Vahva ja houkutteleva työnantajabrändi vetää puoleensa tulevaisuuden tekijöitä, joilla on merkittävä rooli yrityksen kasvussa. Kun kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa, voi vetovoimaisella työnantajamielikuvalla olla ratkaiseva merkitys yrityksen menestykselle nyt ja tulevaisuudessa

Työnantajamielikuvan rakentamisessa ei ole kyse pelkästään avoimien työpaikkojen mainostamisesta ja rekrymessuista

Aivan kuten myyntiä tukevan markkinoinnin rakentamisessa ja yrityksen brändin kehittämisessä, on työnantajamielikuvan rakentamisessa kyse paljon muustakin kuin rekrymainonnasta ja mahdollisimman suuren hakijamäärän saamisesta avoinna olevaan työpaikkaan. 

Pahimmillaan tämä “brändäystyö” on ainoastaan HR-henkilöstön harteilla ja ulkokuori koostuu rekrymessuista, huppareista ja siitä, kenellä on parhaat karkit ja jakotavarat. En tietenkään väheksy brändin esilläoloa ja näkyvyyden kasvattamista eri keinoin – kuitenkin tässä haen näkökulmaa yrityksille, joiden osaamispääoma ja liiketoiminnan kilpailutekijät koostuvat alansa osaavimmista ammattilaisista. 

Työnantajamielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä yhteistyötä, osallistamista ja työskentelyä sisäisesti henkilöstön kanssa

Tämän strategisen ja suunnitelmallisen työn tavoitteena on tehdä näkyväksi ne vetovoimatekijät, josta yrityksen ja työnantajamielikuvan ydin muodostuu – yrityksen vahvuuksista, yrityskulttuurista ja ihmisistä, alan asiantuntijoista, joiden kanssa halutaan työskennellä. 

Kyse ei ole siitä, että ulkopuolinen kumppani kiillottaa ulkokuoren, esimerkiksi hakijasivuston, osaajatarinat ja rekrykampanjoinnin, kiiltäväksi, vaan siitä, että yritys rakentaa tulevaisuuden osaajien houkuttelua kestävälle pohjalle. Miten yrityksen arvot, kilpailutekijät ja vetovoimatekijät tehdään konkreettisesti näkyväksi? Säännöllisellä, tavoitteellisella ja suunnitelmallisella tarinan kerronnalla.

Yrityksen pitovoimatekijöiksi voisi kutsua niitä henkilöstöetuja, joita meidän on helppo konkretisoida työpaikkailmoituksissa. Nämä asiat ovat usein niitä, joihin yrityksen on helppo reagoida ja tehdä muutoksia, kuten työsuhteen edut, teknologiat ja etätyömahdollisuudet.

Mieti, mitkä ovat teidän yrityksessänne tekijöitä, jotka vaikuttavat työn merkityksellisyyteen, mielekkyyteen ja motivaatioon, osaamisen kehittämiseen, johtamisen tapoihin, yhteistyön ja tekemisen tapoihin? Nämä ovat merkittäviä asioita, jotka usein heikosti hoidettuna ovat työpaikan vaihtamisen perusteita. Rakentamalla avointa kulttuuria, joka vahvistaa haluttua työnantajamielikuvaa, voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja erottautumista – ratkaisut osaajapulaan voivat löytyä jo yrityksen sisältä. Niiden tunnistamiseen ja yrityksen työnantajamielikuvan ja positiivisen maineen luomiseen ei ole oikotietä. 

Millaista osaamispääomaa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Rekrytoinnissa onnistuminen voi olla merkittävä tekijä yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden onnistumisessa. Työnantajamielikuvan rakentaminen pohjautuukin tunnistettuun osaamispääoman haasteeseen – millaista kyvykkyyttä yrityksellä on nyt, mitä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten varmistetaan, että rekrytoinnissa onnistutaan? Yritykset, jotka ovat valjastaneet kulttuurin, vahvuudet ja osaajia kiinnostavat sisällöt osaksi jatkuvaa rekrymarkkinointiaan, ovat usein kilpailijoitaan edellä kun tulevaisuuden osaajat miettivät seuraavia siirtojaan.

 


 

Miten varmistaa, että juuri teidän yrityksenne näyttäytyy parhaana vaihtoehtona osaajien keskuudessa? Virtuaalitapahtumassa [tallenne] avaamme työnantajamielikuvan rakennuspalikoita. Saat käytännön vinkkejä ja neuvoja mm.

  • Tulevaisuuden rekrytoinnin ja osaajapulan kestäviin ratkaisuihin
  • Yrityksen vetovoiman kasvattamiseen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen
  • Houkuttelevan rekrymarkkinoinnin nykyaikaisiin keinoihin ja työkaluihin.