Facebook on hiljaittain ottanut laajemmin käyttöön erityiset mainosluokat. Aiemmin erityinen mainosluokka on koskettanut vain Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ja Kanadaan kohdennettuja kampanjoita. Nyt tämä käytäntö on laajentunut Facebookin ohjesivuston mukaan tiettyihin Euroopan maihin ja käytäntö on tullut voimaan Suomessa joulukussa 2021.

Moni mainostaja on törmännyt viime aikoina ilmoitukseen, jossa kerrotaan mainoksen olevan hylätty, koska se ei noudattanut mainontaa koskevia sääntöjä. Tämä ilmoitus johtuu siitä, että kyseinen mainonta kuuluu erityiseen mainosluokkaan. Näitä erityiseen mainosluokkaan kuuluvia palveluita/tuotteita ovat: Luotto, työllistyminen, asunnot. Lisäksi erityiseen mainosluokkaan kuuluvat yhteiskunnalliset asiakysymykset, vaalit ja politiikka, jossa mainontaan lisätään näkyville mainonnan maksaja.

Kun valitset erityisen mainosluokan, on kohderyhmien luominen rajoitetumpaa demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden osalta. Näihin rajoituksiin kuuluvat: ikä, sukupuoli, postinumero, rajoittava /poissulkeva kohdentaminen, samankaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät ja tallennetut kohderyhmät.

Mitä ovat erityiset mainosluokat Facebookissa?

 • Luotto: Jos mainostat luotottamiseen tai luottoon verrattavissa oleviin palveluihin, on jatkossa lisättävä mukaan erityinen mainosluokka ”luotto”.  Näihin kuuluvat mm. lainat (asunto- ja autolainat ja muut henkilökohtaiset lainapalvelut), yritysten lainapalvelut, luottokorttitarjoukset ja muut rahoitukset. 
 • Työllistyminen: Rekrytointi-ilmoitukset ja muut työllistymiseen liittyvät mainokset vaativat jatkossa erityisen mainosluokan valinnan. Tähän kuuluvat kaikki työpaikkailmoitukset (osa-aika-, kokoaikainen tai määräaikainen työ), työharjoittelut tai erilaiset työllistymiseen tähtäävät ohjelmat tai ammatilliset sertifiointiohjelmat. Tämä erityisluokka koskee myös työllistymistä edistäviä paveluntarjoajia, kuten työnhakusivustoja tai -palveluita, työnhakutapahtumia tai yrityksen tarjoamia työpaikkaetuja markkinoivia mainoksia.
 • Asunnot: Erityiseen mainosluokkaan kuuluvat jatkossa kaikki asumiseen liityvät mainokset, kuten asuntojen vuokra- ja myynti-ilmoitukset. Tämän lisäksi erityisluokkaan luetaan asumiseen liittyviä palveluita, kuten vakuutukset (kotivakuutus, asuntolainavakuutukset), asuntolaina, asunnon kunnostustyöt ja -palvelut. Ohjeistuksissa mainitaan, ettei tähän luokkaan kuitenkaan kuulu ne mainokset, jotka tarjoavat tietoa kuluttajilla tai palveluntarjoajille heidän oikeuksistaan ja vastuistaan asumiseen ja asunnon hankintaan liittyen.
 • Yhteiskunnalliset asiakysymykset, vaalit tai politiikka: Tähän luokkaan kuuluvat mainokset, jotka koskevat kaikkia vaaleja, kansanäänestyksiä tai kansalaisaloitteita, äänestyskannustus- ja vaalikampanjoita. Mainonnan luokka pitää valita kun mainostajana on ehdokas, poliittinen henkilö tai puolue. Yhteiskunnalliset asiakysymykset koskevat mainontaa, jossa käsitellään yhteiskunnallisia aiheita. Tutustu näihin yhteiskunnallisiin aiheisiin tarkemmin täältä. Huomioitavaa! Tämän erityisluokan mainostajan on tehtävä mainosvaltuutus ja lisättävä kampanjointiin Maksajana-ilmoitus.

Miten valitsen erityisen mainosluokan?

 1. Avaa mainosten hallinta. Luo uusi kampanja tai muokkaa olemassa olevaa kampanjaa (jos kampanjan mainos on hylätty)
 2. Valitse kampanjan asetuksista Erityiset mainosluokat.
 3. Valitse Luokat-kohdasta käytettävä mainosluokka
 4. Valitse Maat-kohdasta käytettävä maasijainti.

Jos olet saanut ilmoituksen hylätystä mainoksesta, käy lisäämässä kampanjaan erityinen mainosluokka, valitse kohderyhmän asetukset uudelleen ja pyydä Facebookista mainoksen uudelleen tarkistusta.

Erityisten mainosluokkien kohderyhmän luominen

Kun lisäät erityisen mainosluokan, poistuu käytöstäsi tietyt kohdentamisen vaihtoehdot.

Erityinen mainosluokka

 • ikä, mainonnan kohdennuksen ikävalinta ei ole käytettävissä. Oletus on 18-65+-vuotiaat.
 • sijainti, voit valita kaupungin, jonka sädekohdistaminen on min. 15 km, kohdentamista ei voi tehdä postinumeron perusteella.
 • kiinnostuksen kohteita on rajoitetummin käytettävissä.
 • jos olet tehnyt mainoksellesi tallennettuja kohderyhmiä tai kaksoisolentokohderyhmiä**, et voi näitä käyttää jatkossa ilman muokkauksia.

Kiinnitä siis huomiota mainoksen visuaaliseen sisältöön, jotta se puhuttelee haluamaasi kohderyhmää. Mainos voidaan hylätä myös tekstin perusteella, jos Facebook tulkitsee tekstin syrjiväksi. Silloin tekstiä pitää muokata ja pyytää mainoksen hyväksymistä uudelleen.

Mainoksen erityiskohderyhmä

Voit luoda mainoksellesi erityiskohderyhmän, joka on samankaltainen kohderyhmä kuin kaksoisolentokohderyhmä**. **Kaksoisolentokohderyhmä on Facebook-mainonnassa käytettävä kohdeyleisö, joka koostuu samankaltaisista käyttäjistä kuin esimerkiksi nykyiset/potentiaaliset asiakkaat, verkkosivustolla vierailleet kävijät tai yrityksen some-kanavien seuraajat.

Valitse ”mainoksen erityiskohderyhmä”, valitse käytettävä ”lähdeyleisö” (esimerkiksi verkkosivuston vierailijat) ja sijainti. Facebook luo lähdeyleisöön pohjautuvan samankaltaisen kohderyhmän, mutta se noudattaa yllä esitettyjä erityisen mainosluokan rajoituksia.

 

Erityinen mainosluokka – erityiskohderyhmä

 

Mitä seuraavaksi?

Erityinen mainosluokka on jo käytössä ja muutoksia on luvassa lisää. Mainonnan työkalut mukautuvat jatkuvasti, jotta ne vastaavat uusimpia lakimuutoksia ja säädöksiä.

Erityisen mainosluokan lisäksi tammikuussa astui voimaan muutos, joka poistaa mainonnan työkaluista syrjiviä kohdentamisvaihtoehtoja. Näistä ovat mm. arkaluontoiset aiheet, jotka liittyvät käyttäjän terveyteen, etniseen alkuperään, poliittisiin kytköksiin, uskontoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Tämä muutos astui voimaan 19.1.2022 alkaen ja löydät siihen liittyen lisätietoja tästä.