. MKO Ympäristöpalveluiden ja Flumenian yhteistyö on sujunut saumattomasti heinäkuusta 2021 lähtien.

Suunnitelmallisuus ohjaa digimarkkinoinnin toimenpiteitä

MKO Ympäristöpalvelujen ensisijaisena tavoitteena oli vahvistaa yrityksen tunnettuutta asiantuntijuuden kautta ja kirkastaa markkinoinnin kokonaiskuvaa. Sisältömarkkinoinnin perustaksi Flumenia loi MKO Ympäristöpalveluille selkeän markkinointisuunnitelman.

Koska Flumenia suunnittelee ja toteuttaa MKO Ympäristöpalveluille markkinointia jatkuvan yhteistyön palveluna, yhteisissä palavereissa käydään läpi askelmerkit viikoittain ja kuukausittain. Markkinointiin on tullut roimasti lisää suunnitelmallisuutta, kun asioita tarkastellaan systemaattisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yhteistyö keskittyy nyt jatkuvaan ja monipuoliseen digimarkkinointiin. Flumenia tekee MKO Ympäristöpalveluille sisältömarkkinointia ja maksettua mainontaa yrityksen sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja LinkedIn) sekä Google Ads -hakusanamainontaa. Flumenian vastuulla ovat suunnittelun lisäksi esimerkiksi laajat markkinointikampanjat mutta myös yksittäiset somejulkaisut.

Olennaisessa osassa on jatkuva mittareiden seuranta ja raportointi markkinoinnin toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Flumenia seuraa MKO Ympäristöpalveluiden puolesta tuloksia, miten hyvin markkinointiin käytetylle rahalle saadaan vastinetta. Ratkaisuhakuisuus ohjaa sitä, että markkinointitoimia kehitetään jatkuvasti.

Tietoisuus ja liidit lisääntyneet tiiviin yhteistyön ansiosta

MKO Ympäristöpalveluissa on huomattu, että nyt potentiaaliset asiakkaat ovat entistä tietoisempia yrityksen palveluista. Esimerkiksi yritysjätettä tuodaan MKO Ympäristöpalveluille muualtakin kuin vain sen ydinalueelta Keski-Suomesta. Myös uusia liidejä on tarttunut mukavasti myynnin haaviin.

Enää yritystä ei siis nähdä vain Mustankorkean tytäryhtiönä vaan kokonaan eri brändinä, jolla on oma palvelutarjontansa ja asiakaskuntansa. Yrityksen tunnettuus on siis kasvanut toivotulla tavalla. MKO Ympäristöpalveluilla nähdään, että suotuisa kehitys on sekä ulkoistetun sisältömarkkinoinnin että yrityksen oman myyntityön ansiota.

MKO Ympäristöpalvelut uskoo pitkäaikaisen yhteistyön voimaan: mitä paremmin Flumenia pääsee syventymään toisinaan monimutkaisenakin näyttäytyvän kiertotalousalan lainalaisuuksiin ja MKO Ympäristöpalveluiden liiketoiminnan erityispiirteisiin, sitä osuvampaa ja tuottavampaa sisältömarkkinointia se pystyy toteuttamaan tulevaisuudessa.

Vaikka kiertotalousalaa säätelevät ympäristöluvat ja tarkka lainsäädäntö, MKO Ympäristöpalveluiden mielestä Flumenian vahvuus on nimenomaan siinä, että se pystyy katsomaan alaa ulkopuolisen silmin, kyseenalaistamaan totuttuja ajattelutapoja ja ehdottamaan tuoreita ratkaisumalleja markkinoinnin toimenpiteiksi.

Arvostan sitä, että Flumenia toteuttaa meille yksilöllistä markkinointia. Sisältömarkkinointia ei siis tehdä identtisellä sapluunalla kuin mille tahansa muulle yritykselle, vaan markkinoinnin toimenpiteet räätälöidään toimialamme erityisyyksien ja yrityksemme tarpeiden mukaan. Voin luottaa siihen, että Flumenian ehdotukset ovat aina harkittuja ja fiksuja juuri meille.

Omaa työarkeani on helpottanut huomattavasti, kun pystyn kommunikoimaan sujuvasti vain yhden tahon kanssa kaikista markkinointiin liittyvistä asioista. Olemme myös oppineet tuntemaan toistemme toimintatavat, mikä jouduttaa yhteistä tekemistä. Yhteistyö on ollut alusta saakka mutkatonta, avointa ja sopivan rentoa.

Olemme ulkoistaneet markkinoinnin tällä hetkellä kokonaan Flumenialle, sillä uskomme, että pääsemme näin parempaan lopputulokseen. Osaava sisältömarkkinoinnin ammattilainen, jolla ei ole liikaa ennakkoajatuksia kiertotalousalasta, tarjoaa markkinointiviestintäämme virkistäviä ideoita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta.

Hanna Hietama

Talouspäällikkö, MKO Ympäristöpalvelut

Flumeniaan luottavat

Howspace

Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy