Mutuilu on muiden hommaa. Tämä on taustana ajatukselleni ja toimintamallilleni, ettei yhtäkään mainoskampanjaa kannata käynnistää, jos emme voi todentaa siitä saatuja tuloksia. Maksuton Google Analytics -työkalu tarjoaa paljon muutakin kuin sivuvierailijoiden määrän numeroina: tietoa verkkosivun kävijöiden liikkeistä, mistä kanavista kävijät ovat tulleet ja millä toimenpiteillä on ollut vaikutusta ostopäätökseen. Analytiikkaa aloitteilijalle muistuttaa siitä, että analytiikkatyökalun lisääminen verkkosivustolle ei yksistään riitä, vaan tavoitteisiin perustuvaa seuranta tarvitaan.  

Verkkosivuston tavoitteena on lisätä yrityksen myyntiä, mutta välttämättä asiakkaiden toiminta ei ole näin suoraviivaista. Myyntiä tukevia tavoitteita voivat olla esimerkiksi lomakkeen täyttäminen, uutiskirjeen tilaaminen, oppaan/muun sisällön lataaminen tai tarjouspyynnön lähettäminen. Verkkosivulle asetettava tavoite voi olla yksi asiakkaan ostoprosessin vaihe, joka edesauttaa myyntiä, asiakkaan ja myynnin välistä keskustelua tai yhteydenotosta alkaa tarjousneuvottelut. Tärkeintä on ymmärtää, miten oman yrityksesi myynti tapahtuu verkkokanavissa ja miten myyntiä ja asiakkaan eri vaiheita voidaan mitata.

 

OLETKO MÄÄRITELLYT JA LISÄNNYT VERKKOSIVUN TAVOITTEET?

Verkkokaupan tavoite on selkeä, mutta miten voisit mitata verkkosivuston toimivuutta ilman verkkokauppaa. Usein verkkosivusto rakennetaan staattiseksi perinteisen esitteen tavoin, joka ei kannusta asiakasta yhteydenottoon. Miten voisit rakentaa verkkosivuston osallistavammaksi ja ohjata asiakkaita tavoitteen mukaiseen toimenpiteisiin, kerätä verkkosivustosi avulla potentiaalisia asiakkaita markkinointiviestintäsi vastaanottajiksi, palvelemaan houkuttelevalla ja personoidulla sisällöllä – kasvattamaan verkkosivustosi kautta myyntiä? Lopullisena tavoitteena voi olla myynti, mutta verkkosivustolle voi lisätä muita tavoitteita, jotka tukevat myyntiä, esimerkiksi oppaan tai muun sisällön tilaus, uutiskirjeen tilaus yms. 


LÖYTÄVÄTKÖ ASIAKKAASI VERKKOSIVUSTOLLE?

Verkkosivustostasi ei ole hyötyä liiketoiminnallesi, jos siellä ei käy ketään. Hakukonenäkyvyyteen voi ja kannattaa vaikuttaa – maksullisilla tai maksuttomilla toimenpiteillä (Lue lisää hakukonemainonnassa tai hakukoneoptimoinnista >>). Usein meille riittää, että verkkosivut ovat oman henkilökunnan ja tuttujen asiakkaiden löydettävissä, mutta oletko kokeillut tavoitella uusia asiakkaita esimerkiksi sosiaalisen median markkinoinnilla tai tuottanut sisältöä sillä ajatuksella, että herätät uuden asiakkaan kiinnostuksen? Tiedätkö mitä nämä asiakkaat verkkosivustollasi tekevät?


MITÄ VERKKOSIVUSTOLLASI TAPAHTUU?

Konversio on terminä tuttu monelle markkinoinnin parissa työskentelevälle. Sillä seurataan verkkosivuston tavoitteita ja se antaa suuntaa verkkosivuston toimivuudesta. Kun markkinointia käynnistetään, on hyvä varmistaa, että verkossa jokainen osa-alue toimii: verkkosivustolle ei kannata ohjata maksullista liikennettä, jos kävijät eivät konvertoidu liideiksi tai asiakkaiksi. 

Esimerkki konversion merkityksestä verkkosivuston kehittämisessä:

Tavoitteena kasvattaa myyntiä 5 000 € kuukaudessa. Verkkokaupan nykyinen konversio on 0,7  % ja verkkosivuston vierailuja n. 9 000/kk. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuston vierailuista 0,7 % konvertoituu verkkokaupan ostoksi.

Nykyinen konversio 0,7 % tarkoittaa kuukauden aikana 63 ostoa, joiden keskihinta 100 €. Kuukauden myynti 6 300 €.

Jotta myyntiä olisi 11 300 € > tarvitaan kuukaudessa 50 ostoa lisää (yhteensä 113 ostoa), jolloin joko verkkosivuston kävijämäärää pitäisi kasvattaa 9000 vierailusta >> n. 16 150 vierailuun kuukaudessa tai pyrkiä kasvattamaan verkkosivuston konversioastetta 1,25 %.

Tässä esimerkissä verkkokaupan konversion ollessa 2 %, myynti olisi 18 000 €.

Tämä esimerkki havainnollistaa sitä ajatusta, että mainonnan lisääminen ei aina ole ratkaisu verkossa tapahtuvan myynnin haasteisiin. Konversiota voidaan parantaa kehittämällä verkkosivuston käyttökokemusta, luotettavuutta, kohdentamista, sisältöjä ja asiakkaan ohjaamista kohti ostoa.

VIIMEISEN KLIKKAUKSEN ”HARHA”

Ostaminen ei ole suoraviivaista ja lopulliseen ostopäätökseen voi vaikuttaa monet kanavat ja sisällöt. Google Analyticsista  voidaan mitata konversiota, mutta konversioiden liikenteen lähde -raportti näyttää viimeisen klikkauksen aikaansaaman toiminnon.

Tässä esimerkki Google Analytics -tililtä, jossa näkyy eri kanavien vaikutus lopulliseen ostopäätökseen. Sosiaalisen median kanavilla on oma roolinsa ostopäätöksen tukemisessa, mutta raporteissa ostamisen osalta saattavat lukemat näyttää heikolta. Tässä kohtaa on kuitenkin tarpeen analysoida kokonaisuutta, ei viimeisen kanavan aikaansaamaa konversiota, jota ei välttämättä olisi tapahtunut ilman muiden kanavien vaikutusta.

 

Maksuton Google Analytics ja Facebookin mainostyökalun seuranta mahdollistavat verkkosivuston tarkemman seurannan. Nämä verkkosivuston tavoitteita tai verkkokaupan konversiota mittaavat toiminnallisuudet eivät ole oletuksena käytössä Google Analyticsissa vaan ne lisätään verkkosivustolle sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 


Varaa aika kartoitukseen, jossa käymme läpi nykytilanteen ja ehdotukset markkinoinnin mittaamiseen!

Klikkaa tästä ja valitse sinulle sopiva aika. Tapaaminen toteutetaan videoneuvotteluna (varaa 60 minuuttia). Kalenteritapaamisen varattuasi saat automaattisen vahvistuksen. Varmistathan, että sinulla on pääsy kaikkiin markkinoinnin seurantajärjestelmiin ja sinulla on käytössäsi täydet ylläpito-oikeudet (minimissään Google Analytics ja Facebookin mainonnan hallinta).