Digimarkkinoinnin sanaston kokonaisuuden kruunaa neljäs osa, joka kokoaa yhteen markkinoinnin suunnitteluun ja mittaamiseen liittyviä termejä sekä termejä, joihin törmää mainonnan parissa työskennellessä.

Digimarkkinoinnin sanasto (osa 4) sisältää seuraavat termit: Siirry tästä alkuun

ReMarketing, uudelleenmarkkinointi
RLSA, Remarketing Lists for Search Ads, uudelleenmarkkinointiluettelo
Markkinoinnin ROI, ROMI ja ROAS
Ryhmät
Saved Audience, tallennettu yleisö
Sijoittelut
SKAG – Single Keyword Ad Group
SMART-tavoite
Sisäinen linkki
Sisältömarkkinointi
Sisältöstrategia
Sitoutuminen
Sivun otsikko / SEO -title, meta title
Social Selling
Sähköpostimarkkinointi
Tag & trigger
Tarinat
TikTok
Tuoteluettelo
Ulkoinen linkki
UTM-seurantaparametri
Yoast, hakukoneoptimoinnin työkalu
Workflow


 

ReMarketing, uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnilla voidaan tavoittaa verkkosivustolla vieraillleet. Esimerkiksi kaikki verkkosivuston kävijät, tiety(i)llä sivu(i)lla käyneet tai verkkokaupassa kävijät, jotka ovat lisänneet tuotteen ostoskoriin, mutta eivät ostaneet. Uudelleenmarkkinointia voidaan toteuttaa sosiaalisen median kanavissa sekä Google Ads -mainostyökalun kautta. Uudelleenmarkkinointia varten mainos voidaan toteuttaa myös dynaamisesti eli käyttäjälle näkyy mainoksen sisältönä tuotteet/palvelut, joita hän on selannut verkkosivustolla. (ks. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi)

RLSA, Remarketing Lists for Search Ads, uudelleenmarkkinointiluettelo

Uudelleenmarkkinointia voidaan toteuttaa myös Googlen hakukoneessa, jolloin käyttäjälle voidaan kohdentaa eri hakusanamainos verkkosivuston vierailun jälkeen.

Markkinoinnin ROI, ROMI ja ROAS

ROI (Return on Investment) on luku, joka kertoo siitä, kuinka paljon sijoitettu raha eli pääoma on tuonut tuottoa yritykselle takaisin. Markkinoinnin yhteydessä käytetään ROI (Return of Investment) sekä ROMI (Return of Marketing Investment) termiä, ensimmäisen ollessa yleinen termi ja toisen viitaten enemmän markkinointiin. ROAS (Return of Ad Spend) vastaavasti kertoo siitä, kuinka paljon mainontaan laitettu raha on tuonut tuottoa yritykselle takaisin. Yksinkertaisin kaava on laskea mainonnan aikaansaama tuotto, mutta mikäli mainonnan toteuttamiseen menee paljon muitakin kuluja, tulee ne ottaa huomioon kokonaiskannattavuutta laskiessa.

Esimerkki: Kampanjaan on mennyt rahaa 2000 € ja myyntiä on tullut 25 000 €. Tässä kohtaa voidaan myös huomioida markkinointiin liittyvät muut kulut, esimerkiksi ulkoistetun kumppanin veloitus 1000 €, jolloin kokonaisuus laskettaisiin ((25 000 – 2000 – 1000)/ 3000) * 100 = 733 %

Esimerkki ROAS, jolloin lasketaan ainoastaan mainonnan kulut. Mainonnan kautta tullut myynti  12 000 € ja mainonnan kulut 2000 €, jolloin tämä kokonaisuus laskettaisiin 12 000 / 2000 * 100 = 600 %.

Ryhmät

Ryhmät ovat tapa koota yhteen käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneet samasta aiheesta. Näitä ryhmiä voidaan luoda some-kanavissa (mm. Facebook & LinkedIn) sekä ryhmiä voidaan luoda verkkosivustolle salasanalla suljettuun osioon (esim. verkkovalmennukset). Ryhmä voi olla suljettu tai julkinen, olla yrityssivun hallinnoitavana ja/tai liittyä käyttäjiä yhdistäviin aiheisiin kuten harrastuksiin, työhön tai verkoston yhteydenpitoon.

Saved Audience, tallennettu yleisö

Sosiaalisen median mainostyökalussa luotu yleisö, joka on tallennettu myöhempää käyttöä varten. Tallennettu yleisö sisältää tavoiteltavan kohderyhmän demografiset tiedot ja kiinnostuksen kohteet. (ks. mukautetut yleisöt, kaksoisolentokohderyhmä).

Sijoittelut

Sijoittelut tarkoittavat mainostyökalun kautta valittavaa mainospaikkaa. Esimerkiksi Facebook-mainonnan työkalun kautta voidaan lisätä sijoitteluksi uutisvirran mainos, oikean reunan tietokoneen näkymän mainos, Instagram-mainos kuvavirrassa, mainos Instagram-tarinoissa tai Facebook Messengerissä tai Messengerin tarinoissa. Vastaavasti LinkedIn-mainonnassa sijoitteluiksi voidaan valita mainonta uutisvirrassa, tekstimainos uutisvirran yläreunassa, kuva+teksti tietokoneen näkymän oikeassa reunassa.

SKAG = Single Keyword Ad Group

Google Ads-mainoskampanjan strategia: Single Keyword Ad Group. Tässä mainoskampanjassa jokainen mainosryhmä pitää sisällään yhden avainsanan, jolloin kampanjassa on mukana useita, todella tarkkoja mainosryhmiä kohdennettuine mainoksineen.

SMART-tavoite

SMART on määritelmä, jonka avulla voidaan tehdä tarkempia tavoitteita markkinointiin. SMART-mallissa määritellään tavoite mahdollisimman tarkasti, jolloin sille on annettu selkeä aikamääre, se on mitattavissa ja vertailtavissa, merkityksellinen yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta ja se on realistinen.

S – specific, tarpeeksi selkeästi määritelty, M – measurable,  mitattavissa, A – achievable, saavutettavissa, R – relevant, merkityksellinen & liittyy kokonaistavoitteisiin, T  – timely relevant, millä aikavälillä.

Esimerkki: markkinoinnin tavoite: Tavoittelemme lisää asiakkaita.

Esimerkki: SMART-tavoite: Tavoittelemme kasvua, joka tarkoittaa vuoden 2020 aikana 20 % enemmän asiakkaita tai 15 kappaletta enemmän asiakkaita tai  15 000 € enemmän liikevaihtoa verrattuna vuoteen 2019.

Jotta markkinoinnin näkökulmasta tavoite on ymmärrettävissä, tätä voidaan purkaa myös osa-tavoitteisiin sekä tueksi markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen (ks. myös kohta ROI, ROMI, ROAS, jolla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista), esim.

Tavoittelemme kasvua, joka tarkoittaa vuoden 2020 aikana 15 000 € enemmän liikevaihtoa verrattuna vuoteen 2019. Kasvua haetaan verkkokaupan myynnistä (+5000 €), kivijalkamyymälästä  (+8000 €) sekä tapahtumamyynnistä (+ 2000 €).

Sisäinen linkki

Verkkosivustolla olevat linkit, jotka ohjaavat saman verkkosivuston sisällä toiselle sivustolle. Tämän avulla voidaan ohjata asiakasta lukemaan aiheesta lisää, mutta samalla sisäisellä linkityksellä voidaan vaikuttaa mm. hakukoneoptimointiin. Esimerkiksi tämä >> digimarkkinointi << on sisäinen linkki verkkosivuston toiselle sivulle. Hyvä sisäisen linkityksen käytäntö on, että pelkän ”lue lisää” tekstin sijaan käytetään kuvailevampaa linkkiä. Silloin se antaa hieman enemmän tietoa hakukoneelle sivuston todellisesta sisällöstä. (ks. kohta ulkoinen linkki).

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on tapa markkinoinnin toteuttamiseen, jonka tavoitteena on tuottaa asiakasta kiinnostavaa ja kohdennettua sisältöä. Sisältö voi tarkoittaa tekstiä, kuvia, videoita, blogeja, asiantuntija-artikkeleita, trendiraportteja, oppaita, opastusvideoita jne. Sisältöjä tuotetaan yrityksen omiin kanaviin, myynnin tueksi sekä jaettavaksi eri sosiaalisen median kanaviin. Sisältömarkkinointi ei ole sama asia kuin mainonta, vaan sisällön tavoitteena on edesauttaa yrityksen tunnettuutta ja myyntiä pitkäjänteisesti. Sisältömarkkinoinnin tekemistä ohjaa sisältöstrategia, jossa määritellään sisältöteemat, sisällön eri muodot, tavoitteet sekä kohderyhmät ja heidän tiedon tarpeet. Kenelle sisältömarkkinointi sopii? Lue lisää blogijulkaisusta.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia on sisältömarkkinointia ja suunnittelua ohjaava strategia, jossa määritellään sisältömarkkinoinnille tavoitteet, kohderyhmät sekä sisältöteemat, joiden ympärille sisällöntuotanto ja -markkinointi keskittyy. Strategian tavoitteena on myös mallintaa ja tunnistaa asiakkaan ostamisen eri vaiheet ja tiedon tarpeet. Tämän pohjalta voidaan määritellä eri osa-alueisiin ja ostamisen vaiheisiin tuotettavat sisällöt, jotta ne auttavat asiakasta ostopäätöksen tekemisessä. Kenelle sisältömarkkinointi sopii? Lue lisää blogijulkaisusta.

Sitoutuminen

Sosiaalisen median kanavien mittari, joka kertoo sisällön aikaansaamista reaktioista. Sitoutumista voidaan mitata mm. tykkäyksien, kommenttien ja jakojen perusteella, jotka vaikuttavat myös päivityksien näkyvyyteen. Sitoutumiseen liittyvää tietoa löytää sosiaalisen median kanavien omista tilastoista sekä esimerkiksi Underhood -palvelu kertoo Facebook- ja Instagram-sivuston sitoutuneisuudesta.

Sivun otsikko / SEO -title, meta title

Hakukoneoptimoinnin yhteydessä verkkosivustolle (= jokaiselle verkkosivuston sivulle) määriteltävä otsikko, joka pyrkii vastaamaan hakijan tarpeeseen ja näin olleen näkymään hyvällä sijainnilla hakukoneen tuloksissa.

Social Selling

Sosial selling eli sosiaalinen myynti. Tätä termiä käytetään verkossa tapahtuvasta aktiivisesta vuorovaikuttamisesta ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisestä osana myyntityötä. Tässä korostuu henkilökohtainen verkostoituminen ja keskustelu sosiaalisen median kanavissa. Se ei tarkoita oman myynnin edistämistä tarjouksien huutelulla vaan osallistumisella, asiantuntijuudella ja auttavalla keskustelulla.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostitse lähetettävää markkinointiviestintää. Suosittuja sähköpostimarkkinointiohjelmistoja ovat mm. MailChimp ja Campaign Monitor sekä ActiveCampaign. Tuloksellinen sähköpostimarkkinointi ei tarkoita spämmäämistä ostorekistereihin vaan parhaimmat tulokset sähköpostimarkkinoinnista saadaan silloin kun asiakasrekisteri koostuu henkilöistä, jotka ovat itse liittyneet uutiskirjeen ja sähköpostitse lähetettävän viestinnän tilaajiksi. Uutiskirjeen lähettämisen lisäksi monet ohjelmistot sisältävät myös  toiminnallisuuksia markkinoinnin automatiikkaan liittyen, jolloin sähköpostitse lähetettävä viestintä perustuu käyttäjän vierailuihin, verkkosivuston toimintoihin, asiakastietoon ja oikea-aikaiseen viestintään.

Tag & Trigger

Markkinoinnin mittaamiseen ja seurantaan liittyviä termejä ja Google Tag Manageriin liittyviä toiminnallisuuksia:  Tagi/tägi sisältää seurantakoodin tai -pikselin tiedot sekä trigger määrittelee tapahtuman, jonka perusteella tieto siirtyy eteenpäin muihin järjestelmiin: esimerkiksi Google Tag Managerin avulla voidaan seurata lomakkeen lähettämistä ja viedä tästä tietoa Google Analyticsiin tai mainonnan hallinnan järjestelmiin, jolloin tägi sisältää tiedon tapahtumasta (esim. Lomakkeen lähettäminen = liidi) ja trigger määrittelee esimerkiksi sen millä sivulla toiminto tapahtuu (esim. ota yhteyttä -sivu). Kun ota yhteyttä -sivun lomake lähetetään eteenpäin, menee Google Analyticsiin ja mainonnan hallinnan järjestelmään tieto uudesta liidistä. Tämän perusteella voidaan arvioida mm. mainonnan tehokkuutta.

Tarinat

Tarinat (käytetään myös Stories) on sisältömuoto, joka on käytössä mm. Facebookissa ja Instagramissa. Myös LinkedIn on testaamassa tarinoita (tilanne 1.3.2020). Tarinat ovat 15 sekunnin mittaisia sisältöjä, jotka katoavat 24 h julkaisun jälkeen. Tarinoihin julkaistavat sisällöt voivat olla kuvia, videoita sekä käyttäjä voi lisätä mukaan tarroja, tekstiä ja AR-filttereitä (AR = Augmented Reality eli lisätty todellisuus).

TikTok

Nuorten suosima mobiilisovellus, jonka kautta jaetaan lyhyitä videoita musiikkivideoiden tyylisesti.

Tuoteluettelo

Facebook-mainonnan työkaluun tai Google Ads -mainontaan lisättävä tuoteluettelo, joka sisältää verkkokaupan tuotedataa. Tuotetiedot voidaan ladata tuoteluettelon avulla tai yhdistää verkkokaupan tiedot Facebook Business Manageriin. Tuoteluettelon avulla voidaan toteuttaa mm. dynaamista uudelleenmarkkinointia sekä Google Shopping -mainontaa.

Ulkoinen linkki

Verkkosivustolta ulospäin ohjaava linkki eli toiselle sivustolle ohjaava linkki. (ks. kohta sisäinen linkki).

UTM-seurantaparametri

Mainoskampanjan linkkeihin lisättävä seurantaparametri (= seurantatunniste). Tämän avulla voidaan tulkita tarkemmin kampanjan tuloksia, esimerkiksi kanavan, kampanjan tyypin ja mainosmuodon sekä mainoksessa käytetyn sisällön perusteella.

Esimerkiksi mainonnassa oleva linkki http://www.flumenia.fi eri kerro mitään lisätietoja kampanjasta, mutta esimerkiksi www.flumenia.fi?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=syksy&utm_content=googleshopping  tuo mukanaan Google Analyticsiin tietoa, että kyseessä on syksyn kampanja, joka on ollut käynnissä Facebookissa ja sisältönä on ollut verkkokaupan markkinoinnista kertova Google Shopping -blogi. Tässä näppärä työkalu seurantalinkkien toteuttamiseen.

Yoast, hakukoneoptimoinnin työkalu

Hakukoneoptimoinnin työkalu (WordPress -sivustolle). Työkaluun määritellään verkkosivun hakusana (focus keyword, suositus on 1 hakusana/-lause per sivu) ja hakukoneessa näkyvä hakutuloksen teksti. Työkalu ohjaa hakukoneoptimointiin ja -näkyvyyteen vaikuttavien osa-alueiden huomioisessa (linkitykset, kuvien nimeäminen, hakusanan maininta tekstissä, otsikossa ja kuvaustekstissä, hakukoneessa näkyvän tekstin ja otsikon pituus jne.).

Workflow

Workflow on markkinoinnin automaation yhteydessä käytettävä termi prosessista tai työn etenemisestä. Esimerkiksi Workflow voi pitää sisällään erilaisten sähköpostien sarjan, mutta yhtälailla Workflow eli automaattinen työ voi pitää sisällään asiakastietoon, myyntiin ja markkinointiin liittyviä automatisoituja työnkulkuja, jotka poistavat manuaalisia työvaiheita.


Siirry takaisin alkuun

Haluatko saada ajankohtaiset uudistukset ja digimarkkinoinnin vinkit suoraan sähköpostiin? Tilaa Virtapiiri ja saat postia n. kerran kuukaudessa.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kun lähetät lomakkeen, hyväksyt samalla henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.