Markkinointisuunnitelma on tehokkaan markkinoinnin edellytys

Markkinointisuunnitelman lähtökohtana on ymmärrys asiakaskäyttäytymisestä, heidän motiiveistaan, tiedonhausta ja -tarpeista. Toimivan markkinointikokonaisuuden edellytyksenä on asiakastiedon hyödyntäminen niin sopivien sisältöjen suunnittelussa kuin markkinointikanavien valinnassa. Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

Haluan markkinointisuunnitelman!

Tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa.

Markkinointisuunnitelma on toimivan markkinoinnin edellytys: markkinoinnin aikaansaamat tulokset merkitsevät pelkkää näkyvyyttä enemmän. Autan toteuttamaan tuloksellista markkinointia yrityksesi myynnin ja kasvun edistämiseksi.

Markkinointistrategia ja markkinoinnin suunnittelu antavat valmiudet markkinoinnin onnistumiselle. Kun toimenpiteet perustuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan**, tuottaa se lisäarvoa brändin tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Koska markkinointi on laaja kokonaisuus, on suunnitelman tärkeimpänä tavoitteena eri osa-alueiden priorisointi ja vaiheistaminen: mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ovat myynnin ja markkinoinnin esteenä sekä mitä tehdään vaiheittain esimerkiksi seuraavan vuoden aikanaKehittämissuunnitelma pitää sisällään mm. seuraavia osa-alueita:

  • Digimarkkinoinnin strategiset painopisteet
  • Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet
  • Markkinatilanne: kilpailijat ja oman tarjonnan ymmärtäminen asiakkaan näkökulmasta
  • Digimarkkinoinnin resursointi: käytössä olevat kanavat ja teknologiat
  • Kohderyhmät ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa
  • Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
  • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia.

Jotta suunnitelma ei jää vain paperille, yhteistyö pitää sisällään valittavat valmennukset tai markkinoinnin toimenpiteet ammattilaisen toteuttamana. 

Hinnoittelu:

Markkinoinnin kehittämissuunnitelman hinta on alk. 5000 € (+ alv). Hintaan vaikuttavat yrityksen lähtötilanne ja koko.

 

** Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. On erilaisia lähestymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia, sisältömarkkinointia tai Google-mainontaa. On yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan verkon välityksellä ja vastaavasti yrityksiä, jotka eivät välttämättä tavoita omia kohderyhmiään suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Silloin markkinoinnin lähestymistapa on hyvin erilainen. En tarjoa sinulle yksittäisiä kampanjoita ja ”takuuvarmoja” kanavia vaan yrityksen toimintaan ja strategiaan perustuvia valintoja sekä markkinoinnin tavoitteita ja myyntiä tukevia toimenpiteitä.

 

Markkinointisuunnitelman toteutus

Onko työlistallasi markkinointisuunnitelma mutta suunta on vielä hakusessa?

Aloita suunnittelu asiakkaan ostamisen mallintamisella: viestintä on vaikuttavaa asiakkuuden eri vaiheissa ja ostamista tukevat sisällöt näkyvät halutuille kohderyhmille oikeaan aikaan.

Lähtötilanteen kartoittamisen ja yhteisen aloitustyöpajan perusteella luomme markkinointisuunnitelman, jossa määritellään liiketoiminnasta lähtevät ja mitattavat tavoitteet, tavoiteltavat kohderyhmät ja markkinoinnin toimenpiteet.

Valmennusta markkinoinnin eri osa-alueisiin

Markkinointisuunnitelma paketissa, mutta et oikein tiedä mistä tavoitat asiakkaasi ja mistä lähteä liikkeelle? Some-markkinointia pitäisi tehdä ja mainontaa kokeilla. Kuulostaako tutulta?

Tavoitteellinen yhteistyö pitää sisällään suunnittelun lisäksi valmennusta digimarkkinoinnin eri osa-alueisiin ja työkaluihin markkinoinnin tekijöiden kanssa.

Samalla organisaation ymmärrys ja osaaminen nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta kasvaa.

Verkkotyötila tukemassa kokonaisuutta

Markkinoinnin suunnittelun ja valmennuksen kokonaisuutta tukee verkkotyötila, jossa kehittämistyön jokaisen vaiheen tiedot ja materiaalit löytyvät dokumentoituna ja ne ovat kaikkien nähtävillä. Työn edetessä voimme kasata ideoita markkinointiin koko henkilökunnalta.

Verkkotyötilassa syvennetään markkinoinnin suunnittelua ennakkotehtävien kautta sekä valmennuksien välillä. Samalla valmennuksien kautta tulleet ideat ja opit voidaan viedä käytäntöön ja tarvittaessa saat asiantuntijan sparrausta mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Tehdäänkö yhdessä markkinointisuunnitelma?

Laita lisätietoja lomakkeen kautta ja olen sinuun yhteydessä!

Kouluttaja

Tutustu palveluun

Sosiaalinen media

Tutustu palveluun