Markkinoinnin osaaja ulkoistettuna

Onko markkinoinnin puuttuminen, oman ajan riittämättömyys ja osaaminen yrityksen kasvun esteenä? Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää markkinointiasi pitkäjänteisesti, mutta osaajan palkkaaminen mietityttää. Vuokraa osaamista tarpeen mukaan!

Markkinointistrategi + käytännön osaaja

Yhteistyö Flumenian kanssa on liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa markkinointiaTuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla. Saat käyttöösi kokeneen asiantuntijan, joka hallinnoi markkinoinnin kokonaisuutta, toimii osana markkinointitiimiä tai markkinoinnin tekijän tai yrittäjän työparina tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin toteuttamiseen.

Valitsemme yhteistyössä tavoitteet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Kun toimenpiteet perustuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja yrityksen kohderyhmää parhaiten tavoittavaan lähestymistapaan**, tuottaa se lisäarvoa brändin tunnettuuden lisääjänä, kysynnän edistäjänä ja myynnin kasvattajana. Kokenut markkinoinnin ammattilainen hoitaa sovitut kokonaisuudet ja saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Esimerkiksi:

  • Markkinoinnin strateginen suunnittelu: Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet, markkinoinnin resursointi (vastuut ja osaamisalueet, markkinoinnin ja myynnin yhteistyö), kohderyhmät, asiakkaan ostamisen mallintaminen ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa, valittavat kanavat ja markkinoinnin toimenpiteet.
  • Asiakashankinta sosiaalisessa mediassa (mm. verkkokaupan tehokas markkinointi, Facebook-mainonta, LinkedIn-mainonta, Google Ads/Display/YouTube ja myynnin tehostaminen, markkinoinnin mittaaminen ja seuranta).
  • Verkkosivuston kehittämistä paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta: Hakukoneoptimointi ja eri kohderyhmille suunnatut laskeutumissivut, analytiikka ja seuranta.
  • Asiakkaan ostamista tukevien sisältöjen suunnittelu ja toteutus: Sisältömarkkinointi, sosiaalisen median markkinointi, sähköpostimarkkinointi & markkinoinnin automatiikka.

Taustalla on yli 10 vuoden kokemus tuloksellisesta digimarkkinoinnista sekä tehokkaat työkalut tuloksien aikaansaamiseksi.  Olen koonnut yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä, joissa kerrotaan lisää Flumenian tavasta suunnitella ja toteuttaa markkinointia.  Lisätietoja saat myös ottamalla yhteyttä suoraan sanna@flumenia.fi tai p. 050 438 3350.

** Markkinointia voidaan toteuttaa monella eri tavalla. On erilaisia lähetymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia, sisältömarkkinointia tai Google-mainontaa. On yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan verkon välityksellä ja vastaavasti yrityksiä, jotka eivät välttämättä tavoita omia kohderyhmiään suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Silloin markkinoinnin lähetysmistapa on hyvin erilainen. En tarjoa sinulle yksittäisiä kampanjoita ja ”takuuvarmoja” kanavia vaan yrityksen toimintaan ja strategiaan perustuvia valintoja sekä markkinoinnin tavoitteita ja myyntiä tukevia toimenpiteitä.

Markkinointi kasvun ja myynnin tukena

Markkinointi on jatkuvaa tekemistä – asiakkaiden auttamista, vaikuttamista ja parempia kohtaamisia verkossa. Autan yritystäsi sijoittumaan paremmin hakukoneessa, tuottamaan ostamista tukevaa ja houkuttelevaa sisältöä, tavoittamaan asiakkaat eri kanavissa sekä tekemään asiakashankinnasta mahdollisimman vaivatonta.

Jatkuvan yhteistyön mallissa markkinoinnin ammattilainen suunnittelee ja toteuttaa kuukausittain määriteltävät toimenpiteet yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kokenut ja idearikas asiantuntija

Käytössäsi on ajan hermoilla oleva markkinoinnin osaaja, joka on parhaimmillaan kokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luovat ideat, rohkeat toteutukset, myynnin edistäminen, sisältömarkkinointi sekä tekninen osaaminen.

Samalla kasvatat omaa osaamista ja ymmärrystä nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta.

Ammattilainen koordinoimassa kokonaisuutta

Autan markkinoinnin kokonaisuuden, digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median suunnittelussa ja toteuttamisessa. Taustalla yli 10-vuoden kokemus markkinoinnin toimenpiteistä ja kanavien hallinnoinnista.

Tarvittaessa voimme hyödyntää verkostostani löytyviä osaajia myös brändin uudistamiseen, verkkosivuston ja markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Tutustu palveluihin

Digimarkkinointi

Tutustu palveluun

Sosiaalinen media

Tutustu palveluun