Facebookissa voi tehdä mainonnan kohdentamista demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella, mutta tehokkaamman ja osuvamman viestinnän saavuttamiseksi on tarjolla mukautetut yleisöt ja kaksoisolentokohderyhmät.

Kuinka hyvin tunnet oman kohderyhmäsi ja asiakkaat sekä heidän tiedontarpeiden mukaisen viestinnän? Facebook-mainonnan työkalu on tehokas apu digimarkkinoijan työssä, mutta työkalu itsessään ei tee markkinoinnista tehokasta vaan se, että saat asiakkaalle oikea-aikaisen viestin, joka ottaa huomioon hänen kiinnostuksen yrityksen tuotteita ja palveluita kohtaan.

Voit tehdä kohderyhmiä kiinnostuksen kohteisiin ja demografisiin tietoihin perustuen. Kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset laajat aiheet (esimerkiksi johtaminen, liiketoiminta, markkinointi) ja erilaiset brändit (Iittala, Finlayson), jolloin mainontaa kohdennetaan käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneet näihin teemoihin liittyvistä Facebook-sivuista tai ryhmistä. Demografisissa tiedoissa voidaan valita ikä, sukupuoli, perhetilanne tai vaikka käyttäjän ammattinimike ja toimiala.

Tämän lisäksi kohderyhmiä voidaan tehdä mukautettuina yleisöinä, jolloin kohderyhmä perustuu käyttäjän toimintoihin joko Facebook-/Instagram-sivua, päivityksiä tai julkaistuja videoita kohtaan (sitoutuminen) tai verkkosivuston vierailuihin. Näistä mukautetuista yleisöistä voidaan luoda kaksoisolentokohderyhmiä, jotka koostuvat samankaltaisista käyttäjistä kuin mukautetut yleisöt. Eli voit luoda samankaltaisia kohderyhmiä perustuen asiakas- tai markkinointirekisteriin, verkkokaupan ostaneisiin, yhteydenoton tehneisiin, liideihin tai verkkosivuston vierailijoihin perustuen.


Tässä Facebook Live -lähetyksessä [tallennne] käyn läpi Facebook-mainonnan kohdentamista ja mukautettujen yleisöjen luomista.

 

 


 

Olen aiemmin kirjoittanut vinkkejä tehokkaamman Facebook-mainonnan luomiseen, jossa käsiteltiin lyhyesti muutamia käyttäjien toimintoihin perustuvia kohdentamisen keinoja:

 • Voit kohdentaa mainoksesi käyttäjille, jotka ovat jo käyneet verkkosivustollasi tai tietyllä sivulla.
 • Jos Facebook-sivusi seuraajat aktiivisia ja sitoutuneita päivityksiisi  – tee ns. kaksoisolentokohderyhmä, joka muodostetaan käyttäjistä, jotka ovat käyttötottumuksiltaan samankaltaisia kuin Facebook-sivusi nykyiset seuraajat.
 • Voit kohdentaa viestisi henkilöille, jotka ovat sitoutuneet aiempiin sisältöihisi kuten sivun päivityksiin, videoihin, aiempiin mainokseen.

Facebookin mukautetut yleisöt

Tässä alla esiteltynä kaikki vaihtoehdot mukautettujen yleisöjen ja kaksoisolentokohderyhmien luomiseen, joita voit luoda oman mainonnan tehostamiseksi:

 

Mukautettu yleisö muodostetaan ”tunnistetuista” käyttäjistä, jotka ovat jo tehneet tiettyjä toiminnallisuuksia yrityksen sivustoa, sovellusta tai sivua kohtaan, esimerkiksi vierailleet joko verkkosivustolla tai sitoutuneet Facebookin päivityksiin, mainoksiin tai Facebook-sivuun. Kohdentamisen ja viestinnän näkökulmasta on kohderyhmän tietoisuutta herätelty ja kiinnostus on herännyt osuvalla ja inspiroivalla sisällöllä.

Alla esiteltynä eri vaihtoehdot mukautettujen yleisöjen luomiseen:

Verkkosivustolla vierailleet:

 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivustolla vierailleille (missä tahansa sivuilla vierailleet)
 • Uudelleenmarkkinointi tiety(i)llä sivu(i)lla vierailleille
 • Uudelleenmarkkinointi perustuen käyttäjän viettämään aikaan
 • Verkkosivuston toimintoihin perustuen (Vaatii verkkosivustolle/-kauppaan Facebook-seurantapikselin ja tavoitteen seurannan).

Esimerkiksi uudelleenmarkkinointi käyttäjille, jotka ovat lisänneet tuotteen ostoskoriin, mutta eivät ole tehneet ostoa tai vastaavasti ovat ostaneet verkkokaupasta (HUOM! voit myös poislukea yleisöä)

Asiakas- tai markkinointirekisterin perusteella kohdentaminen

Asiakasrekisterin tietoihin perustuen. Asiakaslista ladataan Facebookiin (xsl. tai csv.-muodossa) ja voit halutessasi lisätä mukaan asiakkuuden arvon. Tätä voit hyödyntää vastaavanlaisten kaksoisolentokohderyhmien luomiseen.

MailChimp -järjestelmässä olevan markkinointirekisteriin perustuen.

Videon katselut

Voit luoda mukautetun yleisön valittujen videoiden katseluihin perustuen (käyttäjät ovat katsoneet videota joko 3 tai 10 sekuntia tai 25 %, 50 %, 75 % tai 95 %). Nämä videot voivat olla mukana aiemmassa kampanjassa, Facebook-sivulla päivityksenä tai julkaistuna Instagramissa.

Facebook-sivuun tai Instagram-profiiliin (yritysprofiili) sitoutuneet

Voit luoda mukautettuja yleisöjä käyttäjien eri toimintoihin perustuen, kuten

 • käyttäjät, jotka ovat vierailleet yrityksen FB- tai IG -profiilissa
 • käyttäjät, jotka ovat sitoutuneet yrityksen julkaisuihin tai mainoksiin
 • käyttäjät, jotka ovat lähettäneet yksityisviestin yritykselle
 • käyttäjät, jotka ovat tallentaneet julkaisun tai mainokset
 • käyttäjät, jotka ovat klikanneet toimintokehoitetta (mainoksissa, FB-sivulla, vain Facebook)

Liidimainokseen sitoutuneet

Liidimainokseen sitoutuneisuuteen perustuen voidaan luoda yleisöjä käyttäjistä, jotka

 • klikkasivat liidimainosta, mutta eivät täyttäneet lomaketta
 • klikkasivat liidimainosta ja täyttivät lomakkeen
 • tai käyttäjät, jotka tekivät ylläolevat vaihtoehdot

Facebook-tapahtumat

Facebook-tapahtumaan sitoutuneisuuteen ja tietoihin perustuen voidaan luoda yleisöjä käyttäjistä, jotka

Instant Experience -mainoksiin sitoutuneet

Instant Experience on mobiilissa toimiva Facebookin mainosmuoto. Mukautettu yleisö voidaan luoda sen perusteella, että käyttäjä on avannut Instant Experience -mainoksen ja/tai klikannut mainoksessa olevaa linkkiä.

Sovelluksen käyttöön perustuen

Voit luoda kohdeyleisön Facebookiin liitetyn sovelluksen tietojen ja käyttötottumuksien perusteella (esim. ovat avanneet sovelluksen, ovat aktiivisia käyttäjiä, ovat tehneet ostoja).

Yrityksen (offline) palvelutapahtumiin liittyen

Voit ladata Business Manageriin listauksen asiakkaista, joiden kanssa olet asioinut myymälässä, puhelimitse tai muiden tapahtumien tai tapaamisten kautta.

Facebook-mainonnan kaksoisolentokohderyhmä ja sen luominen

Kaksoisolentokohderyhmä on Facebook-mainonnassa käytettävä kohdeyleisö, joka koostuu samankaltaisista käyttäjistä kuin nykyiset/potentiaaliset asiakkaat tai yrityksen some-kanavien seuraajat. Jos markkinoinnin kokonaisuus ja eri kanavat pelaavat hyvin yhteen (hakukoneesta hyvin löytyvä verkkosivusto houkuttelee ostavia ja potentiaalisia asiakkaita sekä FB-sivuston seuraajat ovat aktiivisia), toimivat kaksoisolentokohderyhmät hyvänä lähtökohtana ensimmäisen kampanjan toteuttamiseen.

Kaksoisolentokohderyhmä voidaan luoda esimerkiksi

 • mukautetun yleisön perusteella (esim. verkkosivuston vierailijat tai olemassa oleva asiakasrekisteri),
 • Facebook-pikselin toimintojen tai
 • Facebook/Instagram-sivun seuraajien perusteella sekä sivun sitoutuneisuuteen perustuen.