Hakukone. Monen käyttäjän tiedonhaun ensimmäinen vaihe. Suomessa tehdään yli 10 miljardia hakua vuosittain ja päivittäin tietoa haetaan miljoonia kertoja. Mistä aloitat tiedonhaun?

Hakukoneet pyrkivät antamaan tietoa etsiville käyttäjilleen listauksen relevanteista hakuosumista. Ensimmäisenä hakutuloksiin listautuu usein mainoksia, jotka tänä päivänä näyttävät hyvin samankaltaisilta kuin luonnolliset hakutulokset. Luonnolliset eli Googlen orgaaniset hakutulokset ovat listaus erilaisista verkkosivujen sisällöistä, jotka Google arvioi osuvuudeltaan parhaimmiksi vaihtoehdoiksi käyttäjän hakemalle avainsanalle tai lausekkeelle. Luonnollisesti yrityksen verkkosivun tulisi päästä hyville paikoille hakukoneen tuloksissa, joko vaikuttamalla luonnollisiin hakutuloksiin hakukoneoptimoinnilla tai ostamalla näkyvyyttä hakukonemainonnalla eli Google Ads*-mainostyökalun avulla (*Google AdWords tunnetaan nykyään nimellä Google Ads).

 

 

Tässä esimerkissä hakutulosten neljä ensimmäistä osumaa ovat mainoksia ja niiden jälkeen luonnollisia hakutuloksia. Mainoksen erottaa Mainos/AD-merkinnästä, muuten mainokset ovat nykyisin hyvin paljon luonnollisten hakutulosten näköisiä.

Kilpailu hakukoneessa on kovaa ja pelkkä sijoitus hakukoneessa yrityksen nimellä haettaessa ei riitä. Verkkosivusto on yrityksen kotipesä, jonne asiakkaiden pitäisi löytää. Kuluttajat ovat tietoisia eri vaihtoehdoista, osaavat käyttää hakukonetta tiedonhakuun ja vertailua tehdään verkossa ennen kuin otetaan yhteyttä yritykseen. Hakukoneeseen käyttäjän syöttämä lause tai kysymys voi olla taustoittavaa ja informaation etsimistä, seuraavassa vaiheessa vertaillaan sopivia toimittajia (verkkosivustoja) ja kaikista koviten kilpailluilla termeillä asiakas etsii jo selvästi tarpeeseen. Asiakkaalla on selkeä tarve ja hän on valmiina ostamaan, mikäli yrityksen valikoima, hinta ja toimitusaika ovat kilpailukykyisiä. 

Kuinka hyvin yrityksesi verkkosivu löytyy Googlesta? Tee testi ja hae niillä hakusanoilla, joita asiakkaasi käyttävät. Potentiaaliset asiakkaasi eivät ole tietoisia yrityksesi tarjonnasta, joten hakusanat tai -lausekkeet eivät sisällä yrityksesi nimeä. Hakevatko he tuotteen tai palvelun nimellä? Näiden synonyymeillä? Käytätkö verkkosivuston sisällössä samoja termejä kuin asiakkaasi? Tuleeko verkkosivustosi esiin hakukoneessa?

HAKUKONEMAINONTAA VAI HAKUKONEOPTIMOINTIA?

Hakukonenäkyvyys voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: näkyvyys maksullisilla mainospaikoilla ja näkyvyys luonnollisissa hakutuloksissa. Hakutuloksien järjestykseen voidaan vaikuttaa hakukoneoptimoinnilla, jolloin tulokset ovat nähtävissä pidemmällä aikavälillä. Parhaimman näkyvyyden hakukoneessa saat yhdistämällä nämä kaksi markkinointikeinoa: Kun tarvitset lisänäkyvyyttä varmistamaan hyvän sijainnin hakukoneessa tai tilanteessa, jossa olet juuri avannut verkkosivustosi.

Hakukonetuloksen sijaintiin vaikuttavat mm.

Sisältö. Google analysoi verkkosivuston sisältöä ja pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen relevantteja hakutuloksia. Google arvostaa päivittyvää ja tuoretta sisältöä sekä riittävää tekstin määrää. Sisällössä kannattaa kiinnittää huomiota tekstin asetteluun ja muotoon. Esimerkiksi otsikoinnit (käytä tyylimäärittelyitä H1 & H2, jne.) kertovat hakukoneelle sivuston sisällöstä. Avainsanat ovat tärkeässä asemassa sivuja optimoitaessa, mutta sivuston pitää vastata myös asiakkaan tiedonhaun tarpeeseen.

Sivuston luotettavuus. Google analysoi sivuston luotettavuutta mm. sillä, että sinne ohjautuu kävijöitä muilta verkkosivuilta. Verkkosivustolle on tärkeää, että siellä on kävijöitä ja viittauksia muilta sivustoilta (linkkejä ja ns. backlinks eli sisällön linkityksiä muilta sivustoilta). Linkkien avulla voidaan ohjata asiakasta liikkumaan sivuston sisällä. 

Sivuston toimivuus ja löydettävyys. Verkkosivuston hakukoneoptimoinnissa puhutaan myös teknisemmästä puolesta ja sivuston rakenteesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuston XML-sivukarttaa, jolla kerrotaan hakukoneelle kaikista alasivuista. Verkkosivuston uudistuksen yhteydessä kannattaa varmistaa, että sivustollesi on tehty uudelleenohjaukset, sekä tarkistaa tasaisin väliajoin, että verkkosivuston linkit toimivat. Google antaa paremman näkyvyyden verkkosivustoille, jotka toimivat mobiili- ja tablettilaitteilla.

HAKUKONEMAINONTA ELI SEM (SEARCH ENGINE MARKETING)

Hakusanamainonta (SEM) tarkoittaa mainostamista hakukoneessa (tunnetaan nimellä Google Ads, ennen Google AdWords). Nämä CPC-hinnoitellut (CPC = maksu menee mainoksen klikkauksesta, Cost per Click) mainokset näkyvä sivun ylä- ja alareunassa. Suosituin hakukone on käyttäjämääriltään Google, mutta myös Bing -hakukoneesta on mahdollista ostaa näkyvyyttä.

Google Ads -mainonta toimii parhaiten silloin kun asiakas on jo lähellä ostopäätöstään. Mainoskampanjan luominen alkaa avainsanojen määrittelystä eli millä avainsanoilla haettassa mainos tulee näkyviin. Kampanjaa varten luodaan sopivat avainsanoja vastaavat mainokset. Hakukoneen ykköspaikalle ei pääse suoraan maksamalla vaan mainoksen sijaintiin vaikuttavat mm. mainoksen sisällön ja laskeutumissivun vastaavuus haettuun avainsanaan nähden sekä oletettuun klikkausprosenttiin. Mainoksien hinnoittelu perustuu mainoshuutokauppaan, jolloin mainostaja itse määrittelee sen paljon on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta (= jolloin käyttäjä siirtyy verkkosivustolle).

HAKUKONEOPTIMOINTI ELI SEO (SEARCH ENGINE OPTIMISATION)

Hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivustolle tehdään toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan luonnollisiin hakutuloksiin ja määrittelemään miltä hakutulos näyttää. On hyvä huomioida se, etteivät käyttäjät saavu aina verkkosivuille etusivun kautta vaan jokainen verkkosivuston alasivu voi olla asiakkaalle portti verkkosivustolleUsein verkkosivustoissa panostetaan ensimmäisenä visuaaliseen ulkoasuun ja brändiä kuvaaviin iskulauseisiin, jotka eivät ohjaa asiakkaita verkkosivustolle huonon hakukonenäkyvyyden vuoksi. Hakukoneoptimoinnin tulokset näkyvät pidemmällä aikavälillä ja on pitkäjänteistä työtä.

Verkkosisältöä tehdessä on hyvä muistaa, että Googlen hakurobotit ymmärtävät tekstiä kirjoitetussa muodossaan. Hakukoneoptimoinnin toimenpiteillä pyritään siis kertomaan hakukoneelle, mistä sivuston sisältö koostuu. Hakukoneoptimoinnilla (mm. WordPress-julkaisujärjestelmään lisättävällä YOAST-palikalla) voit määrittää n. 160 merkin mittaisen tekstin hakukoneen näkymään. Oletuksena Google hakee tämän tiedon verkkosivustolle syötetystä sivun tekstistä, joka saattaa hakukoneessa näyttää erikoiselta ja lause voi loppua kesken. Eli optimoi jokainen sivusi niin, että hakukoneen näkymässä 160 merkkiä on täynnä houkuttelevaa sisältöä ja saa asiakkaasi siirtymään verkkosivustolle.

Markkinoinnin osaajien on hyvä ymmärtää miten hakukone toimii ja miten oman sisällön näkyvyyteen voidaan vaikuttaa. Googlen hakukoneen päivityksien ja RankBrain -algoritmin (RankBrainista voit lukea lisää Search Engine Landin artikkelista) tuomien muutoksien myötä hakukoneoptimointi ei keskity ainostaan yksittäisiin hakusanoihin vaan asiakkaan tiedon tarpeeseen ja siihen, kuinka relevanttia verkkosivuston sisältö on asiakkaalle.

 


 

Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.