Jokainen Facebookissa tai Instagramissa toteutettava kampanja alkaa tavoitteen valinnalla ja sopivan mainossisällön tuottamisella. Mainontaa voidaan toteuttaa kuva-, tai videomainoksena tai näiden yhdistelmänä, jolloin mainos voi olla muodoltaan karusellimainos, kokoelmamainos, diaesitys tai mobiilissa avautuva Instant Experience -sivu. Näiden eri mainosmuotojen saatavuus vaihtelee aina valitun mainoskampanjan tavoitteen mukaan.

Facebookin mainonnan hallinnan kautta voidaan toteuttaa erilaisia mainoksia, mutta minimissään jokaisessa mainostyökalun kautta luodussa mainoksessa on oltava yksi kuva. Eri mainossisältöjen ja -muotojen saatavuus vaihtelee siis valitun kampanjatavoitteen mukaan.

Facebook-mainoskampanjan tavoite ja valittavat mainosmuodot

 

Facebook-mainoskampanjan tavoitteen valitseminen:

Mainoskampanjan tavoitteella määritellään se, mitä mainonnalla halutaan saada aikaan. Voit valita 13 eri tavoitteen välillä: haluatko saada aikaan näkyvyyttä mahdollisimman suuren yleisön keskuudessa, ohjata käyttäjiä verkkosivustolle, parantaa olemassa olevan hyvän julkaisun näkyvyyttä tavoiteltavan kohderyhmän keskuudessa vai ohjata kävijöitä tekemään ostoksia verkkokaupassa? Mainoskampanjan tavoitteeseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska mainontaa näytetään valitun kohderyhmän sisällä käyttäjille, joiden käyttötottumukset vastaavat mainokselle asetettuja tavoitteita. (Lue lisää mainonnan toteuttamisesta: Tehokkaan Facebook-mainonnan elementtejä).

Brändin tunnettuus: Kampanjan tavoitteena on näyttää mainoksia käyttäjille, jotka todennäköisemmin kiinnittävät huomiota mainokseen ja muistavat sen.

Kattavuus: Kampanjan tavoitteena on näyttää mainoksia mahdollisimman monelle käyttäjälle.

Liikenne: Kampanjan tavoitteena on ohjata kävijöitä verkkosivustolle tai sovellukseen.

Sitoutuminen: Kampanjan tavoitteena on luoda mainoksia, jotka parantavat päivityksen sitoutuneisuutta ja tehokkuutta tai ne markkinoivat sivua, tarjousta tai tapahtumaa.

Sovellusasennus: Kampanjan tavoitteena on aikaan saada sovelluksen lataus. Ohjaa tällä mainoskampanjalla käyttäjiä sovelluskauppaan.

Videon katselukerrat: Kampanjan tavoitteena on lisätä brändin näkyvyyttä ja markkinoida videomainosta käyttäjille, jotka todennäköisesti katsovat videon.

Liidin luonti: Kampanjan tavoitteena on kerätä lomakkeen avulla käyttäjien yhteystietoja (esim. sähköpostiosoite).

Sivutykkäykset: Kampanjan tavoitteena on kerätä sivulle uusia tykkääjiä.

Tapahtumavastaukset: Kampanjan tavoitteena on lisätä tapahtuman tietoisuutta ja osallistujia tai ohjata käyttäjiä suoraan lippujen ostoon.

Viestit: Kampanjassa mainontaa näytetään Messengerissä käyttäjille, jotka todennäköisimmin aloittavat keskustelun yrityksesi kanssa.

Konversio: Kampanjan tavoitteena on ohjata käyttäjiä verkkosivustolle, verkkokauppaan, sovellukseen ja saada aikaan
konversiotapahtuma, esim. vierailu sivustolla, ostoskoriin lisäys, verkkokaupan osto (edellyttää Facebook-pikseliä tai sovellustapahtumien seurantaa).

Luettelomyynnit: Tämän kampanjan tavoitteena on esitellä kohderyhmälle sopivia tuotteita tuoteluettelon perusteella. Sopii erityisesti verkkokauppojen markkinointiin (edellyttää tuoteluettelon käyttöönottoa).

Kaupassa käynnit: Tämän kampanjan tavoitteena on markkinoida yrityksen eri toimipisteitä lähellä oleville käyttäjille.