Markkinointisuunnitelma on tehokkaan markkinoinnin edellytys

Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa toteuttamaan markkinoinnin toimenpiteitä asiakaslähtöisesti. Kun toimenpiteet perustuvat yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan, tuottaa se lisäarvoa brändin tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana.

Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. On erilaisia lähestymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia, sisältömarkkinointia tai Google-mainontaa. On yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan verkon välityksellä ja vastaavasti yrityksiä, jotka eivät välttämättä tavoita omia kohderyhmiään suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Silloin markkinoinnin lähestymistapa on hyvin erilainen.

Markkinointisuunnitelma MAST-metodin avulla

Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja sen hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja sopivien kanavien valinnassa. MAST-mallin avulla markkinoinnin suunnittelussa huomioidaan:

  • Markkina ja lähtötilanne: yrityksen liiketoiminnan tavoitteet, markkina- ja kilpailutilanne ja asiakasymmärrys.
  • Analytiikka: Tavoitteista johdetut mittarit ja soveltuvat teknologiat auttavat seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta ja ohjaamaan panostuksia oikeaan suuntaan.
  • Sisältösuunnitelma kohdentaa viestinnän oikea-aikaisesti. Asiakasymmärryksen ja -tiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisia sisältöjä tukemaan asiakkaan ostopäätöstä.
  • Toimenpiteet ja taktiset kampanjat valitaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Markkinoinnin mittariston ja seurannan suunnittelu

Tämä ratkaisu on jokaiselle yritykselle yksilöllinen ja se riippuu myös yrityksen valmiudesta erilaisten teknologien ja markkinointikanavien hyödyntämiseen. Tämä alla oleva malli on esimerkki B2B-yrityksen markkinoinnin vaiheista, jolloin ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa valmiudet kasvuun niin teknologioiden (CRM, markkinoinnin automaatio ja verkkosivut), toteuttajien (markkinointihenkilöstö tai ulkoistettu kumppani) kuin kohderyhmää tavoittavien sisältöjen näkökulmasta. Silloin valintoja ohjaa asiakaslähtöisempi markkinointi, jonka tukena on asiakasdata niin laadukkaamman asiakastiedon kuin markkinoinnin mittaamisen näkökulmasta.

Sisällön suunnittelu markkinoinnin ja myynnin tueksi

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa markkinointia, jolla vastataan muuttuneisiin käyttötottumuksiin ja tiedon tarpeisiin. Sosiaalisen median ja digitaalisten kanavien myötä tietoa on saatavilla helposti. Sen sijaan, että tuotamme yksisuuntaisia mainoskampanjoita eri medioissa, sisältömarkkinointi tähtää siihen, että yritys on läsnä ja löydettävissä silloin kun asiakkaat etsivät tietoa.

Sisältömarkkinoinnin pohjana on ymmärrys kohderyhmistä, heidän haasteistaan ja tiedon tarpeistaan. Asiakasymmärryksen ja -tiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisia sisältöjä tukemaan asiakkaan ostopäätöstä. Löytyykö yritykseltä sisältöä tuotetiedon lisäksi uuden asiakkaan tavoittamiseenkiinnostuksen herättämiseen, vertailutietoa tai kilpailuetuja päätöksen tueksi tai muiden asiakkaiden kertomia kokemuksia suosittelun tueksi?

Kanavavalinnat ja toimenpiteet

Koska markkinointi on laaja kokonaisuus, on suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena eri osa-alueiden priorisointi ja vaiheistaminen: mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ovat myynnin ja markkinoinnin esteenä sekä mitä tehdään vaiheittain.

  • Markkinoinnin automatiikan määrittely ja käyttöönotto.
  • Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta.
  • Verkkosivuston analytiikan ja seurannan kehittäminen.
  • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia.
  • Markkinoinnin taktiset toimenpiteet ja kampanjointi eri digikanavissa.

Tilaa maksuton digimarkkinoinnin työkirja, joka pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin sekä välitehtäviä suunnittelutyön tueksi. Mikä ihmeen työkirja?

 

Me autamme onnistumaan markkinoinnissa

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Kun haluat suunnitella markkinointiasi ja tarvitset apua strategiseen suunnitteluun, ota yhteyttä!

Varaa videotapaaminen