Markkinoinnissa käytettäviin linkkeihin lisättävä UTM-tagi eli seurantatunniste kertoo meille tarkemmin tietoa siitä, miten monikanavaiset markkinointikampanjat toimivat. Näiden tunnisteiden avulla Google Analyticsissa voidaan tulkita tarkemmin markkinoinnin ja eri mainoskampanjoiden tuloksia, esimerkiksi kampanjan, kanavan ja mainosmuodon sekä mainoksessa käytetyn sisällön perusteella.

 

UTM-tagit eli seurantatunnisteet ovat tietoja, joita voidaan lisätä markkinoinnissa käytettäviin linkkeihin. Tämä tarkoittaa tunnisteen lisäämistä kaikkiin verkkosivustolle ohjaaviin linkkeihin, joita käytetään esimerkiksi maksetuissa mainoskampanjoissa, uutiskirjeissä tai vaikkapa sosiaalisen median julkaisuissa. Nämä tunnisteet mahdollistavat silloin markkinoinnin tarkemman seurannan, jolloin pystymme seuraamaan ja vertailemaan Google Analyticsissa eri kampanjoiden ja kanavien toimivuutta haluttuun tavoitteeseen nähden.

Tässä blogiartikkelissa esittelen tarkemmin seurantalinkkien luomista, eri tapoja niiden toteuttamiseen sekä käyn läpi asioita, joita seurantalinkkien luomisessa kannattaa ottaa huomioon.

Mikä on UTM-tagi?

Käytän tässä esimerkkinä alla olevaa yksittäistä linkkiä, johon on lisätty mukaan UTM-tagit eli seurantatunnisteet.

Käynnissä on kampanja, jonka nimi on ”sisältöstrategia” ja kyseinen linkki on käytössä sosiaalisen median kampanjassa (maksettu). Se ohjaa blogiartikkeliin, joka kertoo sisältömarkkinoinnista.

www.flumenia.fi/sisaltomarkkinointi?utm_source=facebook&utm_medium=paidsocial&utm_campaign=sisaltostrategia&utm_content=sisaltomarkkinointi

Website URL** on se sivu, jonne kampanjalla/mainoksella ohjataan.

Source**  tarkoittaa kampanjan kanavaa eli liikenteen lähdettä. Ylläolevassa esimerkissä se on Facebook, mutta yhtä hyvin kampanjan lähteenä voisi olla Google, LinkedIn, Twitter, YouTube tai mikä tahansa muu markkinoinnissa käytettävä kanava.

Medium** on linkissä tieto siitä, miten kanavaa käytetään. Tämä on usein se kohta UTM-tagin lisäämisessä, joka kaipaa eniten yhtenäistämistä, eikä siihen ole antaa valmista kaavaa. Voit käyttää tässä esimerkiksi CPC (= cost per click -kampanja, esim. Googlen hakusanamainonta), paidsocial (=maksettu some-mainonta), display (=display-mainonta), email tai newsletter (=riippuen miten sähköpostimarkkinointia käytetään), social (=sosiaalisesta mediasta tuleva liikenne).

Mieti siis ensin, millaista liikennettä verkkosivustollesi tulee ja luo sen pohjalta tarkenteet, joita haluat raporttien analysoinnissa vertailla.

Campaign** eli kampanja. Mitä teidän markkinoinnissa tarkoittaa kampanja? Hyvänä vinkkinä kampanjan määrittelyyn on se, millaista tietoa haluatte vertailla. Onko se erilaiset sesongit (talven, kesän tai kevään kampanjointi), erilaiset sisältövetoiset kampanjat (teema x, teema x, teema x) vai kampanjan lopullinen tavoite (tapahtumat, webinaarit, oppaat, yhteydenotto)?

On mahdollista, että kampanja olisi myös yksittäinen kanava. Tämä tieto on joka tapauksessa mukana, joten en suosittele  lisäämään käytettävää kanavaa kampanjan nimeksi.

Term voidaan käyttää silloin kun halutaan tarkentaa ja erottaa käytettävät avainsanat (esim. Googlen hakusanamainonnassa)

Content on sisällöstä kertova tunniste. Tässä voidaan tarkentaa mainoksen sisältömuotoa (esim.video, karuselli, kuvaversioiden testaus) tai tarkentaa sisältömarkkinoinnin yhteydessä tietoa siitä, mistä mainoksessa on kyse (aihe X, aihe Y..).

** merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja seurantalinkkien luomisessa.

Tähän ylläolevaan ”sisältöstrategia” kampanjaan voidaan lisätä muita kanavia ja blogiartikkeleita, jolloin seurantatunnisteen luomiseen käytetään samaa tapaa. Näin voimme kampanjan loputtua vertailla, mitkä kanavat ja sisällöt toimivat markkinoinnissa parhaiten. Kun kampanjointia tehdään jatkuvasti ja sama käytäntö toistuu seurantalinkkien luomisessa, voimme lopulta verrata eri kampanjoiden toimivuutta keskenään.

Miten luon UTM-tagit?

Seurantalinkkien luomisessa on tärkeintä on se, että jokainen, joka tekee sisältöjen jakelua, kampanjointia tai mitä tahansa markkinoinnin sisältöihin liittyvää, käyttää näitä tunnisteita yhtenäisesti. Seurantatunnisteiden käytännöt vaihtelevat paljon, joten suosittelen luomaan yhteiset dokumentoidut toimintamallit sisäisesti ja markkinointikumppanien kanssa. Näin myös jatkuvuus säilyy markkinoinnin tekijöiden vaihtuessa.

Linkkien luomisessa on tärkeää, että lisättävät tiedot ovat yhtenäiset. Jos kampanjan lähteessä on käytetty eri tapaa kirjoittaa Facebook, esimerkiksi Facebook, fb, FB, facebook, näkyvät nämä aina raporteissa omina tietoinaan. Hyvä nyrkkisääntö on se, että käytä aina pieniä kirjaimia ja luo linkit ilman ääkkösiä.

UTM-tagien lisäämiseen on olemassa työkaluja, jonka avulla pystyt luomaan seurantalinkit näppärästi: Tässä yksi työkalu seurantalinkkien toteuttamiseen. Nämä työkalut toimivat erinomaisesti silloin, jos vastaat itsenäisesti markkinoinnin toteuttamisesta tai tiedossasi on jo yhtenäinen käytäntö linkkien luomiseen. Myös jotkut markkinointiteknologiat, kuten HubSpot, tarjoavat työkalun linkkien luomiseen.

 

Internet on pullollaan myös valmiita pohjia, joiden avulla pystyt luomaan yhtenäiset käytänteet UTM-tagien käyttämiseen. Tässä esimerkiksi Google Sheetsinä toimivat pohja (luo kopio omaan käyttöön), johon voidaan määritellä yrityksen markkinoinnissa käytettävät tunnisteet. Näin jokaisesta luodusta URListä jää myös tieto talteen ja kaikkien markkinoinnin parissa työskentelevien saataville.

 

 


 

Haluatko tietää, miten saisit suunniteltua markkinoinnin kokonaisuutta ja mitattua eri toimenpiteiden vaikutusta? Me autamme markkinoinnin strategisessa suunnittelussa ja mitattavan digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa. Varaa aika ja jutellaan lisää!