Kun verkkosivustoa ja markkinoinnin kokonaisuutta suunnitellaan, on hyvä määritellä yhteiset tavoitteet. Näillä tavoitteilla tarkoitan toiminnallisuuksia, joita rakennetaan verkkosivustolle ja tavoitteita, joita markkinoinnin toimenpiteiden toivotaan edesauttavan. Mitä verkkosivustolla halutaan saada aikaan, jotta se ei jää staattiseksi sivustoksi?

Markkinointia suunnitellessa, erityisesti digitaalisia kanavia hyödynnettäessä, on hyvä ymmärtää, miten oman yrityksesi myynti tapahtuu verkkokanavissa ja miten myyntiä ja asiakkaan eri vaiheita voidaan mitata. Jos käytössä ei ole verkkokauppaa, voidaan markkinoinnin toimenpiteitä ja verkkosivuston toiminnallisuutta mitata eri tavalla.

Verkkosivuston kävijätiedoista saat lukuja kävijämääristä, demografisista tiedoista sekä siitä, millä sivuilla kävijät ovat vierailleet. Jotta tuloksellisuuden mittaamisessa päästään askel pidemmälle, voimme mitata verkkosivuston eri toiminnallisuuksia, jolloin tavoitteina voivat olla lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaaminen, oppaan/muun sisällön lataaminen tai tarjouspyynnön lähettäminen.

Jotkut tavoitteet ja toiminnot voivat olla suoraan liikevaihdolle merkityksellisiä (kuten verkkokaupan osto), mutta en vähättelisi esimerkiksi uutiskirjeen tilauksien mittaamista: asiakkaan päätöksentekoon voivat vaikuttaa useammat sisällöt. Ostaminen ei välttämättä ole niin suoraviivaista ja sitä varten on hyvä tunnistaa erilaisia pienempiä välitavoitteita, joilla voi olla merkitystä asiakkaan ostoprosessissa ja ne kasvattavat todennäköisyyttä asiakassuhteiden syntymiseen.

Tavoitteen lisääminen Google Analyticsiin

Google Analytics tarjoaa kattavasti tietoa, mutta monessa tapauksessa tavoitteet ja niiden lisääminen seurantaan ovat jääneet tekemättä. Google Analytics on erinomainen työkalu sivuston kävijämäärän analysointiin, mutta siellä on mahdollista lisätä tavoitteiksi sivuston toiminnallisuuksia, kuten verkkokaupan ostoja, tarjouspyyntölomakkeen lähettämistä, ilmoittautumisia tai yhteydenottoa.

Alla olevalla videolla ohjeistan tavoitteen lisäämisen Google Analyticsiin. Tämä asetus ei ole oletuksena käytössä kun Google Analytics lisätään verkkosivustolle vaan tavoitteet tulee lisätä seurantaan itse. Yksinkertainen tavoite on tässä esimerkissä lomake, jonka lähettämisen jälkeen avautuu kiitos-sivu. Näitä tavoitteita voivat olla mm. ilmoittautuminen, tarjouspyyntö, yhteydenotto tai uutiskirjeen tilaaminen. Mikäli verkkosivuston lomakkeissa ei ole käytössä kiitos-sivua, on seurantaa mahdollista toteuttaa Google Tag Managerin kautta tai yhteistyössä verkkosivuston tekijän kanssa.

Esimerkkinäkymä Google Analyticsistä, jossa voidaan seurata tavoitteiden täyttymistä ja kanavia, joista tavoitteen tehneet käyttäjät ovat saapuneet

 

 

Mukautetun konversion lisääminen Facebookin mainonnan hallintaan

Google Analytics kokoaa tietoa markkinoinnin tuloksista asetettujen tavoitteiden tai tapahtumien avulla, joita voidaan tarkastella kävijäliikenteen näkökulmasta. Jotta markkinoinnin tuloksellisuutta voidaan tarkastella kattavasti, on hyvä varmistaa, että pystyt samalla seuraamaan myös maksetun näkyvyyden tuloksellisuutta. Esimerkiksi Facebook ja Google Analytics näyttävät hieman toisistaan poikkeavia lukuja, joten seuranta kannattaa lisätä sekä Google Analyticsiin tavoitteena että mainonnan hallintaan omana tavoitteenaan/konversionaan. Tässä alla olevalla videolla ohjeistan, kuinka voit lisätä Facebookin mainonnan hallintaan konversioseurannan mukautettujen konversioiden avulla.

Facebookin mainonnan hallinnasta löytyy Facebook-pikseli, joka tulee ensin lisätä verkkosivuston seurantaan. Pikseli seuraa oletuksena sivustovierailuita, mutta seurantakoodia voidaan täydentää vakiotoiminnoilla tai mukautetuilla konversioilla. Mukautetut konversiot ovat tavoitteita, jotka perustuvat esimerkiksi tietyn sivun vierailuun, jolloin koodaustaitoja tämän tavoitteen lisäämiseen ei tarvitse. Mikäli seurannassa tarvitaan enemmän tietoja, esimerkiksi verkkokaupan mittaamiseen liittyen tai kiitos-sivua ei ole, kannattaa tässä tapauksessa kääntyä asiantuntijan puoleen.

 


Tilaa maksuton digimarkkinoinnin työkirja. Se pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin sekä välitehtäviä suunnittelutyön tueksi. Mikä ihmeen työkirja?