LinkedIn-mainonta B2B-markkinoinnin tukena

LinkedIn on ammatillinen sosiaalisen median kanava, joka soveltuu erinomaisesti B2B-markkinoinnin kanavaksi. Kanava on muuttunut paljon ajoista, jolloin sitä pidettiin ”sähköisenä CV-palveluna” eikä kanava ole tarkoitettu ainoastaan rekrytointiin. LinkedIn-mainonta on ottanut aimo harppauksen eteenpäin ja tarjoaa markkinoijalle työvälineet tarkasti kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen.

Kun haluat haluat tehostaa B2B-markkinointia ja tavoittaa potentiaaliset uudet asiakkaat, tarjoaa LinkedIn tähän monipuolisia mahdollisuuksia niin mainosmuotojen kuin kohdentamisen suhteen. Voit luoda kohderyhmiä yrityksen, yrityksen koon, työnimikkeen, koulutushistorian ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

LinkedInin mainontaa varten kannattaa lisätä verkkosivustolle LinkedInin oma seurantakoodi eli LinkedIn Insight Tag. Seurantatagin auttaa mainonnan tuloksellisuuden seurannassa ja voit toteuttaa uudelleenmarkkinointia eli luoda kohderyhmiä verkkosivustolla vierailleista käyttäjistä.

Toteuttamamme LinkedIn-kampanjat ovat tuoneet asiakkaillemme:

  • Uusia kontakteja ja laadukkaita liidejä – riippuen toimialasta ja mainonnan toteutuksen kestosta, on uusien liidien hinta ollut alkaen 10 €.
  • Tunnettuutta ja kysynnän edistämistä.
  • Mitattavaa ja läpinäkyvää mainonnan toteutusta. Varmistamme aina ennen kampanjan alkua, että pystymme mittaamaan ja seuraamaan mainonnan aikaansaamaa tuloksellisuutta.

Toteutamme tyypillisesti kokonaisuuksia, jotka koostuvat useista kampanjoista, joilla on erilaisia tavoitteita. Näin saamme mainonnasta tehoja irti, kun hyödynnämme sitä oikein ja pitkäjänteisesti.

Ajattelemme usein, että mainostaminen tuo suoraviivaisesti myyntiä.

Me rakennamme kokonaisuuksia, joissa hyödynnämme LinkedIn-sivulle tuotettuja sisältöjä tai tuotamme päivityksiä ja sisältöjä, jotka eivät vielä ensimmäisessä vaiheessa myy tyrkyttäen.

Tämän kampanjoinnin tavoitteena on herättää uusien asiakkaiden kiinnostus ja luoda tunnettuutta pitkäaikaisesti yksittäisten päivityksien boostauksen sijaan.

He luottavat Flumenian LinkedIn-mainonnan osaamiseen

Sopiiko se meille ja mitä se vaatii?

LinkedIn-mainonnasta kysyttyä?

Linkedinissä on oma mainonnan työkalu Campaign Manager, jonka jokainen yritys saa maksutta käyttöönsä. Kampanjointia varten sinulla tulee olla myös yritysprofiili eli yrityksen oma sivu, joka toimii mainostajana. Myös tämän saat maksutta käyttöösi.

Kampanjan luominen LinkedInissä on käytännössä samanlaista kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa ja näiden markkinointikanavien etuna on mainonnan tehokas kohdentaminen joko käyttäjän demografisiin tietoihin tai käyttäjän aiempiin toimintoihin perustuen.