Natiivimainonta uusien asiakkaiden tavoittamiseen

Natiivimainonta on jatkuvasti kehittyvä ja kasvava digitaalisen mainonnan muoto, jolla voidaan tavoittaa uusia kohderyhmiä sisältövetoisen mainonnan keinoin. Tätä mainonnan muotoa voidaan hyödyntää niin kuluttajille kuin B2B-markkinointiin, jolloin saat asiakkaalle tuotetun hyödyllisen sisällön osaksi verkkomedioiden uutistarjontaa.

Kun haluat löytää uusia asiakkaita ja tarjota heille mielenkiintoista ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä osana myynnin ja markkinoinnin edistämistä, toimii natiivimainonta siinä kohtaa erinomaisena kanavana verkkosivustolle tuotettujen sisältöjen jakeluun.

Natiivimainontaa voidaan toteuttaa mm.

  • Sisältöjen näkyvyyden kasvattaminen (mm. artikkelit, blogit, kohderyhmälle suunnatut laskeutumissivut)
  • Tuotenatiivina, jolloin sisällön tavoitteena on tapahtumien, tuotteiden, webinaarien ja verkkokauppojen markkinointi.

Mainonnan tavoitteena on siis ohjata tavoittelemaasi kohderyhmää heille tuotetun hyödyllisen sisällön pariin – eli silloin varmistamme verkkosivustolle tuotetulle sisällölle näkyvyyttä myös uusien potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

 

Me rakennamme kokonaisuuksia, joissa hyödynnämme verkkosivustolle tuotettuja sisältöjä osana mainontaa. Natiivimainonnan tavoitteena on herättää uusien asiakkaiden kiinnostus ja luoda tunnettuutta pitkäaikaisesti yksittäisten kampanjoiden sijaan.

Sopiiko se meille ja mitä se vaatii?

Natiivimainonnasta kysyttyä

Tämä mainonnan muoto toimii parhaiten silloin kun yritys tuottaa verkkosivustolle asiakkaalle mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä markkinoinnin ja myynnin tueksi. Se soveltuu tietoisuuden ja oman brändin tunnettuuden kasvattamiseen ja tätä mainonnan muotoa voidaan hyödyntää niin kuluttajille kuin B2B-markkinointiin.

Me Flumenialla emme toteuta natiivimainontaa yksittäisinä toteutuksina, vaan teemme asiakkaillemme markkinoinnin kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään aina mainonnan keinoja, jotka soveltuvat parhaiten valittuun tavoitteeseen. Olemme tehneet natiivimainontaa mm. sosiaalisen median kampanjoinnin rinnalla varmistaen sisällöille mahdollisimman laajaa näkyvyyttä tavoiteltavan kohderyhmän keskuudessa.

Näin saamme mainonnasta tehoja irti, kun hyödynnämme sitä asiakkaan näkökulmasta oikea-aikaisesti ja pitkäjänteisesti.

Haluatko kuulla lisää miten natiivimainonta voisi olla osa teidän markkinointia?

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä markkinoinnistasi vaikuttavaa

Flumenia on valintasi silloin, kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla.

Varaa videotapaaminen – katsotaan, miten voimme auttaa tuloksellisen markkinoinnin toteuttamisessa.

Varaa videotapaaminen