Kata Safety on väestönsuojelun sekä säteily- ja paloturvallisuusalan asiantuntija, jonka toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Joensuussa. Flumenia rakensi Kata Safetyn verkkosivut sisällöllisesti uuteen uskoon, jotta ne tukevat kasvavan yrityksen myyntityötä entistä paremmin.

Kata Safetyn liiketoiminta on kehittynyt ja kasvanut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Pienellä yrityksellä ei ole kuitenkaan ollut riittävästi omia resursseja tehokkaaseen markkinoinnin strategiatyöhön, joka toisi liiketoimintaan lisää potkua ja edistäisi myyntiä.

Yritys kaipasi markkinointiajatteluunsa lisää suunnitelmallisuutta ja selkeyttä. Flumenia oli tullut Kata Safetylle tutuksi pari vuotta sitten järjestetyssä markkinointivalmennuksessa, jossa Flumenian strategisen digimarkkinoinnin osaaminen oli tehnyt vaikutuksen.

Kata Safetyn ja Flumenian markkinointiyhteistyö starttasi lokakuussa 2022 ja päättyi tammikuussa 2023. Alusta saakka oli tiedossa, että nykyhetkeen sopisi parhaiten tiivis projekti, jonka myötä saataisiin perusasiat kuntoon. Tulevaisuudessa digimarkkinointia olisi mahdollista jatkaa vaikkapa jatkuvan yhteistyön palveluna.

Suunnitelmallinen digimarkkinointi vaatii kunnon pohjatyöt

Aluksi Flumenia teki Kata Safetyn markkinointitarpeista perusteellisen esiselvityksen, johon kuului muun muassa yhteistä työpajatyöskentelyä. Näin saatiin määriteltyä tärkeimmät kehityskohteet ja tavoitteet niiden kohentamiseksi. Pohjatyön päälle oli hyvä rakentaa jatkotoimia.

Markkinoinnin strategiatyö suuntautui pian verkkosivuston uusimiseen, jolle nähtiin suurin tarve. Vaikka verkkosivujen tekninen puoli oli kunnossa, sisällöt eivät vastanneet enää nykypäivää. Yrityksen palveluita oli kehitetty huomattavasti, mutta tämä ei näkynyt ulospäin asiakkaille.

Flumenia auttoi Kata Safetya rakentamaan verkkosivujen sisällöt uudestaan niin, että sivusto palvelee mahdollisimman hyvin ostopolun eri vaiheissa olevia asiakkaita. Verkkosivuille luotiin muun muassa uusi tietopankkiosio ja hiottiin palvelusivuja myyviksi ja ytimekkäiksi.

Verkkosivu-uudistus tuo lisää yhteydenottoja ja suoria tilauksia

Tehokkaan yhteistyön ansiosta verkkosivujen sisällöt vastaavat nyt todellisuudessa sitä, mitä yritys tekee. Flumenian strategisen sisällöntuotannon avulla verkkosivuille löytyi selkeä punainen lanka. Olennaisessa osassa oli hakukoneoptimointi, joka tuo sivuille uusia potentiaalisia asiakkaita.

Varsinaisten verkkosivujen lisäksi Flumenia toteutti Kata Safetylle tarkasti määriteltyjä laskeutumissivuja jokaista erityistä myyntikampanjaa varten. Kun ostaja päätyy laskeutumissivujen avulla juuri oikeaan paikkaan, yrityksellä on parempi mahdollisuus saada lisää myyntiä ja liidejä. Alulle laitettiin myös Google Ads -markkinointi, jotta hakusanamainonta tehostaisi myyntiä.

Kata Safety arvostaa, että sen verkkosivut ovat viimein ajan tasalla. Havainnolliset verkkosivut ovat selkeyttäneet ja tehostaneet myyntityötä asiakaskäynneillä. Sivustouudistus on vielä tuore, mutta yritys uskoo saavansa jatkossa verkkosivujen kautta lisää yhteydenottoja ja suoria tilauksia.

Kuva: Kata Safety

Flumenian tekeminen oli suunnitelmallista, ammattimaista ja perusteellista. Jo tarjousvaiheessa oli selvää, mitä lähdemme tekemään. Suunnitelmat toteutuivat juuri niin kuin oli tarkoitus. Tulosten hakeminen digimarkkinoinnin avulla ohjasi kaikkea toimintaa.

Olemme erittäin tyytyväisiä Flumenian toimintatapaan, koska yhteistyö oli rentoa ja ihmisläheistä. Flumenian väkeä oli aina helppo lähestyä. He jaksoivat vastata tyhmiinkin kysymyksiin ja selvittää asiat helppotajuisesti. Vuorovaikutus toimi erinomaisesti sähköpostitse ja puhelimitse.

Flumenian asiantuntijat osasivat kiteyttää meidän sekavat ajatuksemme järkeväksi kokonaisuudeksi. He paneutuivat liiketoimintaamme ja selittivät konkreettisesti, miksi tiettyjä toimenpiteitä kannattaa tehdä tietyllä tavalla. Jatkamme mielellään yhteistyötä jatkossakin.

Joni Rahunen

Kata Safety

Vastaavanlaisia töitämme

MKO Ympäristöpalvelut Oy

Howspace