Digimarkkinoinnin sanaston toinen osa sisältää termien lisäksi muutamia digimarkkinoinnissa käytettäviä ohjelmistoja, joiden avulla voit kehittää, tehostaa ja seurata digimarkkinoinnin tuloksellisuutta.

Digimarkkinoinnin sanasto (osa 2) sisältää seuraavat termit: Siirry tästä alkuun

Diaesitys
Display-mainonta
Display-mainosverkosto (Google Display Network, GDN)
DSA (Dynamic Search Ads, dynaaminen hakumainos)
Dynaaminen uudelleenmarkkinointi (Dynamic Remarketing)
Google
Google+
Google Ads (ent. Google AdWords)
Google Analytics
Google Looker Studio
Google My Business
Google Search Console
Google Tag Manager
Growth Marketing
Facebook Business Manager (FBM)
Facebook mainosten hallinta (mainostili)
Facebook Pages Manager
Facebook-pikseli
Frequency (näyttötiheys)
Hakukoneoptimointi (SEO)
Hakukonemainonta (hakusanamainonta, SEM)
Hallinnoijan tili
Hashtag (aihetunniste)
Hotjar
Instagram-tarinat (Instagram Stories)
Inbound-markkinointi
Impressions (näyttömäärä, mainosnäytöt)
Instant Experience (ent Canvas, perussivu)
Kampanja
Kampanjabudjetin optimointi
Kattavuus (Reach)
Kohokohta
Konversio (konversioprosentti)
Kokoelmamainos (Facebook Collection Ad)

 


 

Diaesitys (Slideshow)

Diaesitys on Facebookissa oleva päivityksen ja mainonnan sisältömuoto. Diaesitys toteutetaan 3-10 valokuvasta, johon voi halutessaan lisätä musiikkia. Lopputuloksena on video, jossa valitut kuvat vaihtuvat automaattisesti.

Display-mainonta

Googlen Display -mainosverkostossa käytettävä mainonnan muoto. Google Display -mainontaa voidaan toteuttaa hakusanamainosten tapaan tekstinä, bannereina tai Googlen Display-mainonnanhallinnan kautta tehtyinä mainoksina, joiden sisältönä on kuva/video ja teksti. Mainostyökalu luo responsiivisia mainoksia (= mukautuvat automaattisesti käyttäjän päätelaitteen mukaan), jotka näkyvät oikeassa koossa sijoitteluiden kautta valituilla sivustoilla (ks. myös Google Display-verkosto, hakusanamainonta).

Display-mainosverkosto (Google Display Network, GDN)

Google Display -mainosverkosto sisältää yli 2 miljoonaa verkkosivustoa. Lisäksi mainontaa voidaan näyttää Gmailissa sekä eri sovelluksissa. Google Ads -työkalussa tehtävää Display-mainontaa voidaan kohdentaa halutulle kohderyhmälle iän ja sijainnin perusteella haluttujen sisältöjen, sivustojen tai avainsanojen yhteyteen sekä uudelleenmarkkinointina sivustolla vierailleille (ks. myös AvainsanaCustom Affinity Audience, Custom Intent Audience, uudelleenmarkkinointi).

DSA (Dynamic Search Ads, dynaaminen hakumainos)

Laajoille verkkosivustoille soveltuva hakukonemainonnan mainosmuoto. Mainoksen otsikointi perustuu käyttäjän hakemiin termeihin. Jos sivuston sisältö ja otsikointi vastaavat käyttäjän hakemaa termiä, Google Ads -mainonnanhallinta luo dynaamisesti mainokselle osuvan otsikon ja sopivan aloitussivun. Näin jokaista tuotemainosta ei tarvitse kirjoittaa erikseen. Mainontaan voidaan valita mukaan kaikki sivut, tietyt sivut (tietyt tuotteet/kategoriat) tai sivusyötteen kautta määritellyt sivut.

Dynaaminen uudelleenmarkkinointi (Dynamic Remarketing)

Dynaaminen uudelleenmarkkinointi on mainonnan muoto, jossa mainoksen sisältö luodaan dynaamisesti verkkosivun vierailijan  katseleman sisällön perusteella. Esimerkiksi verkkokaupan dynaamisessa uudelleenmarkkinoinnissa mainoksen sisältö perustuu kävijän selailemiin tuotteisiin. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi on mahdollista mm. Facebook- ja Google Display-mainonnassa.

Google

Teknologiayhtiö, joka maailman suosituimman hakukoneen lisäksi tarjoaa erilaisia työkaluja. Näitä työkaluja on koottuna alla olevaan listaan sekä voit lukea lisää Googlen hyödyllisistä työkaluista markkinointikäyttöön.

Google+

Googlen kehittämä sosiaalisen median kanava. Google ”plussassa” toimi aktiivisesti eri ryhmiä mm. teknologiaan liittyen, mutta palvelu ei saavuttanut suuren käyttäjäkunnan suosiota. Palvelu sulkeutuu vuoden 2019 keväällä.

Googlen tarjoama mainonnan työkalu, jonka kautta voidaan luoda tekstimuotoisia mainoksia Googlen hakukoneeseen. Google Ads -mainonnan hallinnassa voidaan luoda lisäksi Googlen Display-mainosverkostossa näkyvää mainontaa sekä YouTubessa näkyvää videomainontaa (ks. myös Display-mainonta, hakukonemainonta).

Google Analytics

Verkkosivuston seurantatyökalu Google Analytics tarjoaa tietoa sivuston kävijöistä ja digimarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisesta. Lue lisää markkinoinnin mittaamisesta.

Google Looker Studio (ent. Google Data Studio)

Google Looker Studion avulla voidaan koota yhteenveto eri markkinointikanavien luvuista ja seurata kokonaisuutta yksittäisten raporttien ja excelien sijaan (esim. Googlen käytössä olevat kanavat & Google Analytics, sosiaalisen median kanavat, sähköpostimarkkinointiohjelmistot, markkinoinnin muut järjestelmät).

Google My Business

Hakukoneessa sekä Googlen karttahaussa näkyvän maksuttoman yritysprofiilin tietoja (osoitetiedot, aukiolo, arvostelut, palvelut, valokuvat) hallinnoidaan Google My Business -tilin kautta.

Google Search Console

Työkalu, jonka avulla voidaan analysoida tarkemmin verkkosivun hakuliikennettä, hakulausekkeita ja muilta sivustoilta tulevia linkkejä (=viittaukset). Lisäksi työkalu tarjoaa tietoa sivuston teknisestä toimivuudesta kuten sivuston nopeudesta.

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager on työkalu edistyneemmän verkkoanalytiikan ja digimarkkinoinnin tueksi. Verkkosivustolle lisättävä Google Tag Manager on säiliö (=container), jonne lisätään markkinoinnissa ja seurannassa käytettäviä tägeja (=tägeja ovat esim. erilaiset pikselit tai seurantakoodit, Google Analytics, Facebook-pikseli, Google Ads-konversiopikseli). Google Tag Manageriin lisättävien tägien avulla voidaan seurata mm. sivuston tuloksellisuutta ja eri toiminnallisuuksia kuten videon katseluita, blogin lukemista, käyttäjien klikkaamia ulkoisia linkkejä sekä lomakkeen lähettämistä. Työkalun avulla tägejä hallinnoidaan keskitetysti eikä muutoksia tarvitse tehdä verkkosivuston koodiin.

Growth Marketing 

Markkinoinnin lähestymistapa, jolle ominaista on kannattavuuden ja kasvun rakentaminen asiakkuuden jokaisessa vaiheessa. Tämä jatkuvan kokeilun ja kehittämisen toimintamalli on yleistä Startup-yrityksissä ja SaaS-tuotteiden markkinoinnissa, jossa pyritään mahdollisimman nopeaan asiakaskunnan kasvuun ja asiakkaiden sitoutumiseen mahdollisimman kannattavasti eri markkinointikanavien kautta. Tavoitteena on ketterien kokeiluiden kautta löytää tehokkaita markkinnoinnin keinoja ilman suurta budjettia tai resurssia.

Facebook Business Manager (FBM)

Facebook Business Manager on työkalu, joka sopii erityisesti toimistojen, isojen organisaatioiden käyttöön tai taholle, joka hallinnoi useampia Facebook-sivuja. Tämän työkalun kautta voidaan hallinnoida keskitetysti useita Facebook-sivuja, mainostilejä, kaikkien sivujen käyttöoikeuksia, markkinointikumppanien oikeuksia sekä antaa Business Managerin käyttäjille eri tasoisia käyttöoikeuksia heidän roolinsa mukaan. Lisäksi Facebook Business Manager tarjoaa työkaluja edistyneempään markkinointiin (ks. dynaaminen uudelleenmarkkinointi). Lue lisää Facebook Business Managerin käytöstä ja käyttöönotosta.

Facebook mainosten hallinta (mainostili)

Facebookin tarjoama mainonnan työkalu, jonka kautta voidaan luoda maksullista mainontaa Facebookissa ja Instagramissa. Facebook-mainostilin voi luoda ylläpitämälleen sivulle oman henkilökohtaisen profiilin kautta (sopii yksinyrittäjille, jolloin ei ole tarvetta useammalle mainostilille) tai Facebook Business Managerin kautta. Mainosten hallinta avautuu ensimmäisen toteutetun kampanjan jälkeen ja se sisältää mainonnan toteuttamisen lisäksi mm. mainonnan raportit, kohderyhmien luomisen, mainostilin asetukset, laskutusasetukset ja Facebook-pikselin luomisen.

Facebook Pages Manager

Näppärä puhelimen sovellus Facebook-sivujen hallintaan. Facebook-sivun päivittämisen lisäksi voidaan hallinnoida sivulle saapuneita viestiejä sekä sovellus kokoaa FB-sivun tilastot.

Facebook-pikseli

Facebook-pikseli on verkkosivustolle lisättävä seurantakoodi. Pikselin kautta kerätyn datan avulla voidaan luoda tehokkaampaa Facebook-mainontaa kohdentamalla viestiä tarkemmalle yleisölle sekä mitata Facebook-markkinoinnin tuloksellisuutta (ks. mukautetut yleisöt, uudelleenmarkkinointi). Lue lisää Facebook-pikselin asentamisesta ja hyödyistä.

Frequency (näyttötiheys)

Mainonnan raporteissa näkyvä tietokenttä, joka kertoo kuinka monta kertaa mainos on näytetty samalle käyttäjälle. Näyttötiheys  on mainoksen näyttökertojen määrä jaettuna kattavuudella (= kattavuus kertoo yksittäisten käyttäjien määrän).

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneen luonnollisissa (= orgaaninen) hakutuloksissa ja tuomaan lisää liikennettä. Hakukoneoptimoinnissa tehdään toimenpiteitä sivuston sisältöön, jotta se vastaisi asiakkaan hakemaan tarpeeseen ja sivuston sisällöstä löytyy tavoiteltavien asiakkaiden käyttämiä avainsanoja. Hakukoneoptimoinnissa määritellään, miltä hakutuloksen sisältö näyttää, varmistetaan verkkosivuston sisällön ja otsikointien vastaavuus avainsanaan ja asiakkaan hakemaan tarpeeseen. Sisällön optimoinnin lisäksi hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekniset ja verkkokirjoittamisen perusasiat mm. otsikointi, sivuston linkitykset (sisäiset ja ulkoiset linkitbacklinks eli paluulinkit luotettavilta sivustoila), sivuston nopeus, sivuston selkeys navigoinnin ja luettavuuden näkökulmasta, sivuston toimivuus mobiilissa, kuvatiedostojen ja kuvien nimeäminen (Alt-teksti) sekä verkkosivuston sisältöä kuvaavat URL-osoitteet.  Tässä vinkkinä todella kattava hakukoneoptimoinnin opas, joka avaa hakukoneoptimoinnin saloja vuonna 2019.

Hakukonemainonta (hakusanamainonta, SEM)

Hakukonemainonnan tavoitteena on parantaa maksullisesti yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä. Nämä hakukoneessa näkyvät mainokset sijoittuvat luonnollisten hakutulosten yläpuolelle ja sivun loppuun ja ne tunnistaa ”mainos/ad” -tekstistä. Hakukoneen parhaille paikoille ei ole oikoreittiä vaan mainoksen sijoitteluun vaikuttavat mm. mainoksen sisällön ja laskeutumissivun vastaavuus haettuun avainsanaan nähden sekä oletettuun klikkausprosenttiin. Mainoksien hinnoittelu perustuu mainoshuutokauppaan, jolloin mainostaja määrittelee paljon on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta (CPC-hinnoittelu). Lue lisää hakukonemainonnasta ja -optimoinnista ja Google-näkyvyyden parantamisesta tästä.

Hallinnoijan tili

Hallinnoijan tili on Google Ads -pääkäyttäjän tili, jolla voidaan hallinnoida useita Google Ads -tilejä. Tämä hallinnoijan tili on usein toimistojen käytössä oleva työkalu, mutta sopii isoille organisaatioille tai käyttäjille, jotka ylläpitävät useaa Google Ads -mainostiliä. Hallinnoijan tilin kautta voidaan antaa oikeuksia yksittäisille mainostileillä tai mainonnan toteuttajakumppaneille (ks. Google Ads)

Hashtag (aihetunniste)

Sosiaalisen median kanavista tuttu hashtag eli merkki # sanan edessä kokoaa yhteen tietyn aihealueen sisällöt. Esimerkiksi Twitterissä voidaan selata #jyväskylä tunnisteen avulla keskustelua Jyväskylään liittyen tai sisältöä käyttäjiltä, jotka ovat merkanneet twiittiin #jyväskylä. Vastaavasti Insgtagram kerää yhteyyn #jyväskylä tunnisteella merkityt kuvat. Aihetunnistetta voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa tai tapahtumamarkkinoinnissa, jolloin kannustetaan asiakkaita ja osallistujia jakamaan kokemuksiaan yrityksestä, tuotteista tai tapahtumasta lisäämällä aihetunniste julkaistuihin sisältöihin. Esimerkiksi #ommellinen tuo esiin yrityksen omien sisältöjen lisäksi asiakkaiden jakamaa sisältöä. Huom! Aihetunnistetta ei voi omistaa.

Hotjar

Verkkosivustolle lisättävä seurantaohjelmisto, jonka avulla voidaan kehittää sivuston toiminnallisuutta sekä asiakkaan kokemusta. Palvelun avulla voidaan luoda visuaalinen ns. lämpökarttanäkymän (heat map) verkkosivustolla tapahtuvista toiminnallisuuksista tietokoneella ja puhelimessa: mitä sivun osa-alueita katsotaan eniten, mitä linkkejä/sivuston kohtia klikataan sekä kuinka pitkälle vierailijat skrollaavat. Palvelun avulla voidaan seurata yksittäisen käyttäjän näkökulmasta asiakaskokemusta ja toiminallisuuksia yhden vierailun aikana. Näiden lisäksi palvelu tarjoaa toiminnallisuuksia mm. myynnin vaiheiden seurantaan sekä lyhyiden palautekyselyiden toteuttamiseen. 

Instagram-tarinat (Instagram Stories)

Tarinat ovat suositun kuvapalvelun Instagramin toiminnallisuus, joka tuli käyttäjille tutuksi ensimmäisenä Snapchat -palvelussa. Tämä toiminnallisuus on tullut käyttöön hiljattain myös Facebookissa niin henkilökohtaisessa profiilissa kuin yrityssivuilla. Tarinat ovat julkaisuja, jotka katoavat 24 h julkaisemisen jälkeen. Tarinoita voi julkaista kuvina, videoina, live-lähetyksinä, teksteinä sekä tarinoissa voi käyttää erilaisia video- ja kuvafilttereitä ja efektejä. Lisää Instagramin tarinoista, muista käyttöä helpottavista ja vähemmän tunnetuista toiminnallisuuksista löydät täältä.

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinoinnin lähestymistapa. Perinteisen massamarkkinoinnin sijaan inbound-markkinointi pyrkii tavoittelemaan potentiaalisia asiakkaita erilaisten sisältöjen kautta sekä ohjaamaan ja auttamaan asiakasta kohti ostopäästöstä. Tärkeinä osa-alueina ovat toimenpiteet, joiden avulla yritys on löydettävissä juuri silloin kun asiakas on etsimässä tietoa, vertailemassa eri toimijoita. Tavoitteena on vaikuttaa suotuisasti ostopäätökseen mahdollimman varhaisessa vaiheessa. Hakukoneoptimointi, hakukonemainonta, sähköpostimarkkinointi (asiakkaan suostumukseen perustuen), sisältömarkkinointi ja sosiaalinen media ovat tärkeä osa markkinoinnin kokonaisuutta. Inbound-markkinoinnissa hyödynnetään usein markkinoinnin automaatiojärjestelmää (tarkennetaan seuraavassa osassa), jonka avulla voidaan automatisoida ja tehostaa markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä sekä tarjota asiakkaalle oikea-aikaista viestintää perustuen hänen käyttötottumuksiin ja asiakastietoon (mm. sisältöjen lataus, verkkosivuston vierailut, myynnin yhteydenotto, asiakkuus).

Impressions (näyttömäärä, mainosnäytöt)

Mainonnan raportoinneissa seurataan mainonnan näyttömäärää eli kuinka monta kertaa mainos on näkynyt (käytetään myös kampanjoiden hinnoittelussa, joka perustuu mainoksen näyttömäärään CPM). Tämä luku kertoo mainosnäyttöjen kokonaismäärän, eli esimerkiksi yksi henkilö on saattanut nähdä mainoksen useampaan kertaan (ks. näyttötiheys).

Instant Experience (ent. Canvas, perussivu)

Mobiilissa toimiva Facebookin mainosmuoto (voidaan myös julkaista Facebook-yrityssivulle). Uutisvirrassa näkyvästä mainoksesta avautuu oma ”laskeutumissivu”, johon voidaan lisätä sisältöä videona, kuvina, teksteinä ja ohjata käyttäjä verkkosivustolle tutustumaan tuotteisiin tai suoraan verkkokauppaan ostoksille. Tällä sisältömuodolla voi luoda visuaalisesti näyttäviä mainoksia. Katso täältä esimerkkejä.

Kampanja

Kampanja on mainonnan kokonaisuus, joka sisältää mainosryhmiä ja mainoksia. Kampanjan luominen aloitetaan tavoitteen määrittämisellä ja kampanjan tyypillä: esimerkiksi Facebook-mainonnassa valitaan kampanjan tavoitteeksi esim. linkin klikkaus, päivitykseen sitouminen, kattavuus, konversio tai tapahtumaan osallistuminen. Vastaavasti Google Ads-mainonnassa valitaan ensin kampanjan tyyppi: hakusanakampanja (SEM) ja/tai Display -kampanja (GD) tai YouTube -kampanja (YT). Kampanjatasolla valitaan asetuksia kuten budjetti, mainonnan maantieteellinen kohdennus ja aikataulu, nämä asetukset vaihtelevat käytettävän työkalun mukaan.

Kampanjabudjetin optimointi

Facebook-mainoskampanjan budjetin määrittäminen koko kampanjalle, jolloin Facebookin mainonnan hallinta jakaa ja optimoi kokonaisbudjettia automaattisesti tehokkaimmin toimiville mainosjoukoille. Tämä mahdollisuus on tullut käyttöön syyskuussa 2019 ja tulee pakolliseksi  helmikuusta 2020 eteenpäin. Lue lisää kampanjabudjetin optimoinnista.

Kattavuus (Reach)

Raportoinneissa näkyvä kattavuus kertoo mainoksen tai päivityksen nähneiden yksittäisten käyttäjien määrän. Tämä luku ei kerro sitä, kuinka moni on klikannut mainosta, vaan ennemminkin sen kuinka monelle käyttäjälle mainos on näkynyt esimerkiksi Facebook-uutisvirrassa.

Kohokohta

Instagram-profiilissa oleva toiminnallisuus. Instagram Stories Highlights eli kohokohdat ovat Instagramissa julkaistuja tarinoita, jotka näkyvät käyttäjän profiilissa. Nämä kaikille näkyvät kohokohdat poistuvat vasta kun ylläpitäjä ne poistaa, vaikka julkaisu olisi hävinnyt tarinoista 24 h julkaisemisen jälkeen. Lue lisää kohokohdista.

Konversio (konversioprosentti)

Konversio on verkkosivustolle asetettujen tavoitteiden mittaamisen tärkein luku ja termiä käytetään myös mainonnan tuloksellisuuden mittaamisessa. Esimerkiksi Google Ads-kampanjassa konversioiden määrä kertoo kuinka moni mainoksen kautta tulleista kävijöistä teki verkkosivustolle määritellyn tavoitteen. Tavoitteena voi olla verkkokaupan osto, tarjouspyyntö tai myyntiä edesauttavat ja tukevat konversiot (ei suoraan liiketoimintaan vaikuttavat tavoitteet) kuten uutiskirjeen tilaus. Konversiolukema (konversioprosentti %) lasketaan konversioiden määrä / sivuston kokonaiskävijämäärä* 100. Konversiosta voi lukea lisää täältä.

Kokoelmamainos (Facebook Collection Ad)

Erityisesti verkkokaupoille soveltuva Facebookin mainosmuoto. Tämä mainosmuoto sisältää tuotekuvista ja/tai videoista kootun Instant Experience -laskeutumissivun. Luo kokoelmamainoksessa tuotteillesi virtuaalinen näyteikkuna. Lue lisää ja katso esimerkkejä täältä.

Siirry takaisin alkuun

Digimarkkinoinnin sanasto: seuraava osa

Digimarkkinoinnin sanasto 3/4


Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.