Parhaimmillaan digitaalinen markkinointi toimii yrityksen tunnettuuden ja myynnin edistäjänä ja heikoimmillaan markkinoinnin keinona, mainontana, jossa yksittäisistä toimenpiteistä odotetaan epärealistisia tuloksia – pikavoittoja nollabudjetilla.

Digitaalinen markkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, jota harmillisen usein katsotaan erillisenä toimenpiteenä yrityksen muusta tekemisestä. Digitaalista markkinointia on helppo määritellä kanavina ja keinoina, verkkosivuston kävijöinä, Facebook-mainoksina, LinkedIn-markkinointina, päivityksinä, mainoksina, tykkääjinä ja seuraajina….lista yksittäisistä asioista jatkukoon.

Mahdollisuuksia on lukuisia ja nykyisin mainonnan työkalut ovat helposti kaikkien saatavilla. Silloin tuloksia on odotettavissa heti kampanjan käynnistymisen jälkeen vai onko sittenkään?

Kerron tässä vastauksen blogin otsikkoon ja määritelmääni digimarkkinoinnista. Se ei ole sama asia kuin mainonta eikä se ole yksittäinen asia/media/kanava erillään muusta yrityksen markkinoinnista ja myynnistä. Mielestäni digitaalista markkinointia, erityisesti B2B-markkinoinnissa, tulisi katsoa laajemmin myynnin mahdollistajana ja asiakkaan ongelman ratkaisijana varmistaen asiakkaan mahdollisimman vaivattoman asioinnin ja ostamisen helppouden. Kun päätöksentekoa helpottavaa tietoa on internet pullollaan, toisilla yrityksillä usein kilpailijoitaan paremmin, valintoja voidaan tehdä myös ilman yhteydenottoa yrityksen myyntihenkilöstöön.

Digitaalisuus on tuonut markkinoinnille mahdollisuuksia uudenlaiseen kohdennettuun viestintään ja sisällön tuottamiseen. Se, mikä ennen ajateltiin olevan myynnin tehtävänä asiakastapaamisissa, tulisi siirtää osaksi markkinoinnin toimenpiteitä. Tällä tarkoitan asiakkaan tarpeen tunnistamista ja kartoittamista, jonka pohjalta voidaan tuottaa monipuolisesti informatiivista ja ostamista helpottavia sisältöjä. Tavoitteena on tukea asiakkaan hankintapäätöstä jo hyvin varhaisessa vaiheessa – digitaalinen markkinointi ei ole siis mainonnan digitalisointia, jossa asiakkaalle viestitään, että ”meidän yritykseltä saat maailmanluokan tuotteen, tyylikkään toteutuksen tai asiantuntevimman palvelun liittyen jonkun toiminnon tehostamiseen”. Asiakaslähtöisen markkinoinnin tehtävänä auttaa asiakasta ostamaan.

Millaista on digitaalinen markkinointi, joka tuottaa tuloksia?

Se, mikä monesti jää taka-alalle, on strategisempi ote markkinoinnin suunnitteluun. Tuloksellinen digimarkkinointi rakentuu yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Kun strategian pohjalta on muodostunut selkeä suunta tavoiteltavista markkinoista, on vuorossa kohderyhmän määrittäminen. Katse käännetään tässä kohtaa kanavavalinnoista asiakkaaseen.

Hyvin tehty kohderyhmän määritelmä pureutuu unelma-asiakkaan arkeen ja siihen, minkä ongelman tuote/palvelu ratkaisee. Kun tukena on ymmärrys kohderyhmän ostamisen tavoista ja tiedon tarpeista, toimii tämä pohjana sopivien sisältöjen suunnittelussa ja markkinointikanavien valinnassa. Parhaimmillaan markkinointia ja myyntiä tukevat teknologiat antavat tietoa asiakkuuden eri vaiheista (mm. markkinoinnin automaatiotyökalut), jolloin digimarkkinoinnin  tuloksellisuutta voidaan mitata paremmin. Kun kaikki osa-alueet toimivat yhdessä, ohjaten ja auttaen asiakasta, toimenpiteet tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

Mistä puhumme kun puhumme digimarkkinoinnista?

Kun kokonaisuudessa on monta liikkuvaa osaa, ei ihme, että asian kanssa ollaan usein hukassa. Kanavia ja teknologioita on käytössä, mutta hyödynnetäänkö niitä tarpeeksi ja miten omaa liiketoimintaa voidaan kehittää digitaalisen markkinoinnin tukemana? Sain #FlumeniaLive’n vieraaksi apulaisprofessori Joel Meron ja hänen kanssaan keskustelemme tarkemmin digitaalisen markkinoinnin määritelmästä ja sen hyödyistä B2B-yrityksille. Hän on tutkinut datan ja teknologioiden hyödyntämistä markkinoinnissa ja tällä hetkellä hän opettaa digitaalista markkinointia ja analytiikkaa Jyväskylän yliopistossa.

Jos video ei näy (evästeiden vuoksi), siirry tästä katsomaan video (YouTube)

 

 


 

Tilaa maksuton digimarkkinoinnin työkirja, joka pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin sekä välitehtäviä suunnittelutyön tueksi. Mikä ihmeen työkirja?