Elämme koronan jälkeistä uuden taantuman aikakautta. Yritysten kasvu tyrehtyy ja kulukurit sekä säästäminen heikentävät asiakkaiden ostovoimaa – samaan aikaan henkilöstön odotetaan pääsevän entistä kovempiin tuloksiin minimiin säästetyillä resursseilla. 

Vaatimukset asiakkaalle personoidusta ja arvoa tuottavasta asiakaskokemuksesta tekevät myynnistä ja kysynnän edistämisestä entistä monimutkaisempaa. **Ääripäässä on työuupuminen, josta tutkimuksien mukaan koronan jälkeen kärsi jopa 44 % markkinointityötä tekevistä. Tällä yhtälöllä ovat kestävän ja resurssiviisaan, sekä sosiaalisesti vastuullisen liiketoiminnan rakentamisen perustukset täysin vääristyneet. Maailma ei palaa enää entiselleen ja on aika siirtyä puuhastelusta perusteltuihin päätöksiin, jotka luovat Suomeen kestäviä, resurssiviisaita ja vastuullisia yrityksiä. 

Mikä estää markkinointia onnistumasta?

Markkinoinnin keinoista ja kanavista ei todellakaan ole tänä päivänä pulaa – fokus on hukassa. Jos ensin keskittyisimme määrittelemään realistiset suuntaviivat, tavoitteet ja tarvittavat prosessit, voisimme pysyä tavoitteen mukaisessa suunnassa, emmekä ohjautuisi jatkuvasti sivuraiteille jokaisen uuden kanavan, idean tai trendin perässä. 

Jotta yritykset pystyvät olemaan kilpailukykyisiä nyt ja tulevaisuudessa, on meidän palattava perusasioiden äärelle. Olemme rakentaneet myynti- ja markkinointityön ympärille sellaiset himmelit, joiden toimivuutta ohjaa omat tottumuksemme ja uskomuksemme.

Tarvitaan vähemmän tekemistä laadukkaammin, ei työmäärän kasvattamista ja jokaisen uuden idean, kanavan ja keinojen perässä juoksemista.

Meille on rakentunut markkinointityöstä vahvasti kampanja- ja mainontavetoinen ajattelumalli, joiden oletetaan tuottavan aina jotain positiivista lopputulosta. Yksittäiset kampanjat, työkalut ja teknologiat eivät itsessään ole ratkaisu vaan menestymisen mahdollisuudet löytyvät meistä ihmisistä, yhteisistä tavoitteista ja yksiköt ylittävästä yhteistyöstä – ja ennen kaikkea siitä, että siirrämme katseen asiakkaaseen, arvon luontiin ja yhteisen ymmärryksen kasvattamiseen.

Toimintaympäristön muutokset eivät koske pelkästään markkinointia

Miksi odotamme, että maailma palaa ennalleen emmekä itse reagoi ympärillä tapahtuviin muutoksiin? Yritysten pitää pystyä muuttumaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, koska kilpailun kasvaessa asiakkaan ei ole tarve muuttua.

**Gartnerin tutkimuksen mukaan muutoskyvykkäät yritykset saavuttavat 198 % todennäköisemmin tavoitteet tunnistettuaan toimintaympäristössään tapahtuneet muutokset ja mukautuen niiden vaatimalla tavalla.

Asiakkaiden tarpeisiin vastaavan liiketoiminnan kehittäminen on koko organisaation läpileikkaava ja se vaatii onnistuakseen muutosta – se ei tarkoita koko liiketoiminnan uudistamista vaan markkinointivetoista nykyisten toimintamallien kehittämiseen tähtävää työtä, jota kutsumme muutosmarkkinoinniksi. Sen menetelmät tuovat asiakkaidenne tarpeet koko liiketoiminnan kehittämisen ytimeen. 

Markkinointi ei kehity itsestään eikä se ei kehity irrallisena toimenpiteenä, siksi Muutosmarkkinoinnin menetelmä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Muutosmarkkinointi nivoo yhteen yrityksen liiketoiminnan, palvelut ja tuotteet sekä myynnin ja markkinoinnin yhdeksi toisistaan riippuvaiseksi sykliksi – se on tavoitteellinen yhteiskehittämisen menetelmä, joka tukee yrityksenne kasvua.

On aika siirtyä monimutkaisuudesta kohti yksinkertaisuutta!


Te tunnette oman liiketoimintanne, me tunnistamme ne myynnin ja kasvun esteet, jotka vaativat muutosta – yhdistetään voimamme.​ Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

 

**Lähde: 2022 Gartner Strategy Adaptive Planning Survey; 2022. Gartner Barriers to Continuous Strategy Execution Survey; 2022. Gartner Strategy Business Partner Planning Perspectives Survey.
**Lähde: Accenture – The Great Marketing Declutter.