Facebookin mainonnan hallinnassa on vuoden 2021 alkupuolen ajan näkynyt ilmoitus, joka kehoittaa valmistelemaan mainostiliä tulevia muutoksia varten. Muutos astuu voimaan 26.4.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä Applen iOS 14:n muutoksia, jotka vaikuttavat jatkossa mainonnan tuloksiin, raportointiin ja konversiotapahtumien seurantaan. Käyn tässä blogissa läpi ne muutokset, joita mainostilille tulee tehdä, jotta Facebook-pikseli toimii myös jatkossa.

[Päivitetty 28.4.2021] Muutokset astuneet voimaan 26.4.2021.

Facebookin iOS14-muutokset – mistä on kyse ja miten se vaikuttaa mainontaan jatkossa?

Apple on tuomassa alkuvuoden 2021 aikana iOS 14-käyttöjärjestelmään muutoksia, jotka estävät mainostajilta tiettyjen tietojen keräämisen ja jakamisen, mikäli käyttäjät kieltävät seurannan. Facebookin iOS14-muutokset vaikuttavat sellaisiin kampanjoihin ja niiden tuloksien raportointiin, jotka hyödyntävät tavoitteessa ja kampanjan optimoinnissa konversiotapahtumien seurantaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkokaupassa tapahtuvia kävijöiden toimia (mm. tuotesivun katselut, ostoskoriin lisääminen ja ostotapahtuma) ja verkkosivuston tuloksien mittaamista (esimerkiksi verkkosivuston lomakkeen täyttö, hakulomakkeen/ilmoittautumisen/varauksen tekeminen verkkosivustolla).

Lisäksi konversioiden seurannan ja raportoinnin oletuksena näkyvä aikaikkuna on muuttunut 28 päivästä 7 päivään ja tämä muutos näkyy jo mainostilillä. Se tarkoittaa, että kampanjan tuloksiin raportoituu ne konversiot, jotka ovat tapahtuneet 1 päivän mainoksen näkemistä tai 7 päivän sisällä mainoksen klikkaamisesta.

Tulevia vaikutuksia ei vielä tässä kohtaa voi varmaksi sanoa, koska tämä asetus ei ole vielä käytössä. Nämä muutokset saattavat näkyä mainonnan hallinnassa vähentyneinä tuloksina (valittu konversiotavoite verrattuna aiempaan konversioiden aikaikkunaan ja tuloksiin), pienempinä kohderyhminä (mukautetut yleisöt ja uudelleenmarkkinointi) ja on todennäköistä, että mainonnan tulokset ovat aiempaa heikommat. Konversioita ei voida raportoida enää yksittäisten käyttäjien näkökulmasta, joten raportointi ei ole yhtä tarkkaa esimerkiksi demografisten tietojen (ikä, sukupuoli) osalta. Jotkut mainoksista saatetaan keskeyttää tai niiden esittäminen tietyissä laitteissa lopetetaan.

Mitä sinun pitää tehdä mainostilillä?

Jos käytät kampanjoinnissa konversiotapahtumia tavoitteena, tulee sinun vahvistaa verkkosivuston domain, jossa Facebook-seurantapikseli on asennettuna sekä lisätä mainostilille tapahtumien seuranta (ns. koottu tapahtumien seuranta, joka mahdollistaa kahdeksan konversiotapahtuman seurannan). Tämä ei ole pakollinen, mutta suositeltava toimenpide, erityisesti jos hyödynnät tapahtumia mainonnan seurannassa ja kohdentamisessa.

Kun kirjaudut mainostilille, näet alla olevan ilmoituksen muutoksista. Siirry resurssikeskukseen, jotta pääset tekemään mainostilille tarvittavia muutoksia.


Kun siirryt resurssikeskukseen, näet kuvan kaltaisen näkymän. Voit siirtyä pikselin toimialueen vahvistamiseen klikkaamalla ”tarkista pikselit”.

 

Facebookin iOS14-muutokset

Facebookin iOS14-muutokset: Vahvista pikselin toimialue ja määritä tarvittavat tapahtumat

 

Jos verkkosivustollasi on Facebook-pikseli, tulee tämän pikselin toimialue vahvistaa. Tämä tarkoittaa siis, että verkkosivuston koodiin lisätään tieto, jolla Facebook voi vahvistaa pikselin omistajuuden ja pystyt määrittämään Facebook-mainostilille tarvittavia seurantatapahtumia.

Jos toimialue on verkkosivuston tekijän toimesta vahvistettu aiemmin, näet kyseisellä sivulla tiedon ”Toimialue vahvistettu”. Jos näet sinisellä pohjalla olevan kehoitteen ”Vahvista toimialue”, tarvitsee sinun toimittaa tietoa verkkosivuston tekijälle.

Toimialueen vahvistus

Kun klikkaat ”Vahvista toimialue”, siirryt asetuksiin (Business Managerissa sama näkymä löytyy yrityksen asetukset > Brändin turvallisuus > toimialueet). Kun klikkaat toimialueen asetuksissa ”lisää”, pyytää FB syöttämään toimialueen URL-osoitteen. Syötä siihen yrityksen verkko-osoite ja sinulle aukeaa alla olevan kuvakaappauksen näköinen asetus. Verkkosivuston toteuttaja voi vahvistaa toimialueen joko DNS-vahvistuksen kautta, lataamalla HTML-tiedosto verkkosivustolle tai lisäämällä koodiin tagin, joka vahvistaa toimialueen (ymmärtääkseni tätä ei pysty tekemään Google Tag Managerin kautta). Näistä valitaan vahvistamiseen 1 tapa, joka kannattaa tiedustella verkkosivuston toteuttajalta.

 

Facebookin iOS14-muutokset ja toimialueen vahvistus

Kun toimialue on vahvistettu, muuttuu toimialueen nimen (verkkosivuston URL) vieressä oleva punainen pallura vihreäksi.

Verkkotapahtumien määrittäminen

Koottu tapahtumien seuranta mittaa mainonnan tehokkuutta ja näitä konversiotapahtumia voidaan käyttää mainoskampanjoiden kohdentamisessa, optimoinnissa ja tulosten seurannassa. Jatkossa tämä tapahtumien seuranta on rajoitettu kahdeksaan konversiotapahtumaan yhdellä toimialueella. Tämä tarkoittaa siis yrityksen verkkosivustoa.

Facebook määrittää tapahtumille alustavan prioriteetin sen perusteella, miten tärkeitä ne ovat olleet yrityksellesi aiemmin ja voit käydä itse muokkaamassa näiden tapahtumien tärkeysjärjestystä.  Tapahtumat ovat jokaiselle yritykselle erilaisia, joten tähän ei parhaita käytäntöjä ole vaan seuranta toteutetaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Mieti siis mitä haluat saada mainonnalla aikaan ja mitkä toiminnot verkkosivustollasi ovat kaikkein tärkeimmät?

Kun muutokset julkaistaan vuoden 2021 aikana, Facebook keskeyttää automaattisesti sellaiset kampanjat/mainosjoukot, joiden konversiotapahtumat eivät ole enää käytettävissä. Mikäli käytössäsi on enemmän kuin 8 seurattavaa tai kampanjan tavoitteeksi valittavaa konversiotapahtumaa, voidaan näytä käyttää kuitenkin mukautettujen kohderyhmien luomiseen ja osittaiseen raportointiin.

 

Facebookin iOS14-muutokset ja verkkotapahtumien määritys

Facebookin iOS14-muutokset ja lisätiedot löydät Facebookin tukisivustolta.