Facebook Business Managerissa hallinnoit turvallisesti kaikkia yrityksen ylläpitämiä sivuja, mainostilejä sekä tuoteluetteloita ja seurantapikseleitä. Näin tiedot ovat yrityksen määrittelemien ylläpitäjien hallussa eikä yksittäisen työntekijän henkilökohtaisen profiilin takana.

Oletko kuullut Facebook Business Managerista? Ainakin jos työskentelet isomman organisaation tai markkinointitoimiston palveluksessa, on tämä työkalu ehdoton Facebook-markkinoinnin parissa työskenteleville. Jos Facebook-markkinointia tekee useampi henkilö tai teet yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa, on se hyvä valinta. Jos olet yksittäisen sivuston ylläpitäjä, ei tämä ole välttämätön. Poikkeuksena on verkkokaupan markkinointi, jolloin Facebook-mainonnassa voidaan hyödyntää verkkokaupan tuoteluetteloa.

Facebook Business Managerin luominen

Voit luoda oman Facebook Business Managerin maksutta osoitteessa: https://business.facebook.com/. Tässä vaiheessa määrittelet sen Facebook-sivun (ja nimen), jolle Business Manageria ollaan luomassa. Käytä Business Managerin luomisessa omaa työsähköpostia, koska tämän palvelun tarkoituksena on nimenomaan käyttää Facebookia työkäytössä. Tarvitset kuitenkin oman henkilökohtaisen Facebook-profiilin, jolla käyttäjätili hyväksytään.

 

Facebook Business Manager hallinnointinäkymä

Facebook Business Managerin hallinnointinäkymä pitää sisällään ne mainostilit ja Facebook-sivut, joille sinulla on pääsy. Eli jos olet yrityksen sivun ylläpitäjä/mainostilin ylläpitäjä, mutta et näe tässä näkymässä ko. tietoja, varmista, että sinut on lisätty hallinnoitavan tilin ylläpitäjäksi. Kun luot Business Managerin, varmista yrityksen asetuksista, että yritystiedot ovat oikein (yhteystiedot, ALV-tunnus, laskutustiedot).

Voit siirtyä Business Managerin näkymän kautta halllinnoimallesi sivulle tai mainostilille. Vasemman yläreunan navigoinnista avautuu valikko, jonka kautta voidaan hallinnoida Business Managerin asetuksia.

Käyttäjän/ylläpitäjän lisääminen Facebook Business Manageriin

Kun olet luonut Facebook Business Managerin, olet automaattisesti tilin Admin-oikeuksilla varustettu ylläpitäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit lisätä muita käyttäjiä eri käyttöoikeuksilla. Suosittelen, että lisäät tilille minimissään toisen henkilön Admin-oikeuksilla, jotta tili ei jää ilman pääkäyttäjää. Jos ainoan pääkäyttäjän oikeudet poistetaan, ei Facebook Business Manageria pysty hallinnoimaan tämän jälkeen. Admin-oikeuksilla varustettu käyttäjä on ainoa, joka voi lisätä henkilöitä, Facebook-sivuja tai mainostilejä hallinnoitavaksi.

HUOM! Älä käytä Facebook Business Managerin luomisessa ns. feikkiprofiilia (tätä en suosittele missään yhteydessä). Tämä hankaloittaa tilin hallinnointia, jos tämä profiili poistetaan tai on tarvetta olla yhteydessä Facebookin tukeen. 

Facebook Business Managerin roolit

  • Admin-käyttäjä: Admin voi hallinnoida täysin Business Managerin kaikkia toiminnallisuuksia. Admin käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä, tilejä, muokata asetuksia ja yrityksen hallinnoimia resursseja.
  • Työntekijä: Työntekijä voi hallinnoida niitä Facebook-sivuja tai mainostilejä, joille on annettu käyttöoikeus. Huom! Työntekijä ei voi lisätä uusia käyttäjiä.
  • Lisäksi on olemassa roolit taloushenkilöstölle, jolloin he voivat hallinnoida mainostileihin liittyviä osioita, kuten maksutietoja, laskutustietoja yms.

 

Käyttäjien ja muiden resurssien lisääminen tapahtuu ”yrityksen asetukset” valikon takaa, jossa löytyy Business Manageriin lisätyt henkilöt, markkinointikumppanit, mainostilit, Facebook-sivut sekä muut resurssit. Täältä voit hallinnoida yksittäisen käyttäjän (esim. Työntekijän) rooleja = mille sivuille ja mainostileille kyseisellä työntekijällä on pääsy.

Voit lisätä Business Manageriin uuden käyttäjän kohdasta ”People/henkilöt” ja klikkaamalla kohdasta ”add/lisää”. Kutsu lisättävä henkilö hänen työsähköpostin perusteella sekä määrittele  lisättävän henkilön rooli (Admin, työntekijä tai taloushenkilö). Tässä kohtaa määrittelet siis kyseisen henkilön käyttöoikeudet yrityksen hallinnoimassa Business Managerissa.

 

Seuraavassa vaiheessa määritellään henkilölle oikeudet tämän Business Managerin kautta hallinnoitaville  Facebook-sivuille, mainostileille, tuoteluetteloihin ja sovelluksiin. Esim. voit antaa eri tasoisia oikeuksia esimerkiksi asiakkaan Facebook-sivuille, jolloin markkinointitoimiston henkilöstö ei pääse hallinnoimaan asiakkaan Facebook-sivun käyttäjiä.

 

 

Tämän jälkeen kutsuttavalle henkilölle lähtee sähköpostikutsu. Tämän kautta hän voi hyväksyä kutsun Business Manageriin, joka vaatii vahvistusta henkilökohtaisen Facebook-profiilin avulla.

Markkinointikumppanin lisääminen Facebook Business Manageriin

Jos teet yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa, voit lisätä markkinointitoimiston kumppanina Facebook Business Manageriin. Hallinnoit itse yrityksesi Business Manageria, mutta markkinointikumppanillasi on pääsy esimerkiksi yrityksen Facebook-sivulle tai mainostilille. Tämä on turvallinen tapa antaa käyttöoikeuksia toiselle osapuolelle, eikä tämä tapa velvoita henkilökohtaisen Facebook-profiilin käyttöä (esimerkiksi ilman Business Managerin käyttöä, oman yrityksen ylläpitäjäksi voi lisätä ainostaan henkilön, jonka kaveri on Facebookissa).

Pyydä markkinointikumppanin Business Managerin tunnusta ja lisää se ”kumppanit” valikon takaa omalle tilille.

Facebook-sivun tai mainostilin lisääminen Facebook Business Manageriin

Voit lisätä Facebook Business Manageriin hallinnoitavaksi sivuja. Kun olet luonut Business Managerin oman yrityksen käyttöön, lisätään tämä Facebook-sivu Business Managerin pääsivuksi, jolloin tämän sivun omistajuus muuttuu. Olet saattanut luoda yrityksen Facebook-sivun muutama vuosi sitten, jolloin omistajana on se henkilö, joka sivun on luonut, vaikka se on yrityksen nimellä ja yrityksen käytössä.

Facebook-sivun voit

  • lisätä kokonaisuudessaan Business Managerin hallinnoitavaksi, jolloin sivun omistajaksi vaihtuu tämä yritys, joka Business Manageria hallinnoi. Tämä tilanteessa, jossa joku muu on luonut yrityksellesi sivun ja haluat sen oman Facebook Business Managerin haltuun tai olet luonut itse yrityksen sivun aiemmin ja olet ottamassa Facebook Business Manageria käyttöön. Jos olet siirrettävän sivun ylläpitäjä, tapahtuu tämä toiminto ilman hyväksymistä.
  • lisätä niin, että sivun omistajuus säilyy (esim. asiakkaalla), mutta saat Facebook-sivulle käyttöoikeuden. Tämä on yleinen tapa tilanteessa, jossa käyttöoikeutta pyydetään markkinointikumppanin toimesta ja omistajuus säilyy yrityksen hallussa. Kun pyyntö lisäyksestä on tehty, lähtee sivun ylläpitäjille ilmoitus käyttöoikeuspyynnöstä.
  • luoda alusta alkaen myös Business Managerin kautta.
  • Kun lisää Facebook-sivun Business Manageriin, lähtee tästä pyyntö sivun ylläpitäjälle. Sivun ylläpitäjä voi hyväksyä pyynnön oman Facebook-sivun asetuksista kohdasta ”Sivun roolit”

Mainostilin voit

  • lisätä kokonaisuudessaan Business Managerin hallinnoitavaksi, jolloin mainostilin omistajaksi vaihtuu tämä yritys, joka Business Manageria hallinnoi. Tämä tilanteessa, jossa joku muu on luonut yrityksellesi mainostilin ja haluat sen oman Facebook Business Managerin haltuun tai olet luonut mainostilin yrityksen käyttöön oman henkilökohtaisen profiilin kautta (antanut sieltä käyttöoikeuksia muille käyttäjille), mutta haluat varmistaa, että jatkossa mainostilin hallinnointi on keskitetty Business Manageriin. Jos olet siirrettävän mainostilin ylläpitäjä, tapahtuu tämä toiminto ilman hyväksymistä.
  • lisätä niin, että omistajuus säilyy asiakkkalle, mutta saat mainostilille käyttöoikeuden. Tämä on yleinen tapa tilanteessa, jossa käyttöoikeutta pyydetään markkinointikumppanin toimesta ja omistajuus säilyy yrityksen hallussa. Kun pyyntö lisäyksestä on tehty, lähtee mainostilin ylläpitäjälle ilmoitus käyttöoikeuspyynnöstä. Mainostilin ylläpitäjä voi hyväksyä kutsun mainostilin asetuksista (Mainonnan hallinta valikon takaa asetukset – mainostilin roolit).
  • luoda alusta alkaen myös Business Managerin kautta. Huom! Jos luot mainostiliä asiakkaalle, suosittelen, että asiakas luo sen ensin itse (joko omana Business Manageriin/tai yritykselle oman FB-profiilin kautta) ja  pyydät tälle tilille käyttöoikeuden. Näin mainonnan data ja esimerkiksi mainonnan yhteydessä käytetyt yleisöt ja FB-seurantapikseli jää asiakkaan käyttöön.

Pääset lisäämään uusia Facebook-sivuja ja mainostilejä Business Managerin päänäkymästä (silloin kun niitä ei ole) tai vasemman reunan valikon kautta yrityksen asetukset > Sivut tai mainostilit.

 

Milloin lisätä markkinointikumppani tai milloin kumppani pyytää oikeuden omalle Facebook-sivulle tai mainostilille

Markkinointikumppanin lisääminen edellyttää, että molemmilla osapuolilla on käytössään Facebook Business Manager. Tilanteessa, jossa esimerkiksi asiakkaalla tätä ei ole, eikä koeta tarvetta sen käyttöönottoon, voidaan Facebook-sivu ja/tai mainostili lisätä ylläolevan kuvauksen mukaisesti. Facebook Business Managerin käyttäjä pyytää siis käyttöoikeutta toiselle sivulle/mainostilille, jolloin hän itse voi hallinnoida samassa paikassa useaa sivua ja mainostiliä. Katso vinkkilista yrityksen Facebook-sivun ja Instagram-tilin luomiseen, ylläpitäjien lisäämiseen ja hallinnointiin.

Instagram-profiilin lisääminen Facebook Business Manageriin

Voit lisätä yrityksen Instagram-tilin Business Manageriin. Tätä varten tarvitaan yrityksen Instagram-tilin käyttäjätunnus ja salasana. Instagram-tilin lisääminen Facebook Business Manageriin tarkoittaa sitä, että voit määritellä käyttäjiä tai markkinointikumppaneita, jotka voivat tehdä Instagram-markkinointia yrityksen mainostilille. Huom! Tämä ei anna käyttäjälle tai markkinointikumppanille suoraa pääsyä ja julkaisumahdollisuutta Instagram-tilille. Täältä kautta hallinnoidaan vain mainonnan oikeuksia.

 


 

Näiden edellämainittujen toimintojen lisäksi Facebook Business Managerissa voidaan hallinnoida yrityksen verkkokaupan markkinointiin tarkoitettuja tuoteluetteloita sekä luoda seurantaa varten Facebook-pikseleitä. Näille resursseille määritellään myös käyttöoikeudet. Jos työskentelet markkinointitoimistossa, suositus on, että kaikki resurssit (tuoteluettelo, FB-pikseli) tehdään asiakkaan hallussa oleville tileille, jotta taataan markkinoinnin jatkuvuus.

Kun käytät Facebook Business Manageria, sivun hallinnointi (ylläpitäjien lisääminen) tapahtuu aina Business Managerin kautta, ei suoraan Facebook-sivun asetuksien kautta. Näin yrityksen kaikkia toimintoja Facebookissa hallinnoidaan keskitetysti yhdestä paikasta. Voit jatkaa Facebook-sivun päivityksien tekoa normaaliin tapaan eli julkaiset Facebook-sivulla kuten ennenkin. Erona on, että yrityksen sivuun liittyvät ilmoitukset siirtyvät Facebook Business Managerin näkymään eivätkä välttämättä näy enää sinun omassa profiilissasi. Ilmoituksien näkyvyys riippuu siitä, oletko myös oman henkilökohtaisen profiilin kautta sivun ylläpitäjänä.