Monikanavainen markkinointi – sananmukaisesti monta kanavaa? Se on paljon muutakin kuin kanavavalintoja. Sen tavoitteena on oikea-aikainen viestintä oikeaan aikaan. Tässä blogitekstissä tarkastelen markkinointia asiakkaan tiedon tarpeiden näkökulmasta ja siitä, missä kanavissa kannattaisi pyrkiä tavoittelemaan haluttua kohderyhmää.

 

Monikanavainen markkinointi voi terminä kuulostaa siltä, että kaikissa kanavissa kannattaa olla ja markkinoida. Ja mitä useampi kanava, sitä monimutkaisempaa ja hankalampaa markkinointia. Ja mitä niissä kanavissa sitten kannattaa kertoa?

Nykyaikainen markkinointi on monen osa-alueen kokonaisuus, mutta ei ainoastaan toimenpide tai yksittäinen kampanja.  Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, sen hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja sopivien kanavien valinnassa.

Tässä blogitekstissä tarkastelen markkinointia asiakkaan tiedon tarpeiden näkökulmasta ja siitä, missä kanavissa kannattaisi pyrkiä tavoittelemaan haluttua kohderyhmää. Tässä pyrin ottamaan huomioon erilaisia tapoja, jotka voivat pitää sisällään niin maksettuja kuin maksuttomia toimenpiteitä. Vaikka ostaminen ei ole suoraviivaista ja tietoa etsitään useasta eri kanavasta, on hyvä miettiä sitä, missä kohtaa yritys voi olla aktiivisempi markkinoinnissaan ja palvella digitaalisissa kanavissa paremmin, samalla tukien asiakkaan ostopäätöstä. Haluan kuitenkin korostaa, että monikanavainen markkinointi ei tarkoita kanavien listaamista markkinoinnin käyttöön vaan, jotta yritys näkyy kaikkialla vaan keskittyä siihen, että tavoitamme asiakkaamme oikea-aikaisesti.

 

Kun tavoittelemasi henkilö ei tiedä mistä on kyse, eikä oikeastaan ole edes kiinnostunut

Monikanavainen markkinointi uusasiakashankinnassa

Meidän on helppo katsoa tarjontaamme omasta näkökulmasta. Mutta millaisella viestillä herätät asiakkaan kiinnostuksen? Sellaisen henkilön, joka ei tunne yritystä, sen tuotteita tai palveluita eikä koe sillä hetkellä edes tarvetta palveluiden hankintaan. Viestitkö potentiaaliselle asiakkaalle tarpeen ja hyötyjen kautta?  Esimerkiksi markkinoimasi tarjontasi on sellainen, jolle on luontaisesti hyvin kysyntää ja asiakas tunnistaa oman tarpeensa. Tässä kohtaa voit kutsua osallistumaan webinaariin tai voit tarjota hyödyllistä sisältöä vaikka oppaan muodossa. Vai herätätkö kiinnostuksen mielikuvien ja inspiraation kautta, jolloin markkinoinnin tärkein tehtävä on herättää mielenkiintoa ja kiinnostusta sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka eivät itse vielä tunnista tarvetta palvelun/tuotteen hankinnalle?

Soveltuvia kanavavalintoja:

  • Voit tavoittaa uutta potentiaalista kohderyhmää sosiaalisen median mainonnalla. Näiden kanavien etuna on mainonnan kohdennettavuus mm. kiinnostuksen kohteiden kautta tai esimerkiksi samankaltaisten yleisöjen (kaksoisolentokohderyhmät) avulla.
  • Hyödynnä sosiaalisen median kanavien toimivimpia päivityksiä, jotka keräävät hyvin reaktioita nykyisten seuraajien keskuudessa – herätä mielenkiintoa siis uuden kohderyhmän keskuudessa jo hyvin toimivalla sisällöllä.
  • Omien sisältöjen näkyvyyden kasvattaminen eri kanavissa (esimerkiksi natiivimainonta paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa , YouTube -mainonta sopivien kanavien ja/tai yleisöjen keskuudessa, Google Display -mainonta kohdennettuna samankaltaiselle yleisölle kun verkkosivuston vierailijat).

 

Kun asiakas on ilmaissut kiinnostustaan/tarvettaan tarjontaasi kohtaan

 

Kun asiakas on nähnyt sisältöjäsi somessa tai ladannut materiaalia, onko aika ryhtyä myymään? Vastaukseni on kyllä ja ei. Riippuen yrityksestä ja tarjonnastasi, voi asiakkaan näkökulmasta ensimmäinen kontakti yritykseen olla kaukana varsinaisesta hankintapäätöksestä. Tässä on siis hyvä miettiä vaihtoehtoja asiakkaan palvelemiseen digitaalisissa kanavissa ja vastaamalla usein kysyttyihin kysymyksiin – aivan kuten silloin kun keskusteluista käydään kivijalkamyymälässä tai myynnin toimesta. Moni käyttäjä saattaa tehdä valintansa täysin yrityksen verkkoläsnäoloon perustuen eli ilman, että myyjään tai asiakaspalvelijaan ollaan yhteydessä.

Soveltuvia kanavavalintoja:

 

Digitaalinen markkinointi on myös asiakkaan palvelemista verkossa

Monikanavainen markkinointi nykyisille asiakkaille
Parhaimmillaan markkinointia suunnitellaan asiakkuuden kaikkiin vaiheisiin eikä pelkästään uusasiakashankinnan näkökulmasta. Muista siis pitää huolta asiakassuhteista säännöllisen viestinnän avulla – niin sosiaalisen median kanavissa kuin sähköpostitse ja markkinoimalla asioita, joista nykyiset asiakkaatkin hyötyvät.

Soveltuvia kanavavalintoja:

  • Uudeelleenmarkkinointia voidaan kohdentaa sosiaalisen median kanavissa ja Googlen kanavissa. Muista, että uudelleenmarkkinointiyleisöjä voi luoda myös eri alasivujen vierailuiden ja toimintojen perusteella eikä kohdentaa kaikille kaikkea vain yhden sivuvierailun perusteella.
  • Sähköpostimarkkinointia kaikille vai kohdennettuna markkinointi- ja asiakasrekisteriin?
  • Sisältöjen julkaisu aktiivisesti omiin kanaviin, asiakkaalle kutsu osallistumaan (maksuttomat sisällöt, webinaarit, tapahtumat, videot tuotteen käytöstä, Live-lähetykset ajankohtaisista teemoista). Millaiset sisällöt herättävät kiinnostusta ja osallisuutta nykyisten asiakkaiden keskuudessa, jotka toimivat samalla markkinointina potentiaaliselle yleisölle?

Yhdessä hyvin mietittyjen sisältöjen kanssa monikanavainen markkinointi ja läsnäolo eri kanavissa tukee sitä, että yritys aktiivisesti markkinoi tarjontaansa, mutta on myös löydettävissä silloin kun asiakas etsii tietoa. 

Lataa tästä pohja [PDF] sisältöjen suunnitteluun.

 


Monikanavainen markkinointi – Facebook Live -lähetyksen tallenne

Pidin monikanavaisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta Facebook Live -lähetyksen, jonka tallenne on katsottavissa alta.

 

Pistä Flumenian Facebook-sivu seurantaan ja voit tilata muistutuksen Live-lähetyksen alkamisesta. Nämä eivät vaadi erillistä rekisteröitymistä ja videotallenne on katsottavissa jälkikäteen Facebook-sivulla sekä blogissa. Tervetuloa mukaan!